PRZEDMIAR ROBÓT – REMONT POSADZEK

Transkrypt

PRZEDMIAR ROBÓT – REMONT POSADZEK
PRZEDMIAR ROBÓT – REMONT POSADZEK
p.
Podst
Opis i wyliczenia
j.m.
Razem
Poszcz
1
1 KNR-W4-01 081905 Rozebranie posadzek z wykładzin PCV wraz z utylizacją
d.1 analogia
- [(11,7x11,8) + (21,5x5,6)] x 2
516.92
m
516.9
2
2
RAZEM
2 KNR4-01 0212-01
d.1
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości 5 cm - {[11,7x11,8) +
(21,5x5,6)}x0,05}x2
m
3
RAZEM
3 KNR2-02 1102-01
d.1
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 516.92
m
516.92
25.8
4
25.84
516.9
2
2
RAZEM
4 KNR 2-02 1102-03
d.1
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o
10 mm Krotność = 2 516.92
516.92
516.9
2
m
2
RAZEM
5 KNR 2-02 0609-03
d.1
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych o deużej tw2ardości, poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 20 mm 516.92
516.92
516.92
m
2
RAZEM
6 KNR 2-02 0607-01
d.1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 516.92
516.92
516.92
m
2
RAZEM
7 KNNR 2 1208-01
d.1
Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N
gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni
sztucznych, wykładziny i parkiet 516.92
516.92
516.92
m
2
RAZEM
8 TZKNBK XI 050647
d.1
Ułożenie posadzki z wykładziny typu homogeniczna
43, rulonowej bez warstwy izolacyjnej
516.92
516.92
516.92
m
2
RAZEM
9 KNNR 2 1206-07
d.1
Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych
m2
516.92
516.92
RAZEM
10 KNNR 2 1206-04
d.1 analogia
Cokolik z PCV o szer. 15 cm klejone
[(21,5+5,6+21,5+6,1+11,8+11,7+11,8)-(7x0,9+3+2)]x2
157.4
516.92
157.40
m
RAZEM
11 KNR-W4-01 010919 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych
d.1
m3
na odległość 1 km 25.84
157.40
25.84
RAZEM
12 KNR-W4-01 010920 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km
d.1
Krotność = 5 25.84
516.92
25.84
25.84
m3
RAZEM
25.84

Podobne dokumenty