Klasa 5SP

Transkrypt

Klasa 5SP
Szkoła Podstawowa
Przedmiot
j. polski
historia i
społeczeństwo
j. angielski
j. francuski
matematyka
przyroda
plastyka
informatyka
muzyka
religia
rok szk. 2009/10
Klasa 5b
Autor
Tytuł
E. Boksa, P. Zbróg Przygoda z czytaniem.
Podręcznik do kształcenia
literacko-kulturowego dla
kl.5
Język polski. Nauka o
M. Szulc i inni
języku dla kl.5
Poznajemy dzieje
K. Zielińska,
D.Kołodziejczyk
cywilizacji - podręcznik
zeszyt ćwiczeń
"Sky 1" (kontynuacja
podręcznika)
ćwiczenia - kontynuacja
"Sky 2" podręcznik i
ćwiczenia od II semestru
Junior 1 -kontynuacja
podręcznika;
Junior 2
Matematyka kl.5;
M. Dobrowolska,
ćwiczenia
M. Karpiński,
P. Zarzycki
Ślósarczyk, R.
Przyroda kl.5 (podręcznik)
Kozik, F. Szlajfer
Zeszyt ćwiczeń cz.1 i 2
A. Misior-Woś,
Lubię tworzyć. kl.4-6, cz. 2
W.Sygut
------------------------- -------------------------------T. Wójcik
Muzyczny świat
Obdarowani przez Boga 5podręcznik;
zeszyt ćwiczeń cz. 5
wydawnictwo/rok
MAC Edukacja
Nowa Era (moŜe
być Wyd. RoŜak)
WSiP od 2003
Longman
Longman
GWO 2008
Nowa Era
MAC
---------------------WAC
WAM

Podobne dokumenty