Zwoleń dnia .............................. ZAWIESZENIE / ODWIESZENIE

Transkrypt

Zwoleń dnia .............................. ZAWIESZENIE / ODWIESZENIE
Zwoleń dnia ..............................
ZAWIESZENIE / ODWIESZENIE / WYPOWIEDZENIE * UMOWY
DOSTĘPU DO INTERNETU
Ja .................................................................................................................................................
Zamieszkały ................................................................................................................................
zawieszam / odwieszam / wypowiadam * umowę na świadczenie usługi dostępu do internetu
przez A.M.S. Elektronik
z dniem .......................................
Podpis wypowiadającego umowę ................................................................................................
Podpis przyjmującego wypowiedzenie ...........................................................
∗ niepotrzebne skreślić
Zwoleń dnia ..............................
ZAWIESZENIE / ODWIESZENIE / WYPOWIEDZENIE * UMOWY
DOSTĘPU DO INTERNETU
Ja .................................................................................................................................................
Zamieszkały ................................................................................................................................
zawieszam / odwieszam / wypowiadam * umowę na świadczenie usługi dostępu do internetu
przez A.M.S. Elektronik
z dniem .......................................
Podpis wypowiadającego umowę ................................................................................................
Podpis przyjmującego wypowiedzenie ...........................................................
∗ niepotrzebne skreślić