REGULAMIN DLA UŻYTKOWNIKÓW ATRAKCJI

Transkrypt

REGULAMIN DLA UŻYTKOWNIKÓW ATRAKCJI
REGULAMIN DLA UŻYTKOWNIKÓW ATRAKCJI
TRENAŻER NARCIARSKI
WEJŚCIE NA WŁASNE RYZYKO
WEJŚCIE TYLKO W DOBRZE ZAWIĄZANYM OBUWIU SPORTOWYM
1. Przed wejściem każdy ma obowiązek:
o zaznajomić się z Regulaminem
o stosować się do poleceń i uwag obsługi
2. W trakcie korzystania z atrakcji surowo zabrania się:
o wchodzenia na atrakcję większej ilości osób, możliwe jest wejście tylko jednej osoby
o wchodzenia na boso, w skarpetach, rajstopach lub butach narciarskich
o wchodzenia na atrakcję z gumą do żucia, z jedzeniem, okularami, zwierzętami,
ogniem, ostrymi przedmiotami, biżuterią oraz papierosami
o wykonywać inne czynności nie mające związku z korzystaniem z atrakcji, np. palenia,
korzystania z telefonu itp.
o posiadania przedmiotów osobistych i innych, które byłyby zagrożeniem dla
użytkownika, innych uczestników lub obsługi
o wchodzenia na atrakcję osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających, kobietom w ciąży, osobom cierpiącym na choroby serca oraz innym
osobom, u których mogłoby dojść do pogorszenia stanu zdrowotnego wskutek
korzystania z atrakcji
3. Ogólne zasady:
o w trakcie korzystania z atrakcji użytkownik musi posiadać dobrze ściągnięte –
zawiązane buty sportowe
o zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne, utratę zdrowia czy
jakiekolwiek inne szkody i straty spowodowane naruszaniem i nieprzestrzeganiem
niniejszego Regulaminu.
o wejście na Trenażer narciarski na własne ryzyko
Josef Czudek
dyrektor spółki
_________________________________________________________________________________________________________________
SKI Beskydy, s.r.o.
telefon: 558 339 750, 603 854 328
Bankovní spojení: KB 0100
739 98 Mosty u Jablunkova č.p. 1111
fax: 558 339 742
Číslo účtu: 273732070227
IČ 26810719
email: [email protected]
DIČ CZ26810719
www.skimosty.cz

Podobne dokumenty