Origin

Transkrypt

Origin
Wniosek o pobranie oprogramowania
OriginLab 8.0 dostępnego dla Wydziału Chemii UG.
Osoba zamawiająca:....................................................................
Jednostka: .................................................................................
Proszę o wydanie ......... licencji programu OriginLab 8.0.
Program / y będą zainstalowane na :
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
(proszę podać IP komputera, w przypadku niezarejstrowanych laptopów proszę podać
„laptop zakładowy / katedralny i model”)
Uwaga: Do aktywacji programu niezbedne jest połączenie z internetem.
Pobrałem / am nośnik.
.................................................................................................................
Imię
Nazwisko
Data
Oświadczam, że będę wykorzystywal /a otrzymane oprogramowanie
zgodnie z licencją OriginLab Corporation.
Zgadzam się pokryć koszty oprogramowania z:
....................................................................................................
............................................
data i podpis

Podobne dokumenty