Informujemy , że na dostawcę centrum CNC do wiercenia otworów

Transkrypt

Informujemy , że na dostawcę centrum CNC do wiercenia otworów
Informujemy , że na dostawcę centrum CNC do
wiercenia otworów została wybrana firma CHIRONWerke GmbH & Co.KG z Niemiec .
Oferta firmy CHIRON-Werke GmbH & Co.KG z
Niemiec uzyskała największą liczbę punktów liczonych na
podstawie kryteriów oceny wskazanych w zapytaniu
ofertowym.