Powołanie nowego członka Zarządu LPP SA Raport bieżący: 39

Transkrypt

Powołanie nowego członka Zarządu LPP SA Raport bieżący: 39
Powołanie nowego członka Zarządu LPP SA
Raport bieżący: 39/2015
Data: 2015-10-14
Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 14 października 2015 roku Rada Nadzorcza
LPP SA powołała nowego Wiceprezesa Zarządu LPP SA - Pana Sławomira Łobodę.
Sławomir Łoboda urodził się w 1965 roku, jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Gdańskim. W 1995
roku złożył egzamin radcy prawnego.
Z LPP SA związany jest od 1997 roku. Przez wiele lat odpowiadał za obsługę prawną firmy, którą
wykonywał, jako wspólnik zarządzający, w ramach kancelarii prawnej Krzyżagórska Podniesiński
Łoboda i wspólnicy spółka cywilna. Od 2005 roku oprócz kierowania obsługą prawną LPP SA
odpowiada również za Dział Najmu i Dział Inwestycji.
Jako Wiceprezes Zarządu Sławomir Łoboda – będzie odpowiedzialny za rozwój LPP SA tj. za
pozyskiwanie nowej powierzchni handlowej (Dział Najmu) oraz za budowę salonów (Dział Inwestycji),
a także za Dział Prawny.
W okresie współpracy z LPP SA zrealizował wiele istotnych projektów w tym: stworzenie sieci
franszyzowej, wprowadzenie spółki na giełdę, fuzję ze spółką Artman SA, zbycie marki Esotiq oraz
rozwój sieci salonów własnych.
Sławomir Łoboda nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem ani
członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Podpisy:
Przemysław Lutkiewicz – Wiceprezes Zarządu
Jacek Kujawa – Wiceprezes Zarządu