Budowanie i zarządzanie zespołem dla Nadleśniczych

Transkrypt

Budowanie i zarządzanie zespołem dla Nadleśniczych
Program szkolenia
„Budowanie i zarządzanie zespołem dla Nadleśniczych”
(12 godz. dydaktycznych)
NAZWA MODUŁU
MODUŁ 1
FAZA FORMOWANIATWORZENIE ZESPOŁU
TREŚCI PROGRAMOWE
Korzyści z funkcjonowania zespołów w organizacji
Grupa a zespół- warunki skutecznego zespołu
Przekształcanie grupy pracowniczej w zespoły
Struktura formalna i nieformalna zespołu
Kryteria budowania zespołu: specyfika zadań dla zespołu, liczba
uczestników zespołu, fazy rozwoju grupy
Role grupowe w zespole – optymalny człowiek do właściwego
zadania
Konflikty w zespole: przyczyny konfliktów- ich przebieg i
rozwiązania
Ustalanie standardów komunikacyjnych w zespole –
przekazywanie celów, delegowanie zadań, rozdział zadań
zgodnie z kompetencjami
Zadania lidera zespołu- wyznaczanie celów, podział zadań,
nadzór, motywowanie pracowników
Dobór optymalnego stylu kierowania w zależności od celu
zespołu i jego uczestników
MODUŁ 3
FAZA NORMOWANIA –
WSPÓŁDZIAŁANIA
Zjawiska w funkcjonowaniu zespołów: efekt synergii dodatniej
i ujemnej, konformizm, próżniactwo społeczne, etykietowanie,
syndrom myślenia grupowego, opór wobec zmiany, projekcja
MODUŁ 4
FAZA DOJRZAŁOŚCI
ZESPOŁU- REALIZACJA
ZADAŃ
Podejmowanie decyzji w zespole – szanse i zagrożenia
Techniki i narzędzia zespołowego podejmowania optymalnych
decyzji
MODUŁ 2
FAZA SZTURMOWANIEFAZA KONFLIKTU
I BUNTU

Podobne dokumenty