b. Wskazania do homilii na Wigilię

Transkrypt

b. Wskazania do homilii na Wigilię
b. Wskazania do homilii na Wigilię
1. „Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz ?” (Ps 8, 5). Człowiek od zawsze pyta
się o znaczenie swojego życia.
2. „Chrystus, który jest nowym Adamem, już w samym objawieniu tajemnicy Ojca i
Jego miłości objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi i okazuje mu najwyższe powołanie” (GS nr 22). Tajemnica, którą niedługo będziemy celebrować w uroczystości Narodzenia Jezusa Chrystusa jest wielkim TAK Boga dla ludzkiego życia.
„Syn Boży przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem … urodzony z Maryi Dziewicy, stał się prawdziwie jednym z nas” (GS nr 22).
3. W takich chwilach, w sposób szczególny i niecierpiący zwłoki „Kościół (który)
poczuwa się do obowiązku użyczenia swego głosu tym, którzy głosu nie mają” dokonuje „stanowczego i jednoznacznego potwierdzenia wartości ludzkiego życia i jego
nienaruszalności, a zarazem kieruje żarliwy apel w imię Boże do wszystkich i do każdego: szanuj, bron, miłuj Zycie i służ mu!” (Evangelium Vitae nr 5).
4. „Bronic życia i umacniać je, czcić je i kochać – oto zadanie, które Bóg powierza
każdemu człowiekowi” (EV nr 42). Jest to prawo i obowiązek wszystkich. Niezastąpionym podmiotem do takiego prawa i do takiego zadania jest rodzina, „sanktuarium
życia”.
5. Zadanie to, w pewnym stopniu, odnawia się w celebrowaniu ewangelii życia, w
celebracji Boga, który daje Zycie i który celebrowany jest w modlitwie, w liturgii i w
sakramentach. Ale przede wszystkim celebracja ewangelii życia musi być realizowana w życiu codziennym, przeżyta w miłości do innych i w darze siebie samego (por.
EV nr-y 83-86). W „troskliwej opiece” całego życia i życia wszystkich (EV nr-y 8791). W Momentem szczególnym w realizacji tego zadania jest promocja kultury życia, gdzie „lud życia” (EV nr-y 78-79), wraz ze swoimi niezliczonymi i różnorodnymi
stowarzyszeniami i instytucjami jest powołany do służebnego i niezastąpionego działania w społeczeństwie.
6. Wigilia modlitewna dla życia poczętego ma być wołaniem całego Społeczeństwa,
które wznosi się do Boga Ojca, dawcy wszelkiego dobra, aby każde Zycie ludzkie
było szanowane, chronione i kochane.
(Tłum. ks. Piotr Duda)

Podobne dokumenty