insp. dr Waldemar Krawczyk

Transkrypt

insp. dr Waldemar Krawczyk
Dziekan Wydziału
Matematyczno-Przyrodniczego
i Dyrektor Instytutu Edukacji
Technicznej i Bezpieczeństwa
Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie zapraszają
09 marca 2016 r. o godz. 1215
do Audytorium – sala 1023
Al. Armii Krajowej 13/15
na
Seminarium Wydziału
Matematyczno-Przyrodniczego
na którym
insp. dr Waldemar Krawczyk
Centralne Laboratorium
Kryminalistyczne Policji, Warszawa
przedstawi wykład:
Polskie CSI – czyli co potrafi
współczesna kryminalistyka
Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji przedstawi swoją jednostkę, która prowadzi obecnie
działalność dwukierunkową: z jednej strony pełni funkcję laboratorium policji, a z drugiej realizuje często wieloetapowe i
skomplikowane projekty badawczo-rozwojowe z różnych dziedzin związanych z kryminalistyką. W ramach prac zleconych przez
Komendanta Głównego Policji finansowanych przez MSWiA, instytut wydaje specjalistyczne opinie w zakresie kilkunastu
dyscyplin kryminalistycznych (m.in. dotyczących daktyloskopii, fonoskopii, zapisów wizualnych, badań poligraficznych,
chemicznych i biologicznych). W ramach prac badawczych instytut realizuje aktualnie 14 różnego rodzaju projektów,
finansowanych głównie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Warto podkreślić, że te przedsięwzięcia, pomimo bardzo
zróżnicowanych dziedzin (od biologii po mechanoskopię), kończą się wdrożeniem innowacyjnych metod badawczych lub
powstaniem nowych urządzeń wykorzystywanych później w rutynowych działaniach kryminalistycznych. Instytut prowadzi
również wiele projektów w zakresie genetyki sądowej. Dzięki jednemu z nich możliwe stało się określenie na podstawie analizy
profili DNA nie tylko płci, ale również wieku sprawców lub ofiar, z dokładnością do 3 lat. Najnowszym osiągnięciem jest
możliwość stworzenia portretu genetycznego, który oprócz informacji na temat płci i wieku określa koloru oczu i włosów,
tendencje do łysienia (w przypadku mężczyzn) a nawet region pochodzenia osoby, która pozostawiła ślad biologiczny (krew,
ślina, sperma). (Waldemar Krawczyk)
dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. AJD
Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego
dr hab. Małgorzata Makowska-Janusik, prof. AJD
Prodziekan ds. Nauki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego
dr inż. Urszula Nowacka
Dyrektor Instytutu Edukacji Technicznej i Bezpieczeństwa
dr Wojciech Gruhn
Sekretarz Seminarium