OŚWIADCZENIE. Oświadczam, że moje dziecko

Transkrypt

OŚWIADCZENIE. Oświadczam, że moje dziecko
OŚWIADCZENIE.
Oświadczam, że moje dziecko ……………………………………………………….jest zdrowe
i nie posiada żadnych przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach „Pokonaj FOCHA
IV” w dniu 18
września 2016 r. Jako opiekun prawny zapoznałem się z Regulaminem
Zawodów i wyrażam zgodę na jego udział w/w zawodach. Jednocześnie, wyrażam zgodę na
przetwarzanie przez Organizatora Imprezy danych osobowych mojego dziecka (zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883).
………………………………
Miejscowość i data
…………………………………………………………..
Podpis rodziców/opiekunów prawnych dziecka

Podobne dokumenty