STYPENDIUM FUNDACJI BOGLIASCO

Transkrypt

STYPENDIUM FUNDACJI BOGLIASCO
STYPENDIUM FUNDACJI BOGLIASCO
Instytucja nadzorująca program: Fundacja Bogliasco w Genovie (Włochy).
Adresaci programu stypendialnego: osoby zajmujące się twórczością artystyczną lub
prowadzące badania naukowe w następujących dziedzinach: archeologia, architektura,
filologia klasyczna, taniec, film lub video, historia, architektura krajobrazu, literatura, muzyka,
filozofia, teatr, sztuka wizualna.
Warunki ubiegania się o stypendium:
 osiągnięcia w dziedzinie nauki (np. muzykologia, teoria muzyki) lub artystycznej,
 szczegółowy plan projektu realizowanego w siedzibie Fundacji we Włoszech
(stypendium ma charakter projektu realizowanego w czasie).
Uwagi:
 obowiązuje opłata aplikacyjna,
 w ramach stypendium zapewnione są zakwaterowanie oraz wyżywienie.
Termin składania wniosków: 15 stycznia oraz 15 kwietnia na rok następny.
Więcej informacji: www: http://www.bfge.org
Fondazione Bogliasco
Via Aurelia 416031 Bogliasco (Genova)
ITALY
tel.: +39 010 347-0049, fax: +39 010 347-2452

Podobne dokumenty