Karta ZGŁOSZENIOWA

Transkrypt

Karta ZGŁOSZENIOWA
KARTA ZGŁOSZENIOWA
KONKURS FOTOGRAFICZNY
DISCOVER AMERICA IN POLAND
Imię i nazwisko:
Dokładny adres zamieszkania:
Adres mailowy:
Telefon kontaktowy:
Tytuł zdjęcia:
Krótki opis (opcjonalnie):
Oświadczam, że jestem autorem prac zgłoszonych do konkursu.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie zdjęć przez Organizatora
oraz przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu zamieszczonym
na stronie www.clarkuniversity.eu
Kartę
…………………………….
…………………………….
Data i miejsce
Podpis
zgłoszeniową
należy
podpisać
i
przesłać
z załączonym zdjęciem na adres [email protected]
skan
wraz

Podobne dokumenty