terminal kontenerowy gct w gdyni stawia na tetrę

Transkrypt

terminal kontenerowy gct w gdyni stawia na tetrę
TERMINAL KONTENEROWY GCT W GDYNI STAWIA NA TETRĘ
Jeden z największych terminali kontenerowych, umiejscowiony na wybrzeżach
Gdyni rozbudowuje się aby zwiększyć liczbę przeładunków. Gdynia to główny
port kontenerowy w rejonie Bałtyku, który obsługuje wciąż wzrastające
przeładunki pomiędzy Polską a głównymi portami Europy północnej. Port służy
również za terminal tranzytowy przeładunków z Rosji, Białorusi i Ukrainy.
W 2007 roku Gdynia podjęła serię programów inwestycyjnych, mających na celu unowocześnienie
terminala. Integralną częścią procesu modernizacyjnego było wdrożenie systemu komunikacyjnego
TETRA, pracującego w oparciu o stację bazową TetraFlex produkcji DAMM oraz ręcznych i
mobilnych terminali radiowych Sepura. Zadania tego podjęła się firma Icom Polska Sp. z o.o. z
Sopotu.
W 2009 roku Icom Polska dostarczyła do Gdyńskiego Terminala Kontenerowego, najnowszy
produkt Sepura, ręczny terminal STP8000. Głównymi czynnikami przemawiającymi za wyborem
tego terminala jest odporność na wodę i kurz, wysoka jakość audio i duża moc RF. „Wybraliśmy
Sepura STP8000, ponieważ radio idealnie sprawdza się w najtrudniejszym środowisku. W
rzeczywistości, pracownicy portu kontenerowego działają we wszystkich warunkach pogodowych i
ekstremalnym hałasie” powiedział Andrzej Bargański, IT Manager Terminala Gdyńskiego.