Jesteś utalentowany językowo i lubisz uczyć się języków obcych

Transkrypt

Jesteś utalentowany językowo i lubisz uczyć się języków obcych
Jesteś utalentowany językowo i lubisz uczyć się języków obcych?
Myślisz w przyszłości o studiach lingwistycznych, filologiach nowożytnych lub studiach
zagranicznych?
Ta oferta jest specjalnie dla Ciebie!!!
Układ języków, który przygotowaliśmy (18 godzin języka angielskiego i 9 godzin języka
niemieckiego) pozwoli Ci szlifować Twoje umiejętności jak na profesjonalnym kursie
językowym. Oferta ta dotyczy klasy humanistycznej, matematycznej i prawnospołecznej. Chcemy uruchomić od 1.09.2016r. grupę lingwistyczną o dużej liczbie godzin
języków obcych. Będzie to grupa międzyddziałowa, do której będą mogli uczęszczać
uczniowie z klasy IA, IC i ID.
Grupa
międzyoddziałowa
Język angielski
poziom rozszerzony
18 godzin
18 godzin
18 godzin
Język niemiecki
zwiększona liczba
godzin
Przedmiot rozszerzony w zależności
od wyboru klasy
9 godzin
IA j. polski 21 godzin
9 godzin
IC matematyka 20 godzin
9 godzin
ID wiedza o społeczeństwie 9 godzin
Uczniowie zainteresowani takim układem przedmiotów wybierają w zależności od
zainteresowań klasę IA, IC lub ID . Przy składaniu w szkole wniosków uczeń deklaruje
wolę uczęszczania do grupy lingwistycznej.
Zapraszamy.