Oświadczam, że zgodnie z Rególaminem Serwisu internetowego

Transkrypt

Oświadczam, że zgodnie z Rególaminem Serwisu internetowego
_________________________________
(imię i nazwisko)
_________________________________
_________________________
(miejscowość, data)
_________________________________
(adres)
TESCO (Polska) Sp. z o.o
ul. Kapelanka 56
30-347 Kraków
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
Oświadczam, że
Regulaminu Serwisu
Oświadczam,
żezgodnie
zgodniez VIII
z Rególaminem
SerwisuInternetowego
internetowegoTesco.pl/ezakupy
ebingo.pl
odstępuję od
zawartej
odstępuje
od umowy
umowysprzedaży
sprzedażynr_______________
nr
zawartej __________________
(nr umowy)
(data)
towarów:
w __________________________________ wwzakresie
zakresienastępujących
następujących
towarów:
(miejscowość)
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nazwa towaru
Liczba
Cena
Suma
Proszę o zwrot ________________ zł na kartę:
_____________________________________________________________________
(imię i nazwisko właściciela karty)
_____________________________________________________________________
(nr karty)
_______________________
(podpis)