Informacja dotycząca - Ubezpieczenie Ryzyka Kredytu Kupieckiego

Transkrypt

Informacja dotycząca - Ubezpieczenie Ryzyka Kredytu Kupieckiego
Informacja dotycząca - Ubezpieczenie Ryzyka Kredytu Kupieckiego z Opcją
Windykacji Należności 2004, zgodnie z wymogami art. 17 ust. 1. Ustawy z dnia 11
września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń.
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Definicje, §1, §2 pkt. 1. – 3., §2 pkt. 7 bez zdania pierwszego, §3 pkt. 1., §4 pkt. 1. –
2., §7 pkt. 1. – 2., §7 pkt. 4., §8 pkt. 4. bez zdania ostatniego, §10 pkt. 1. - 3.,
§11 pkt. 1. – 2., §11 pkt. 8.
Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające
do odmowy wypłaty odszkodowań i innych świadczeń lub ich obniżenia.
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
§2 pkt. 5. – 6., §2 pkt 4, §2 pkt 7 zdanie pierwsze, §2 pkt. 8. – 11., §3 pkt. 2. – 4.,
§4 pkt. 3., §5 pkt. 1. – 2., §6 pkt. 1. – 2., §7 pkt. 5. zdanie pierwsze, §7 pkt. 6.,
§8 pkt. 1. – 2., §8 pkt. 4. zdanie ostatnie, §8 pkt. 5., §10 pkt. 4., §11 pkt. 3., §11
pkt. 5., §11 pkt. 7, §12 pkt. 1., §14 pkt. 1.

Podobne dokumenty