ztufronitn i gof,tw posta,wa ucznihw hefzit dk 1,1)as poanf,en f,o tuny

Transkrypt

ztufronitn i gof,tw posta,wa ucznihw hefzit dk 1,1)as poanf,en f,o tuny
PREZYDENT
MIASTAZABRZE
Za6rze, M paztziemiftg 2016 roftjt
S zdtnwt:i cnlre ftgoa1, Nauczycie
h,
Qracwunicy O:fraiott w ZaSrzu
Z oLMi tu ia cEtuQgcji 9{arotwej Fzyjniicic prosze tujsnteczniejsze
potzQfrwania. zd pekq zaangailoannia pracA, gratukcje
z efeftgfw e[uftgcyjrycfr
oraz 2yczenia satlsfafrgji z pof,ejnoutanlcfr, ralzwufr^
Qgafrzujqc twuczycietsfrie poantanie pnefrazujecie wief,zg
cfiaraQgerl. Aczqc ffidcic
i
foztattujecie
o rulcfrwanic Fghjnycfr pofrghrt mieszfouftcfiw fu6aa
w [ucfru wartodci, ftgfire uzrujeny za utiwercahu.
Dzt+Fi Wa^szej trosce
i profesjorufrmouri ucznioaie o[ftOwajq potmcjaf nrycfr nn2fupo{ci
do forosfofci toutarzlszl im ponoc oraz wspdrcie
posiatdjqcycfr autorytpt
Iil
f,rof,ze
tutzi LUrytfr o6tanaj4 zaafaniery
i fofwiatczenic, a6) w pocnrciu otpouiefziahn{ci
tn4trze
toratzi1 pny w16one rujwtaiciwszycfr zyciourycfr rozwi4zurt"
Ouqt i
ru1cfrmru,jqc zysf,jrjecie wtzQczno{d rof,zichw
poaierzajq W'am su,6j najcenniejszy sQgrt
aflsotwmci
tuje
sig
-
i ryieQjntw, Ln zl
f.ziecl Dzkft twmyciett{i"j pasi
:fwiatonyni o$watehmi Za6nd, *letropofri
cPotsft
i
lEuropl.
Sannf,ziekie potefuujq f,ecyzje Sazujqc tu wiatono{ciacfr, uniejgtrc:iciacfi, i narnwcfr
eQcznycfr wynicsionyc fr ze sz ftgty.
4ae,
a61
ztufronitn
Zltze
tafr&e
pram
z
mfof,zieilq
ffi
niatstnnrym Edf,tm. ins!ilrocj| Nbcfr
i gof,tw posta,wa ucznihw hefzit
dk
1,1)as
poanf,en f,o tuny.
opgmiznta zf,rawia oraz szczgfcia w 2,yciu pryuatnlm i zdwof,oa5nn
Zw1
mt
*lotg
td