Pracownie przedmiotowe - ostatni dzień

Transkrypt

Pracownie przedmiotowe - ostatni dzień
Pracownie przedmiotowe - ostatni dzień składania wniosków !
Dzisiaj ostatni dzień składania wniosków o przyznanie środków finansowych na wyposażenie
pracowni przedmiotowych.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 432/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.02.2015
r. do 31 marca każdego roku należy składać wnioski (wzór wniosku stanowi załącznik
nr 1 do regulaminu).
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty