przedmiar robót - Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Transkrypt

przedmiar robót - Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
Wartość kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa
Słownie:
PRZEDMIAR ROBÓT
II kw. 2014
Obiekt
Budowa
Inwestor
Biuro kosztorysowe
Sporządził
Remont pomieszczeń biurowych na I piętrze wieżowca (budynek „B”) przy ul. Konarskiego 1
w Bydgoszczy – wykucie otworów drzwiowych i poszerzenie otworu drzwiowego.
Bydgoszcz przy ul. Konarskiego 1-3 (budynek „B”)
Urząd Statystyczny
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz.
Chatka Projekty Budowlane Jerzy Szulc
ul. Grunwaldzka 6/4
89-501 Tuchola
tel. 510 181 951
inż. Jerzy Szulc
Tuchola czerwiec 2014 r.
Urząd Statystyczny
Strona 2/7
Kosztorys
Remont pomieszczeń biurowych na I piętrze wieżowca (budynek „B”) przy ul. Konarskiego 1 w Bydgoszczy – wykucie otworów drzwiowych i poszerzenie
otworu drzwiowego.
Nr Podstawa, opis robót, nakłady
Jm
Norma
Ilość
Cena
Robocizna
Materiały
Sprzęt
1. 1/1 Biblioteka
1.1. Roboty demontażowe
1 KNR 4-01 0329/03 Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o
grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
0,022 m3
Robocizna
Robocizna
r-g
8,63
0,190
Razem pozycja
Cena jednostkowa
2 Kalkulacja indywidualna Demontaż nadproża
1 kpl
Razem pozycja
3 KNR 2-02 0126/05 Otwory w ścianach murowanych -ułożenie
nadproży prefabr.
1,5 m
Robocizna
Robocizna
r-g
0,2
0,300
Materiały
Belki nadprożowe L19 N/150 długości 149cm
szt
2,000
Materiały pomocnicze
%
1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t
m-g
0,02
0,030
Razem pozycja
Cena jednostkowa
4 Kalkulacja indywidualna Zabetonowanie i wyrównianie wykuć
1 kpl
Razem pozycja
RAZEM: Roboty demontażowe
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty pośrednie
Zysk
Razem
Pozycje uproszczone
Razem element
2. 1/2 Sala obsługi klienta
2.1. Roboty demontażowe
5 KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub.
ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworów drzwiowych i okiennych
1,012 m3
Robocizna
Robocizna
r-g
8,63
8,734
Razem pozycja
Cena jednostkowa
6 KNR 2-02 0126/05 Otwory w ścianach murowanych -ułożenie
nadproży prefabr.
3 m
Robocizna
Robocizna
r-g
0,2
0,600
Materiały
Belki nadprożowe L19 N/150 długości 149cm
szt
2,000
Materiały pomocnicze
%
1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t
m-g
0,02
0,060
Razem pozycja
Cena jednostkowa
7 Kalkulacja indywidualna Zabetonowanie i wyrównianie wykuć
2 kpl
Razem pozycja
RAZEM: Roboty demontażowe
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty pośrednie
Zysk
Urząd Statystyczny
Strona 3/7
Kosztorys
Remont pomieszczeń biurowych na I piętrze wieżowca (budynek „B”) przy ul. Konarskiego 1 w Bydgoszczy – wykucie otworów drzwiowych i poszerzenie
otworu drzwiowego.
Nr Podstawa, opis robót, nakłady
Jm
Norma
Ilość
Cena
Robocizna
Materiały
Sprzęt
Razem
Pozycje uproszczone
Razem element
OGÓŁEM
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty pośrednie
Zysk
Pozycje uproszczone
Łącznie
Podatek VAT
Ogółem kosztorys
Urząd Statystyczny
Strona 4/7
Tabela elementów
Remont pomieszczeń biurowych na I piętrze wieżowca (budynek „B”) przy ul. Konarskiego 1 w Bydgoszczy – wykucie otworów drzwiowych i poszerzenie
otworu drzwiowego.
Nr Opis robót
Wartość
1. 1/1 Biblioteka
1.1. Roboty demontażowe
2. 1/2 Sala obsługi klienta
2.1. Roboty demontażowe
Razem
Podatek VAT
Ogółem kosztorys
Urząd Statystyczny
Strona 5/7
Zestawienie robocizny
Remont pomieszczeń biurowych na I piętrze wieżowca (budynek „B”) przy ul. Konarskiego 1 w Bydgoszczy – wykucie otworów drzwiowych i poszerzenie
otworu drzwiowego.
Lp Nazwa
Jm
Ilość
Cena
Wartość
1
Robocizna
r-g
9,823
Razem
9,823
Urząd Statystyczny
Strona 6/7
Zestawienie materiałów
Remont pomieszczeń biurowych na I piętrze wieżowca (budynek „B”) przy ul. Konarskiego 1 w Bydgoszczy – wykucie otworów drzwiowych i poszerzenie
otworu drzwiowego.
Lp Nazwa
Jm
Ilość
Cena
Wartość
1
Belki nadprożowe L19 N/150 długości 149cm
szt
4,000
Razem
Materiały pomocnicze
Razem
Urząd Statystyczny
Strona 7/7
Zestawienie sprzętu
Remont pomieszczeń biurowych na I piętrze wieżowca (budynek „B”) przy ul. Konarskiego 1 w Bydgoszczy – wykucie otworów drzwiowych i poszerzenie
otworu drzwiowego.
Lp Nazwa
Jm
Ilość
Cena
Wartość
1
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t
m-g
0,090
Razem
0,090