Wykaz budynków i budowli do przeglądu budowlanego.

Transkrypt

Wykaz budynków i budowli do przeglądu budowlanego.
Załącznik nr 1 do ogłoszenia
na wykonanie przeglądów obiektów budowlanych
Wykaz budynków i budowli do przeglądu budowlanego.
A. Barycz, gmina Końskie
1.Budynek biurowy Nadleśnictwa
2.Budynek mieszkalny w Baryczy
3.Budynek magazynowy w Baryczy
4.Lokal mieszk. w Baryczy- Olczyk W.
5.Lokal mieszk. w Baryczy-Spociński D.
6.Magazyn stacji paliw w Baryczy
7.Budynek gospodarczy w Baryczy
8.Wiata obudowana w Baryczy
9.Hydrofornia na osiedlu w Baryczy
nr.inw. 539/105 – pow.użytk. 707,97 m2
nr.inw. 001/110 – pow.użytk. 161,58 m2
nr.inw. 010/101 – pow.użytk. 460,00 m2
nr.inw. 381/110 – pow.użytk. 110,84 m2
nr.inw. 381/110 – pow.użytk. 80,52 m2
nr.inw. 726/104 – pow.użytk. 51,52 m2
nr.inw. 018/108 – pow.użytk. 130,26 m2
nr.inw. 521/109 – pow.użytk. 152,67 m2
nr.inw. 712/211
-
B. Bębnów N-ctwo 15, gmina Gowarczów
10.Budynek socjalny na szkółce
11.Budynek magazynowy na szkółce
12.Wiata obudowana na szkółce
13.Lodownia na szkółce
14.Hydrofornia na szkółce
nr.inw. 772/110 – pow.użytk. 105,30 m2
nr.inw. 690/104 – pow.użytk. 154,07 m2
nr.inw. 745/104 – pow.użytk. 168,50 m2
nr.inw. 744/104 – pow.użytk. 235,34 m2
nr.inw. 073/226
-
C. Gatniki 36, gmina Końskie
15.Leśniczówka Gatniki – budynek mieszk.
16.Leśniczówka Gatniki – budynek gospod.
17.Gajówka Gatniki – budynek mieszkalny
18.Gajówka Gatniki – stodoła
19.Gajówka Gatniki – obora
nr.inw. 104/110 – pow.użytk. 102,53 m2
nr.inw. 107/108 – pow.użytk. 105,24 m2
nr.inw. 110/110 – pow.użytk. 66,00 m2
nr.inw. 114/108 – pow.użytk. 78,50 m2
nr.inw. 116/108 – pow.użytk. 54,00 m2
D. Gracuch
20.Gajówka
21.Gajówka
22.Gajówka
nr.inw. 037/110 – pow.użytk. 72,45 m2
nr.inw. 041/108 – pow.użytk. 68,10 m2
nr.inw. 043/108 – pow.użytk. 35,50 m2
49, gmina Końskie
Gracuch – budynek mieszk.
Gracuch – stodoła
Gracuch – obora
E. Nałęczów, działka ewid. 313/1200, obręb Gracuch
23.Budynek gospodarczy
nr.inw. 0526/108 – pow.użytk. 85,65 m2
F. Brzeżnica 36, gmina Gowarczów
24.Leśniczówka Józefów – budynek mieszk. nr.inw. 861/110 – pow.użytk. 113,43 m2
25.Leśniczówka Józefów – stodoła
nr.inw. 862/108 – pow.użytk. 91,00 m2
26.Leśniczówka Józefów – obora
nr.inw. 863/108 – pow.użytk. 38,75 m2
G. Kupimierz 54, gmina Gowarczów
27.Leśniczówka Korytków – budynek mieszk. nr.inw. 876/110 – pow.użytk. 119,58 m2
28.Leśniczówka Korytków – stodoła
nr.inw. 877/108 – pow.użytk. 92,56 m2
29.Leśniczówka Korytków – obora
nr.inw. 878/108 – pow.użytk. 43,42 m2
H. Górny Młyn 50, gmina Końskie
30.Leśniczówka Wąsosz – budynek mieszk. nr.inw. 203/110 – pow.użytk. 132,13 m2
31.Leśniczówka Wąsosz – budynek gosp.
nr.inw. 203/110 – pow.użytk. 52,00 m2
I. Stara Kużnica 60, gmina Końskie
32.Leśniczówka Stoki – budynek mieszk.
33.Leśniczówka Stoki – budynek gosp.
nr.inw. 340/110 – pow.użytk. 171,26 m2
nr.inw. 343/108 – pow.użytk. 81,53 m2
J. Kozia Wola 14A, gmina Stąporków
34.Leśniczówka Janów – budynek mieszk.
35.Leśniczówka Janów – budynek gosp.
36.Budynek gospodarczy – Sidor H.
nr.inw. 965/110 – pow.użytk. 167,70 m2
nr.inw. 134/108 – pow.użytk. 58,24 m2
nr.inw. 330/108 – pow.użytk. 147,83 m2
K. Piła 50 A, gmina Końskie
37.Osada Piła – Zbroszczyk A. bud. mieszk.
38.Osada Piła – Zbroszczyk A. bud. gosp.
39.Osada Piła – Gontek M. bud. mieszk.
40.Osada Piła – Zbroszczyk A. bud. gosp.
41.Osada Piła – Gontek M. bud.gosp.
nr.inw. 279/110 – pow.użytk. 98,36 m2
nr.inw. 283/108 – pow.użytk. 175,00 m2
nr.inw. 279/110 – pow.użytk. 112,00 m2
nr.inw. 286/102 – pow.użytk. 47,40 m2
nr.inw. 432/109 – pow.użytk. 24,80 m2
L. Piła 50 E, gmina Końskie
42.Budynek gospodarczy – Zbroszczyk D.
nr.inw. 303/108 – pow.użytk. 53,55 m2
Ł. Piasek 11, gmina Stąporków
43.Gajówka Piasek – budynek mieszk.
44.Gajówka Piasek – obora
nr.inw. 345/110 – pow.użytk. 55,33 m2
nr.inw. 349/108 – pow.użytk. 40,00 m2
M. Ruski Bród 57, gmina Przysucha
45.Leśniczówka Kacprów – budynek mieszk. nr.inw. 871/110 – pow.użytk. 88,76 m2
46.Leśniczówka Kacprów – budynek gosp. nr.inw. 872/108 – pow.użytk. 116,00 m2.
N. Wąsosz – Przymiarki 19, gmina Stąporków
47.Budynek kancelarii
nr.inw. 366/108 – pw.użytk. 12,00 m2
O. Piła działka nr.28/1218, gmina Końskie
48.Budynek gospodarczy – garaż
nr.inw. 285/102 – pow.użytk. 49,98 m2
Wykaz kotłów kotłów C.O. do przeglądu.
1.Budynek socjalny na szkółce - Bębnów Nadleśnictwo 15, gmina Gowarczów,
2.Izba edukacyjna w Baryczy - Barycz 66, gmina Końskie,
3.Leśniczówka Gatniki – Gatniki 36, gmina Końskie,
4.Leśniczówka Wąsosz – Górny Młyn 50, gmina Końskie,
5.Leśniczówka Stoki – Stara Kuźnica 60, gmina Końskie,
6.Osada Piła – Piła 50A/1, gmina Końskie
7.Osada Piła – Piła 50A/2, gmina Końskie.