wniosek o decyzje środowiskową

Transkrypt

wniosek o decyzje środowiskową
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie
Formularz A – Karta A/66/2009 - karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Lp.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia
1.
Numer wpisu
A/66/2009
2.
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
wniosku
przedsięwzięcia
zgody
na
polegającego
na
realizację
budowie
zakładu produkcji obuwia w miejscowości
Jankowo Dolne, Gmina Gniezno, działka nr
11/24
3.
Znak sprawy
UG. OS. 7624/6/09
4.
Data złoŜenia
20 kwietnia 2009 roku
5.
Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko,
Damian Maciejewski
siedziba adres, REGON )
6.
Wyszczególnienia załączników do wniosku Wyrys z mapy ewidencyjnej w skali 1:5000, wypis
z rejestru gruntów, Karta informacyjna
przedsięwzięcia
7.
Nazwa organu – adresata wniosku
Urząd Gminy w Gnieźnie
Al. Reymonta 2, 62-200 Gniezno
8.
Miejsce przechowywania
( nazwa
instytucji, nazwa komórki organizacyjnej,
Urząd Gminy Gniezno
numer pokoju, numer telefonu ).
pokój nr 6
tel. 061 424 57 66
9.
Informacja o sposobie zakończenia
postępowania
( numer wpisu w
wykazie decyzji lub postanowień )
10.
ZastrzeŜenia dotyczące udostępnienia
informacji
11.
Numery innych kart w wykazie,
dotyczących wnioskodawcy
12.
Uwagi

Podobne dokumenty