Zestawienie omówionych projektów zrealizowanych w ramach PO KL:

Transkrypt

Zestawienie omówionych projektów zrealizowanych w ramach PO KL:
Zestawienie omówionych projektów zrealizowanych w ramach PO KL:
Wnioskodawca
Tytuł projektu
Wartość projektu
Wysokość
dofinansowania
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie
Akademia Policjanta
2 360 288,10
2 360 288,10
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie
Akademia Strażaka
2 800 834,98
2 800 834,98
PL.2012
Akademia Euro
3 050 955,56
2 275 634,20
Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
Rolnik w systemie ratownictwa
2 877 886,00
2 877 886,00
Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
Turystyka szansą dla rolnika
5 036 920,16
5 036 920,16
Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
Akademia Policyjna
1 888 400,00
1 888 400,00
18 015 284,80
17 239 963,44