Zał. 7 Protokół z obmiaru drzewa

Transkrypt

Zał. 7 Protokół z obmiaru drzewa
Załącznik nr 7
PROTOKÓŁ Z OBMIARU DRZEW
L.p.
Numer
drogi
Lokalizacja
Gatunek
Ilość
[szt.]
Długość kłody /cm/
Średnica kłody /cm/
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2006
2006
2006
2007
2007
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2035
2035
2007
2031
2031
lipa
lipa
lipa
lipa
lipa
lipa
lipa
lipa
lipa
lipa
lipa
lipa
lipa
lipa
lipa
lipa
lipa
lipa
lipa
lipa
lipa
jesion
robinia
lipa
jesion
jesion
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Lindów 10A
Stanisławów 10
Lindów 7A
Lindów 14A
Lindów 14A
Lindów 20A
Lindów 20A
Albertów 58
Albertów 39
Albertów 37
Stanisławów 21
Stanisławów 21
Albertów skrzyżowanie do Wapiennika
Albertów skrzyżowanie do Wapiennika
Albertów skrzyżowanie do Wapiennika
Albertów skrzyżowanie do Wapiennika
Albertów skrzyżowanie do Wapiennika
Albertów skrzyżowanie do Wapiennika
Albertów skrzyżowanie do Wapiennika
Stanisławów 57
Stanisławów 48
Krzepice ul. 3 Maja
Krzepice ul. 3 Maja
Stanisławów 9
Krzepice ul. Dabrowskiego
Krzepice ul. Dabrowskiego
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2007
2007
2021
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2071
2071
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2007
2016
2007
Krzepice ul. Dabrowskiego
Krzepice ul. Dabrowskiego
Krzepice ul. Dabrowskiego
Krzepice ul. Dabrowskiego
Krzepice ul. Dabrowskiego
Krzepice ul. Dabrowskiego
Krzepice ul. Dabrowskiego
Krzepice ul. Dabrowskiego
Krzepice ul. Dabrowskiego
Lindów 25
Lindów 25
Wilkowiecko ul.Mikołaja z Wilkowiecka 58
Lindów 23
Lindów 23
Lindów 23
Lindów 27
Lindów 27
Lindów 27
Lindów 23
Lindów 23
Lindów 23A
Lindów 23A
Lindów dz.128/5
Lindów dz.128/5
Stanisławów dz.107 ( nr 45)
Stanisławów 38
Krzepice ul. Mickiewicza
Krzepice ul. Mickiewicza
Wilkowiecko ul. 3 Maja 22
Wilkowiecko ul. 3 Maja 22
Wilkowiecko ul. 3 Maja 22
Wilkowiecko ul. 3 Maja 22
Wilkowiecko ul. 3 Maja 22
Wilkowiecko ul. 3 Maja 22
Wilkowiecko ul. 3 Maja 22
Stanisławów 40
Wilkowiecko ul. Długosza 8
Stanisławów 31
jesion
jesion
jesion
jesion
jesion
jesion
jesion
osika
dąb
lipa
lipa
topola
lipa
lipa
lipa
lipa
lipa
lipa
lipa
lipa
lipa
lipa
lipa
lipa
lipa
lipa
akacja
akacja
akacja
akacja
akacja
akacja
akacja
akacja
akacja
lipa
klon
lipa
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
2002
2002
2045
2045
2045
2045
2053
2002
2002
2043
2043
Krzepice ul. 17 Stycznia 9B
Krzepice ul. 17 Stycznia 9B
Libidza ul. Pokrzyńskiego
Libidza ul. Pokrzyńskiego
Libidza ul. Pokrzyńskiego
Libidza ul. Pokrzyńskiego
Kamińsko 24
Krzepice ul.17 Stycznia przy Kuźniczka 102
Krzepice ul.17 Stycznia przy Kuźniczka 102
Kłobuck ul. Szkolna 162
Kłobuck ul. Szkolna 162
klon
klon
dąb
dąb
jesion
jesion
klon
klon
klon
topola
topola
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Przycięcie 50 % korony drzewa
--
…................................................................
(data i podpis wykonawcy)

Podobne dokumenty