REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „NASZ SKLEP”

Transkrypt

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „NASZ SKLEP”
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „NASZ SKLEP”
Organizatorzy
- Polska Sieć Handlowa NASZ SKLEP S.A., 35-322 Rzeszów, ul. Ciepłownicza 8
-
Firma Centra Fantazja sp. z o.o. Centra Fantazja Sp. z o.o., ul. Podpromie 10 35-045 Rzeszów, NIP 517-00-20-932
REGON 691683713, KRS 0000126091.
Uczestnicy
Akcja skierowana jest do klientów sieci „Nasz sklep”, którzy produkty z gazetki sieci obowiązującej w terminie 27.05. –
5.06.2011, w zamian otrzymają 25% rabat na zakup biletu do Centra Fantazja.
Aby stać się uczestnikiem Akcji należy zakupić 3 produkty z aktualnej gazetki sieci Nasz Sklep oraz wyciąć znajdujący się w niej
kupon.
Czas trwania
Akcja promocyjna trwa od 27-05-2011 do 30-06-2011
Po tym terminie kupony nie będą honorowane, a rabat nienaliczany.
Zasady
Kupon wraz z paragonem fiskalnym sieci „Nasz sklep”, na którym znajdują się min. 3 wyszczególnione produkty z aktualnej
gazetki, należy zachować i okazać przy zakupie biletu do Centra Fantazja.
Rabat udzielany jest jednokrotnie, a paragon zakupowy zostaje opatrzony pieczątką Centra Fantazja.
Kupon pochodzący z gazetki „Nasz sklep” okazany przy zakupie biletów z rabatem pozostaje w Firmie Centra Fantazja.
Rabat udzielany jest do kwoty znajdującej się wyłącznie na rachunku z kasy biletowej i udzielany jest od ilości zakupionych
jednokrotnie biletów.
Akcja prowadzona jest przez wszystkie dni tygodnia na zakup podstawowej usługi (zabawa w Centra Fantazja), a więc z
wyłączeniem tych dni w których odbywają się imprezy zamknięte, okolicznościowe (np. Dzień Dziecka, Mikołaj, Sylwester itp.),
nie dotyczy zakupu biletów wstępu na urodziny.
Rabat jest naliczany do zakupu każdego rodzaju biletów (czyli jednogodzinnych, dwugodzinnych, całodniowych), nie obejmuje
jednak dopłat.
Akcja nie obejmuje zakupu biletów grupowych, ponieważ skierowana jest wyłącznie do klientów indywidualnych.
Akcja obejmuje wszystkie punkty prowadzone przez Centra Fantazja z wyjątkiem Punktu Przedszkolnego.
Rabat nie obejmuje kolejnych dopłat do przedłużonego pobytu w Fantazji.
Promocje prowadzone przez Organizatorów Akcji nie wiążą się ze sobą.
Uczestników Akcji obowiązują wszystkie zasady i postanowienia zawarte w Regulaminach Centra Fantazja.
Reklamacje
Wnioski i skargi dotyczące prowadzonej Akcji można składać osobiście lub pisemnie u Organizatora pod adresem:
Centra Fantazja Sp. z o.o., ul. Podpromie 10 w Rzeszowie, w godzinach od 9 do 16.

Podobne dokumenty