WSZYSTKO dla DOMU

Transkrypt

WSZYSTKO dla DOMU
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURSU
na koncepcyjny projekt kompletu
wyposażenia biurowego
1. DANE PERSONALNE UCZESTNIKA:
......................................................................................................................................
(imiona, nazwisko)
......................................................................................................................................
(PESEL / NIP)
......................................................................................................................................
( nazwa uczelni)
......................................................................................................................................
22. Targi Wykończenia
i Wyposażenia Wnętrz
WSZYSTKO
dla DOMU
(kierunek studiów)
2. DANE KONTAKTOWE UCZESTNIKA:
+ wnętrza komercyjne
......................................................................................................................................
S ZCZEC I N
......................................................................................................................................
4-6 października
(adres zamieszkania)
(numer telefonu)
......................................................................................................................................
(e-mail)
3. OŚWIADCZENIA:
Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:
a) Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych
z Konkursem zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z
1997 r. Nr 133 poz. 883).
b) Zapoznałem /zapoznałam się z treścią Regulaminu Konkursu, który rozumiem i w pełni
akceptuję.
MIĘDZYNARODOWE TARGI
SZCZECIŃSKIE
70-777 Szczecin, ul. Struga 6-8
tel. 91 464 44 01, fax 91 464 44 02
[email protected] • www.mts.pl
……………………………………………………………………………………..
data, czytelny podpis