ORYGINAŁ/KOPIA OŚWIADCZENIE Oświadczam, iż rezygnuję z

Komentarze

Transkrypt

ORYGINAŁ/KOPIA OŚWIADCZENIE Oświadczam, iż rezygnuję z
ORYGINAŁ/KOPIA
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż rezygnuję z możliwości przesyłanie przez Euronet s.c. faktur VAT
dokumentujących sprzedane usługi, w formie elektronicznej na adres:
…............................................................................................................................................................................................................................................
(adres e - mail Odbiorcy - Abonenta)
…............................................................................................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................................................................................
(nazwa i adres Odbiorcy - Abonenta)
…...............................................................................................................
(czytelny podpis Odbiorcy - Abonenta)

Podobne dokumenty