Pani mgr Małgorzata Dzieduszycka

Komentarze

Transkrypt

Pani mgr Małgorzata Dzieduszycka
Notka biograficzna
Pani mgr Małgorzata Dzieduszycka-Ziemilska jest dyplomatą, publicystką i urzędnikiem
państwowym. Ukończyła polonistykę we Wrocławiu i politologię w Paryżu. W latach 70.
współorganizowała wrocławskie Międzynarodowe Festiwale Teatralne. Uprawiała krytykę
teatralną, publicystykę, reportaż. W 1991 wstąpiła do służby publicznej. Była Konsulem
Generalnym RP w Montrealu, Stałym Przedstawicielem RP w UNESCO, prowadziła
Departament Współpracy z Zagranicą w Ministerstwie Kultury, była Pełnomocnikiem
Ministra Spraw Zagranicznych d.s. Kontaktów z Diasporą Żydowską, przewodniczyła
Polskiej Radzie Ruchu Europejskiego. Jest w zarządzie Fundacji Polska w Europie, a także
członkiem Polskiego Komitetu ds. UNESCO. W różnych okresach życia związana z pismami:
„ITD.”, „Teatr”, „Kultura”, „Dialog”, „Odra”. Autorka książek: „’Apocalypsis cum Figuris’
Jerzego Grotowskiego” (WL 1974) , „Ameryka z miłością i złością” (Wyd. Dolnośląskie
198), „Idiomy angielskie” (z Alexem di Meo, z ilustr. Sz. Kobylińskiego; Wiedza
Powsz. 2009), „Wszyscy jesteśmy nomadami. Reportaż z podróży po Mongolii” (Świat
Książki 2012) i – ostatnio – opowieść „Tysiąc wiatrów w biegu” (PIW 2015). Po mężu –
nieżyjącym od 2003 r. socjologu, pisarzu i dziennikarzu – Andrzeju Ziemilskim, przejęła
pasję do gór i do nart. Ma dwóch synów i dwójkę wnuków.