kultura organizacyjna - Broad

Transkrypt

kultura organizacyjna - Broad
KULTURA ORGANIZACYJNA
SPÓJNOŚĆ WARTOŚCI JAKO FUNDAMENT EFEKTYWNEGO
ROZWOJU ORGANIZACJI
Kultura organizacyjna jest istotą funkcjonowania
organizacji, rozumianej jako określona społeczność.
Stanowi ona o tym, jaką tożsamość będzie miało
przedsiębiorstwo czy instytucja, jakie wartości będą
stanowić jej podstawę. Wyróżnia organizację od innych,
a tym samym stanowi fundament zachowań organizacji
i poszczególnych jej uczestników.
Profil uczestnika





Zakres merytoryczny warsztatów







Rozumienie i znaczenie kultury organizacyjnej.
Wartości jako podstawa zachowań i ich wpływ na
budowanie kultury organizacyjnej.
Typy kultur organizacyjnych i ich cechy według: Harrisona,
Deala i Kennedyego, Cemerona i Quinna.
Model kultury organizacyjnej według Scheina – symbole
i artefakty, uznawane wartości, podstawowe założenia.
Czynniki wpływające na kulturę organizacyjną.
Rola i funkcje kultury organizacyjnej.
Analiza kultury organizacyjnej własnej firmy.
Zarządzający firmami,
menedżerowie i kierownictwo.
Pracownicy HR i odpowiedzialni
za rozwój kompetncji.
Pracownicy działu marketingu, PR.
Pracownicy odpowiedzialni za
komunikację wewnętrzną.
Wszyscy pracownicy firmy.
Liczebność grupy
Maksymalnie 12 osób
Warsztat może być zorganizowany
w formie zamkniętej lub otwartej.
Czas trwania
1 dzień – Warsztat rozszerzony.
W drugiej części warsztatu uczestnicy
przeprowadzają praktyczną uproszczoną
analizę i ocenę swojej firmy pod kątem
stylu kultury organizacyjnej oraz
przygotowują rekomendacje zmian.
Wiedza i umiejętności
Miejsce

Siedziba klienta lub inne miejsce
dogodne do realizacji warsztatu.



Wiedza na temat różnych typów kultur organizacyjnych
oraz ich wpływu na funkcjonowanie firmy.
Umiejętność rozróżniania oraz stosowania w praktyce
wzorców kulturowych jako fundamentu dla kultury
organizacyjnej własnej firmy.
Rozumienie systemów wartości w relacjach społecznych
oraz w kulturze organizacyjnej firmy.
Rozwój postaw społecznych nastawionych na
współtworzenie kultury organizacyjnej firmy.
W przypadku wynajmu sali lub
organizacji warsztatu poza Warszawą
należy doliczyć koszty organizacyjne,
koszty dojazdu oraz ewentualnego
noclegu dla prowadzącego warsztat.
Warunki realizacji
Metodyka
Cena warsztatu ustalana jest indywidualnie w zależności od liczby
uczestników oraz liczby dni poświęconych na jego przygotowanie
i realizację. Istnieje także możliwość pracy indywidualnej z
uczestnikiem.
Warsztat prowadzony jest w formie
interaktywnego wykładu przeplatanego
moderowaną dyskusją i analizą
przykładów.
W cenę wchodzi przygotowanie materiałów dydaktycznych. Cena nie
obejmuje transportu uczestników na miejsce szkolenia oraz
zakwaterowania, jak również wyżywienia (przerw kawowych i lunchu
dla uczestników i eksperta).
Broad-Reach Marketing and Communication Company
www.broad-reach.eu
Ćwiczenia praktyczne realizowane są
w małych grupach, co zapewnia wysoką
efektywność realizacji zadań.
Zakres merytoryczny jest uzgadniany
przed przygotowaniem warsztatów,
a tym samym elastycznie dostosowany
do wiedzy i potrzeb uczestników.
tel. +48 78 054 7803
[email protected]