Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”

Transkrypt

Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”
Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”
„Mewia Łacha” po sezonie
Rezerwat został powołany m.in. w celu ochrony miejsc lęgowych i żerowisk ptaków siewkowych. Wiele z nich
zakłada gniazda bezpośrednio na piasku, a maskujące barwy jaj, później piskląt sprawiają, że trudno dostrzec ich
obecność. Stąd w rejonie rezerwatu obowiązuje zakaz wstępu na plaże. Szczególnie w trakcie trwania sezonu
lęgowego – wiosną i latem, obecność ludzi na tym terenie stwarza bowiem poważne zagrożenie dla
gniazdujących ptaków i zniechęca je do podejmowania lęgów. Ciągle płoszone przez spacerujących,
poszukujących bursztynu i muszli turystów, odlatują w bardziej spokojne miejsca. Po sezonie rezerwat stanowi
miejsce odpoczynku i zimowisk wielu innych przedstawicieli awifauny. W celu ochrony tych najcenniejszych
miejsc powołano ścieżkę dydaktyczną, która prezentuje walory obiektu. Po jej przejściu i dotarciu do plaży można
podziwiać w pełnej krasie krajobraz rezerwatu - z jednej strony wydmy, z drugiej piaszczyste łachy wynurzające
się z wód Zatoki Gdańskiej. Przy pomocy lornetki można zaobserwować wypoczywające na nich ptaki, a przy
odrobinie szczęścia foki. Bardzo często da się spotkać również biegusy, które sondują piasek w poszukiwaniu
pożywienia na linii wody i lądu.
W ostatnich dniach pracownicy Parku prowadzili w tym rejonie zajęcia z licznymi grupami (250 osób) w zakresie
sukcesji roślinnej i historii oraz roli szaty roślinnej na Mierzei Wiślanej, historii Wisły Przekop i genezy rezerwatu, a
także rozpoznawania mięczaków morskich i słodkowodnych, których muszle można znaleźć na plażach w
naszym regionie. Zapraszamy zatem na ścieżkę dydaktyczną do rezerwatu „Mewia Łacha”, przy końcu której,
można w całej krasie podziwiać zmienny krajobraz stożka ujściowego Wisły.
strona 1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty