Tablica ryzyka SCORE: 10-letnie ryzyko zgonu z powodu chorób

Transkrypt

Tablica ryzyka SCORE: 10-letnie ryzyko zgonu z powodu chorób
Tablica ryzyka SCORE: ocena10-letniego ryzyko zgonu z powodu chorób sercowonaczyniowych dla populacji polskiej (dużego ryzyka) oszacowane na podstawie takich
czynników ryzyka jak: wiek, płeć, palenie tytoniu, skurczowe ciśnienie tętnicze, stężenie
cholesterolu całkowitego
KOBIETY
palące
niepalące
MĘŻCYŹNI
palący
niepalący
Zmodyfikowano wg. (4)
Musia∏ M., Fojt A.: Zasady wspó∏pracy lekarza kardiologa AOS z lekarzem POZ.
Terapia 2014, 7–8 (308–309).