kronika wojewódzkiego sztabu wojskowego w katowicach

Transkrypt

kronika wojewódzkiego sztabu wojskowego w katowicach
KRONIKA WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W KATOWICACH
2012
KRONIKA WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W KATOWICACH
W dniach 11-12 stycznia 2012 roku odbyła się odprawa informacyjna prowadzona przez Zastępcę Szefa Inspektoratu Wsparcia – Szefa Sztabu gen. bryg. Ryszarda
SZCZEPIŃSKIEGIEGO nt. „Wybrane aspekty funkcjonowania Wojewódzkich Sztabów
Wojskowych w 2012 roku”. Organizatorem i gospodarzem odprawy był Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach płk Krzysztof RADWAN. W odprawie
udział wzięli Szefowie 16 WSzW.
Podczas odprawy dokonano oceny stopnia wykonania zadań w 2011 r. przez podległe Szefowi Inspektoratu Wsparcia TOAW w zakresie pokojowego oraz mobilizacyjnego uzupełnienia jednostek wojskowych, oraz procesu reorganizacji Wojewódzkich Sztabów Wojskowych. Ponadto doprecyzowano i skoordynowano zasadnicze zamierzenia planowane w 2012 r. w zakresie działalności pokojowego i mobilizacyjnego uzupełnienia jednostek wojskowych.
KRONIKA WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W KATOWICACH
W dniu 13 stycznia
2012 roku Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
w Katowicach płk Krzysztof
RADWAN przeprowadził
naradę szkoleniowo–metodyczną nt. „Wpływ nowych dokumentów normatywnych
na proces realizacji zadań uzupełnienia potrzeb mobilizacyjnych oraz działalności bieżącej”. W naradzie uczestniczyła kierownicza kadra WSzW i Wojskowych Komend
Uzupełnień. Podczas narady wypracowano wnioski i określono kierunki działania w
zakresie usprawnienia i podniesienia jakości procesu szkolenia i realizacji zadań służbowych. Na zakończenie narady dokonano podsumowania współzawodnictwa za
2011 rok w działalności związanej z gotowością bojową, mobilizacyjną, uzupełnieniową oraz w szkoleniu. Za zajęcie czołowych miejsc Szef WSzW wyróżnił pucharem:
I miejsce – Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku – Białej;
II miejsce – Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach;
II miejsce – Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie.
Najlepszy Wydział:
Wydział Planowania Mobilizacyjnego
i Administrowania Rezerwami:
- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
Wydział Rekrutacji:
- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku
– Białej.
Za zajęcie czołowych miejsc we współzawodnictwie sportowym Szef WSzW wyróżnił statuetką:
I miejsce – Wojskowa Komenda Uzupełnień
w Będzinie i Rybniku;
II miejsce – Wojskowa Komenda Uzupełnień
w Katowicach;
III miejsce – Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku – Białej.
W klasykacji na najlepszego sportowca:
I miejsce – kpt. Andrzej KOWALSKI - Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie;
II miejsce – mjr Dariusz HRABIA - Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach;
III miejsce – chor. szt. Artur WOJTAL- Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach.
KRONIKA WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W KATOWICACH
„Zmiana na posterunku”
Nowy Garnizon Bytom
Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych działając z upoważnienia Ministra Obrony
Narodowej powierzył z dniem 1 marca 2012 r. pełnienie obowiązków Dowódcy Garnizonu Bytom Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk Krzysztofowi RADWANOWI.
Przekazanie obowiązków Dowódcy Garnizonu odbyło się w siedzibie WSzW
w Katowicach. W uroczystości wzięli udział dowódcy JW. i instytucji wojskowych stacjonujących w garnizonie Bytom oraz kierownicza kadra Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Po odczytaniu decyzji Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych pełniący funkcję Dowódcy Garnizonu Bytom płk Krzysztof RADWAN zapoznał obecnych z zadaniami, które czekają garnizon
w 2012 roku.
Garnizon Bytom terytorialnie zasięgiem właściwości dowódcy obejmuje 5 powiatów:
- Będziński
- Bytom
- Chorzów
- Katowice
- Siemianowice Śląskie
- Tarnogórski
- Mysłowice
KRONIKA WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W KATOWICACH
W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Obrony Narodowej, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach –
płk mgr inż. Krzysztof RADWAN w dniach 19.03 do 29.03.2012 roku wręczył
„Gwiazdy Iraku” i „Gwiazdy Afganistanu” żołnierzom rezerwy oraz pracownikom wojska z terenu administrowanego przez Wojskowe Komendy
Uzupełnień w Bielsku – Białej, Częstochowie, Chorzowie i Gliwicach.
Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego towarzyszyli Wojskowi
Komendanci Uzupełnień oraz przedstawiciele władz samorządowych:
starosta powiatu bielskiego - Andrzej PŁONKA, starosta powiatu częstochowskiego - Andrzej KWAPISZ.
Nadanie odznaczeń ”Gwiazda Iraku” oraz „Gwiazda Afganistanu”
dla żołnierzy rezerwy i pracowników wojska było podziękowaniem za
nienaganną służbę w Polskich Kontyngentach Wojskowych poza granicami
państwa.
KRONIKA WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W KATOWICACH
Minister Obrony Narodowej
wprowadził odznaki pamiątkowe dla
wszystkich jednostek organizacyjnych
TOAW na terenie Śląska
KRONIKA WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W KATOWICACH
W rodzinnej atmosferze...
Wielkanoc to czas radości i spotkań rodzinnych przy świątecznym stole.
W tym czasie szczególnie dbamy o pogodny nastrój oraz suto zastawiony stół, chcemy
być dobrymi gospodarzami. Nawiązując do tej tradycji w dniu 4 kwietnia 2012 r. Szef
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk Krzysztof RADWAN zaprosił do wspólnego
stołu gości oraz współpracowników. Wraz z kadrą zawodową oraz pracownikami Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Katowicach
zasiedli przedstawiciele 34 dywizjonu rakietowego OP w Bytomiu, Wojskowej Administracji Koszar w Katowicach i Wojskowej Komendy Transportu w Katowicach. Po krótkim przemówieniu Szefa WSzW, w świąteczny nastój wprowadził krótką modlitwą
ksiądz prałat Mirosław SUŁEK. Następnie wszyscy uczestnicy zasiedli do stołu by przy
symbolicznym jajku poczuć przedsmak nadchodzących Świąt.
KRONIKA WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W KATOWICACH
Pierwsze ćwiczenia z żołnierzami
Narodowych Sił Rezerwowych
Od poniedziałku 16 kwietnia
2012 roku, 32 żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych rozpoczęło
pierwsze ćwiczenia rotacyjne kompani przy WSzW w Katowicach.
Ćwiczenia realizowane były na bazie 5 pułku chemicznego w Tarnowskich Górach.
W pierwszym dniu ćwiczeń,
żołnierze NSR 1 Plutonu Kompanii
zostali wyposażeni w podstawowy
ekwipunek, następnie odbyły się
zajęcia teoretyczne z zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. W kolejnych dniach żołnierze NSR w ramach szkolenia zdobywali wiedzę i doświadczenie na obiektach przykoszarowych placach ćwiczeń.
Żołnierze zakończyli szkolenie w dniu 20 kwietnia 2012 r. egzaminem
ogólnym w którego wchodziło: strzelanie z broni osobistej, testy sprawnościowe oraz
znajomość OPBMR, POPL. „Ćwiczenia rotacyjne przeznaczone są dla celów szkoleniowych,
podtrzymania więzi żołnierza rezerwy z jednostką wojskową, praktycznego wykonywania zadań na stanowiskach służbowych
oraz zgrywania zespołów”– powiedział Szef Wojewódzkiego
Sztabu Wojskowego płk Krzysztof RADWAN podsumowując
ćwiczenia. Kolejne ćwiczenia dla
II i III plutonu odbędą się
w miesiącach czerwcu i listopadzie.
KRONIKA WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W KATOWICACH
Święto 221. rocznicy uchwalenia konstytucji 3-go maja w Katowicach
rozpoczęło się o godz. 9.00 ceremonią wojskową. Uroczystość rozpoczęcia obchodów rocznicy odbyła się w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wojewoda Śląski Zygmunt ŁUKASZCZYK, Marszałek Województwa
Śląskiego Adam MATUSIEWICZ i Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk Krzysztof
RADWAN w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Ministra Obrony Narodowej wręczyli odznaczenia i medale:
Złoty Krzyż Zasługi:
płk Krzysztof RADWAN;
Pani Anna PIĄTKOWSKA – pośmiertnie;
Pan Mieczysław BEDNARSKI – pośmiertnie;
Pan Adam IWANEK.
Srebrny Krzyż Zasługi:
Pan Zbigniew MICHERDZIŃSKI;
Pan Jacek JĘDRYSZEK;
Pani Krystyna KRYSZEWSKA.
Brązowym krzyżem zasługi:
Pani Krystyna MARCINKOWSKA – KWAŚNIEWSKA.
Gwiazda Afganistanu:
st. kpr. rez. PRZEMYSŁAW Artur - 7 zmiana;
st. szer. rez. PIETRZYK Marek - 8 zmiana;
Pan PUSTUŁKA Robert - 7 i 8 zmiana;
st. chor. ZDUNEK Jarosław - 3 zmiana;
Pani PAJĘCKA Adriana - 7 i 8 zmiana;
kpt. ZARĘBA Waldemar - 7 zmiana;
st. szer. LUBINA Rafał Piotr - 7 zmiana;
st. szer. rez. PIĘTA Sławomir Marcin - 7 zmiana.
Gwiazda Iraku:
st. szer. rez. WAWRZACZ Adam Sylwester 2 zmiana;
mł. chor. rez. KUSZEWSKI Zbigniew Stanisław 2 zmiana;
sierż. MICHALIK Ireneusz - 3 zmiana;
sierż. rez. SWATEK Kazimierz - 3 zmiana;
st. chor. rez. WIATROWSKI Tomasz Szczepan 2 zmiana;
Gwiazda Czadu:
st. szer. rez. SZYMCZYK Marcin Stanisław 1 i 2 zmiana;
st. szer. kadet CHMIELARSKI Bartosz 3 zmiana.
KRONIKA WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W KATOWICACH
Złoty Medal Za Długoletnia Służbę:
Pan Marek KILIM;
Pan Janusz ŁUCZKOWSKI;
Pani Urszula PAŁKOWSKA;
Pan Sebastian PUDEŁKO;
Pani Janina SZCZEPAŃSKA;
Pan Ryszard WÓJCIK;
Pani Małgorzata DYJAK;
Pani Bogusława KIEDRZYN;
Pani Krystyna FONFARA;
Pan Eugeniusz JĘDRZEJKO;
Pani Mariola KAMIŃSKA;
Pan Zbigniew KWAPISIEWICZ;
Pan Zdzisław ZDYBEK;
Pani Janina KOWALCZYK;
Pani Bożena KOWALSKA;
Pan Janusz LIGĘSKA;
Pan Andrzej KOZAK;
Pan Henryk KUKLA;
Pan Stanisław PIETRAKOWSKI;
Pan Grażyna ŚWIT;
Pani Genowefa KOZŁOWSKA.
Złoty Medal Za Zasługi Dla Obronności Kraju:
Pan Zygmunt KROGULSKI.
Srebrny Medal Za Zasługi Dla Obronności
Kraju:
Pan Mieczysław LUBRYKA.
Brązowy Medal Za Zasługi Dla Obronności Kraju:
Pan Piotr CHWOŁKA;
Pan Henryk MANDRYSZ;
Pani Ewa MATUSIK;
Pan Paweł MOLENDA;
Pani Adrian SIADKOWSKI;
Pani Karolina WANTULOK;
Pani Aleksandra WENTKOWSKA;
Pani Elżbieta ZIELONKA.
Odznaka okolicznościowa „Pro Memoria”:
Pan Tomasz TOMCZYKIEWICZ;
Pan Wojciech WAJDA;
Pan Piotr DUDA.
Ceremonię uhonorowania zakończono wręczeniem przez Szefa WSzW odznaki honorowej – „ZASŁUŻONY ŻOŁNIERZ”
Panu płk Zbigniewowi PIĄTKOWI oraz odznaki „Z sercem do żołnierza” Panu Piotrowi USZOKOWI. Obchody Święta Konstytucji uświetniła msza w intencji Ojczyzny
o godz.10.30 odprawiona w Katedrze pw. Chrystusa Króla celebrowana przez
abp. Wiktora SKWORCA. Druga część obchodów święta odbyła się pod pomnikiem
Wojciecha Korfantego.
Po przyjęciu meldunku przez Dowódcę Garnizonu płk Krzysztofa RADWANA
i przeglądzie kompanii honorowych, głos zabrał Wojewoda Śląski Zygmunt ŁUKASZCZYK, Marszałek Województwa Śląskiego Adam MATUSIEWICZ i Prezydent Katowic
Piotr USZOK. Uroczystość zakończona została złożeniem kwiatów i wieńców pod pomnikiem Wojciecha Korfantego oraz deladą kompanii honorowych.
KRONIKA WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W KATOWICACH
Pod honorowym patronatem prezydenta RP Bronisława KOMOROWSKIEGO odbyły się 20 czerwca 2012 r.
w Warszawie i w dniach 22-24 czerwca 2012 r. w Katowicach uroczystości związane z 0. rocznicą przyłączenia części Górnego Śląska do odradzającego się Państwa Polskiego. Organizatorami uroczystości w Warszawie i w Katowicach byli: Wojewoda Śląski Zygmunt ŁUKASZCZYK, Marszałek Województwa Śląskiego
Adam MATUSIEWICZ i Prezydent Katowic Piotr USZOK. Głównym koordynatorem ww. przedsięwzięć był Szef WSzW w Katowicach płk
Krzysztof RADWAN.
W środę, 20 czerwca 2012 r. w Warszawie przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej z województwa śląskiego oraz służb
mundurowych złożyli kwiaty przy
Grobie Nieznanego
Żołnierza, na Placu
Piłsudskiego
oraz
przy pomniku Powstańców Śląskich
na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.
Kwadrans po godz. 16.00
przed Pałacem Prezydenckim, przy
dźwiękach Orkiestra Symfonicznej
KHW SA KWK „Staszic", otwarta
została wystawa zatytułowana
„Walka o Górny Śląsk", przygotowana przez Muzeum Śląskie z Katowic. Następnie delegacja przemaszerowała z Pałacu Prezydenckiego do Bazyliki Archikatedralnej
św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście, gdzie o godz. 17.00 odbyła się
koncelebrowana m.in. przez kard.
Kazimierza Nycza i abp Wiktora
Skworca Msza święta, do której
oprawę artystyczną zapewnił Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk". Na Górnym Śląsku głównie uroczystości obchodzono 22 czerwca 2012 r,. O godz. 14.00 na Placu Sejmu Śląskiego, odbyła się ceremonia wojskowa z udziałem Prezydenta RP połączona z inscenizacją wydarzeń sprzed dziewięćdziesięciu lat pod Bramą Triumfalną. Po uroczystości, w której
uczestniczyły min.: kompanie honorowe 34 dr OP, Policji, Straży
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz orkiestry reprezentacyjne Policji i Straży Granicznej, licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta mogli zobaczyć inscenizację wkroczenia Wojska Polskiego do Katowic w 1922 roku, przygotowaną przez artystów Teatru Śląskiego i 30 ułanów z Grupy Rekonstrukcyjnej z Niepołomic. Delada, występ Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej i wspólne zdjęcie
uczestników uroczystości zakończyły ten punkt programu.
Uroczystości w 90. rocznicę
przyłączenia części Górnego Śląska
do odradzającego się
Państwa Polskiego
KRONIKA WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W KATOWICACH
Zgodnie z Decyzją Nr 66/MON z dnia 6 marca 2012 r. Minister Obrony Narodowej
wprowadził odznakę pamiątkową Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach. Odznaka pamiątkowa jest świadectwem przynależności do żołnierskiej rodziny Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego oraz zewnętrznym wyrazem więzi duchowej, łączącej wszystkie osoby, które
się z nią identykują. Odznaka jest również zaszczytnym wyróżnieniem za wzorową służbę
wojskową i pracę. Symbolizuje także więź wojska z regionem oraz wpisuje się w jego historię
i tradycje. Prawo do jej otrzymania posiadają żołnierze i pracownicy sztabu, a także inne osoby
zyczne i prawne, szczególnie zasłużone dla Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w KatowiNa wniosek komisji ds. odznaki pamiątkowej, Szef WSzW w Katowicach, z okazji Święta
Wojska Polskiego 2012 roku, nadał odznakę pamiątkową niżej wymienionym osobom:
ppłk Jerzy MIREK ;
Magdalena MIĘDZYBRODZKA;
Danuta KRZEMIŃSKA;
Ryszard WÓJCIK;
Mirosława RUDAWSKA;
Iwona MARKOWSKA;
Mariola HAAS;
mjr Tadeusz WIECHEĆ;
kpt. Jerzy HEBA;
kpt. Tadeusz CICHOSZ;
Ryszard SZKOTAK;
Piotr CHRZANOWSKI;
Adam GŁOWACKI;
kpt. Mirosław KUCHARSKI;
Marek TYRAŁA;
st. sierż. Andrzej WARSZAWSKI;
Grażyna PLEWKA;
ppłk Kazimierz MISIASZEK;
mjr Dariusz HRABIA;
kpt. Robert RYTER;
kpt. Waldemar TUKAJ;
Marek KILIM;
Agnieszka NOWAK;
Danuta KESNER;
Maria GUŹDA;
Beata WOJTALA ;
Janusz ŁUCZKOWSKI;
Małgorzata BIAŁEK;
Urszula PAŁKOWSKA;
mjr Wojciech ZDRADA;
Barbara WACŁAWIAK;
Anna RENKIEWICZ;
Janina SZCZEPAŃSKA;
mjr Andrzej OŻGA;
chor. sztab. Robert LASKOWSKI;
Adriana BURMER;
Mariusz JARZĄBEK;
płk rez. Zbigniew PIĄTEK;
płk rez. Wiesław WOLAK;
płk rez. Tadeusz MAJCHEREK;
ppłk Andrzej RAJCZYK;
ppłk Mirosław JODKO;
ppłk Leszek KLAG;
ppłk Piotr RANCIA;
Zygmunt ŁUKASZCZYK;
Adam MATUSIEWICZ;
Piotr USZOK;
o. dr. ks. kapelan Jan GOLONKO.
KRONIKA WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W KATOWICACH
Święto
Wojska Polskiego
Wspominamy dzisiaj jedno z najdonioślejszych wydarzeń z dziejów
Polskiego Oręża – wielkie zwycięstwo w bitwie warszawskiej 1920 roku. Dla
nas, żołnierzy, zwycięstwo na przedpolach Warszawy nie było jedynie przykładem strategicznego i taktycznego geniuszu ówczesnych dowódców. Tak jak dla
wielu Polaków, dzień 15 sierpnia to data skłaniająca do reeksji nad naszą historią, tradycjami i dokonaniami, które wyróżniają nas jako naród. Obchodząc
uroczyście Święto WP nie sposób abym z tego miejsca nie odniósł się do tych,
którzy właśnie dzisiaj obchodzą swoje święto. Dziękuję wszystkim swoim podwładnym, żołnierzom i pracownikom wojska, sukcesywnie wcielającym w życie koncepcje zmian służących poprawie i dążeniu do doskonałości oraz tym, którzy aktualnie wykonują zaszczytne zadanie poza granicami państwa pełniąc misje pokojowe. Słowa podziękowania kieruję również do weteranów działań poza granicami państwa mówił Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach - płk Krzysztof RADWAN, który
w dniu 13 sierpnia 2012 roku w przeddzień
Święta Wojska Polskiego na Placu Żołnierza
Wojska Polskiego w Katowicach przy współudziale władz wojewódzkich i samorządowych
przeprowadził uroczysty apel.
W uznaniu zaangażowania i wysokiego
poziomu realizacji trudnych i złożonych
zadań, dbałość o prestiż wojska oraz
uzyskanie wysokich wyników w działalności służbowej Szef Wojewódzkiego
Sztabu Wojskowego w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył:
W uroczystości uczestniczył Wojewoda Śląski
– p. Zygmunt ŁUKASZCZYK, I vice wojewoda p. Stanisław DĄBROWA, Marszałek Województwa Śląskiego – p. Adam MATUSIEWICZ vice Prezydent Katowic
Marcin KRUPA, żołnierze i kombatanci oraz kompanie honorowe: 34 dywizjonu rakietowego z Bytomia,
Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca i 18 batalionu powietrznodesantowego z Bielska-Białej, a także żołnierze, pracownicy WSzW w Katowicach i Wojskowych Komend Uzupełnień oraz liczni mieszkańcy
Katowic.
Całość uroczystości uświetniła orkiestra reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Targu, której
występ zakończył pokaz musztry paradnej.
Krzyż Ocerski Orderu Odrodzenia Polski:
ADAMCZYK Barbara.
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski:
Andrzej SZTELIGA;
Anna WOŹNICKA-WÓJCIK;
Złoty Krzyż Zasługi:
Pośmiertnie Anna PIĄTKOWSKA;
Adam JANIK;
Srebrny Krzyż Zasługi:
Monika ŻYWOT.
Brązowy Krzyż Zasługi:
Paweł HANDZLIK.
Medal Złoty za Długoletnią Służbę:
płk Krzysztof RADWAN – medal wręczył Szef IWsp SZ;
Maria GĘBKA;
Janina KOWALCZYK;
Bogusława KIEDRZYN;
Sebastian PUDEŁKO;
Halina RUSINIAK;
Janina SZCZEPAŃSKA;
Ryszard SZKOTAK.
KRONIKA WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W KATOWICACH
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę:
ppłk Mirosław JODKO, ppłk Jerzy MIREK, ppłk Andrzej RAJCZYK, mjr Janusz ŚWIERCZEK,
mjr Jacek ZAWADA, kpt. Arkadiusz KOWALCZYK, Urszula BEDNORZ-KAMIŃSKA, Maria
CHYŁA, Małgorzata DYGA, Joanna GUZY, Piotr HAJDUCZEK, Danuta KESNER, Henryk
KOFIN, Danuta KOSTKA, Emilia KWIATKOWSKA, Bożena LEWIŃSKA, Krystyna OSIAK, Zenobia POGWIZD, Irena POROMBKA, Wioletta ROJEK, Marianna SKOTAK, Marek TYRAŁA,
Barbara WACŁAWIAK, Irena WALKA, Jolanta WOJNARSKA.
Medal Brązowy za Długoletnią Służbę :
ppłk Piotr RANCIA, Małgorzata BIAŁEK, Adriana BURMER, Mariola HAAS, Danuta
KRZEMIŃSKA, Agnieszka NOWAK, Grażyna PLEWKA.
Za nienaganną służbę w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami
państwa, odznaczeni zostali:
Gwiazdą Iraku:
st. plut. rez. Rafał ADAMKOWSKI - 3 zmiana;
st. szer. rez. Grzegorz Tomasz MONTERIAN - 1,4 zmiana;
st. szer. rez. Damian WOLSKI – 3 i 6 zmiana
Gwiazdą Afganistanu:
st. szer. Mariusz Tobiasz BANASIAK - 5 zmiana; szer. rez. Przemysław KURZAWA - 9 zmiana;
Iwona Barbara TWARDOWSKA - 9 zmiana;
Hubert Tadeusz SZCZEPAŃSKI - 9 zmiana.
Mianowaniem na stopień:
PUŁKOWNIKA:
ppłk rez. Bogdan OCIEPKA;
ppłk w st. spocz. Władysław BLICHARSKI;
ppłk w st. spocz. Marek ZAPIÓR.
PODPUŁKOWNIKA:
mjr rez. Zbigniew DEPERAS;
mjr rez. Zygmunt DYGAS;
mjr w st. spocz. Mieczysław KOWALCZYK.
MAJORA:
kpt. nie podl. ob. sł. wojsk. Jerzy WĘGIERSKI.
STARSZEGO SIERŻANTA:
sierż. Ewa KOWACKA;
sierż. nie podl. ob. sł. wojsk. Antoni DOBIJA;
sierż. nie podl. ob. sł. wojsk. Stanisław KOWALIK;
sierż. nie podl. ob. sł. wojsk. Karol LIPOWCZAN;
sierż. nie podl. ob. sł. wojsk. Ryszard WESZKA.
SIERŻANTA:
plut. nie podl. ob. sł. wojsk. Henryk CZERNEK;
plut. nie podl. ob. sł. wojsk. Józef PARCHAŃSKI;
plut. nie podl. ob. sł. wojsk. Eugeniusz POLLOK.
PLUTONOWEGO:
st. kpr. nie podl. ob. sł. wojsk. Czesław OGÓREK.
W uznaniu zasług położonych w dziedzinie
rozwoju i umacniania obronności RP, Szef
WSzW wręczył:
Złoty Medal Za Zasługi Dla Obronności Kraju:
Jan TRZCIŃSKI
Brązowy Medal Za Zasługi Dla Obronności Kraju:
Małgorzata MAJKA-SZULIK.
Za długoletnią wzorową służbę lub pracę w wojsku polskim , Szef WSzW wręczył:
Złoty medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny:
ppłk Jerzy MIREK;
ppłk Roman NOWOGRODZKI.
Srebrny medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny:
Mariola HAAS;
Agnieszka NOWAK;
Grażyna PLEWKA.
Brązowy medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny:
Magdalena MIĘDZYBRODZKA.
Za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian SZ RP oraz za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla jednostki pracy zawodowej Szef WSzW wyróżnił odznaką honorową
ZASŁUŻONY ŻOŁNIERZ RP— chor. szt. LASKOWSKI Robert.
KRONIKA WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W KATOWICACH
UROCZYSTE OBCHODY
DNIA KOMBATANTA
W poniedziałek 3 września
2012 r. o godz. 8.00 w Wojewódzkim
Sztabie Wojskowym odbyły się obchody „Dnia Weterana”. Z Szefem
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
płk Krzysztofem RADWANEM i kadrą kierowniczą spotkali się członkowie organizacji kombatanckich i osób represjonowanych. Dzień Weterana, ustanowiony w 1997 roku w sposób szczególny wspomina polskich żołnierzy walczących na wszystkich frontach wojny od września 1939 roku, oraz
tych, którzy działali w oddziałach partyzanckich Polskiego Państwa Podziemnego. Święto poświęcone jest również żołnierzom, których po zakończeniu wojny dotknęły stalinowskie represje.
Wracając dziś do tych pamiętnych wydarzeń
z początków XX wieku sprawą nie tylko dnia dzisiejszego jest pamięć o żołnierzu polskim wszystkich wojen i wszystkich frontów. Polom bitewnym – takie jest
nieubłagane prawo historii – towarzyszą żołnierskie
mogiły.
Wszystkie
one, gdzie
by one nie
leżały, na
wschodzie
czy na zachodzie, północy i południu Europy i Świata
mają wspólny wymiar – bezgranicznego poświęcenia dla Ojczyzny.
W dniu dzisiejszym, po raz kolejny,
oddajemy hołd i pokłon polskiemu żołnierzowi za oarę walki, życia i krwi tak często i tragicznie przelanej – powiedział Szef
WSzW płk Krzysztof RADWAN.
Dzień ten, jest również dobrą okazją do uhonorowania tych, którzy swoją pracą
i społecznym zaangażowaniem podtrzymują pamięć o naszych bohaterach.
W ramach obchodów Dnia Weterana w Urzędzie Miasta Czechowice-Dziedzice
brązowymi medalami „za zasługi dla obronności kraju" uhonorowani zostali funkcjonariusze Straży Miejskiej i Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach.
Uroczystego wręczenia medali dokonał Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
w Katowicach płk Krzysztof RADWAN, w asyście Wojskowego Komendanta Uzupełnień
w Bielsku-Białej ppłk Andrzeja
RAJCZYKA i Burmistrza CzechowicDziedzic Mariana BŁACHUTA.
Medalami odznaczenie zostali:
- Zbigniew KARPETA
- Czesław FEILHAUER
- Wiesław ZYZNARSKI
- Zbigniew GACEK
KRONIKA WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W KATOWICACH
14 września 2012 roku w Wojewódzkim Sztabie
Wojskowym w Katowicach był dniem ważnych wydarzeń. O godzinie 8.30 kadra zawodowa i pracownicy cywilni pod kierownictwem Zastępcy Szefa WSzW złożyli
gratulacje i gorące życzenia Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach płk Krzysztofowi
RADWANOWI z okazji jubileuszu 35-lecia służby wojskowej.
O godzinie 10.00 gośćmi Szefa WSzW byli kolejni
jubilaci: 35 lat służby wojskowej świętował ppłk Krzysztof
TARAPACZ – Komendant WKU w Częstochowie
30 lat służby wojskowej świętował mjr Andrzej ZANDER
– Zastępca Komendanta WKU w Katowicach 25 lat służby kpt. Mirosław
KUCHARSKI– dowódca OAS WSzW.
Gratulując jubilatom Szef WSzW
płk Krzysztof RADWAN życzył im
kolejnych sukcesów zawodowych,
realizacji wszystkich
zamierzeń,
wytrwałości oraz wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym i rodzinnym.
O godzinie 12.00 na strzelnicy w Siemianowicach
Śląskich w ramach strzelania strzeleckiego odbyły się zawody strzeleckie o puchar Dowódcy Garnizonu Bytom.
Zawody przeprowadzono w dwóch konkurencjach
w trzech grupach.
W konkurencji strzelania dynamicznego najwyższe
wyniki uzyskali:
p. Ryszard WÓJCIK– WSzW Katowice;
p. Adam GŁOWACKI– WSzW Katowice;
ppłk Leszek KLAG – WKU Tychy.
KRONIKA WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W KATOWICACH
W konkurencji strzelania z broni małokalibrowej najwyższe wyniki uzyskali:
ppłk Andrzej RAJCZYK – WKU w Bielsku-Białej;
ppłk Jerzy MIREK – WSzW w Katowicach;
mjr Adam DUDEK – WKU w Katowicach.
W konkurencji strzelania z broni małokalibrowej w grupie kobiet najwyższe wyniki uzyskały:
p. Małgorzata BIAŁEK– WSzW w Katowicach;
p. Agnieszka NOWAK– WSzW w Katowicach;
p. Elżbieta FALKIEWICZ – WKU w Katowicach.
Ważnym wydarzeniem kończącym dzień było uhonorowanie żołnierzy i pracowników
wojska medalem Pro-Memoria. Kierownik Urzędu do spraw Kombatantów i osób represjonowanych Jan Stanisław CIECHANOWSKI w ramach spotkania środowiskowego z kombatantami
województwa śląskiego wyróżnił:
ppłk Kazimierz MISIASZEK;
mjr Tadeusz WIECHEĆ;
mjr Grzegorz BUŁA;
kpt. Robert RYTER;
chor. szt. Robert LASKOWSKI;
sierż. Andrzej WARSZAWSKI;
p. Edyta SZYMURA.
KRONIKA WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W KATOWICACH
Pozyskujemy partnerów społecznych
Na podstawie § 11 Decyzji nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca
2009 r., w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON z 2009 r., nr 12,
poz. 131 z późn. zm.) informuję, iż w 2012 r. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
w Katowicach zawarł dwa porozumienia z partnerami społecznymi:

porozumienie nr 1 z Dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Świętochłowicach;

porozumienie nr 2 z Rektorem Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
KRONIKA WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W KATOWICACH
Zorganizowana w dniu
15.10.2012 r. w Rybniku Konferencja jest wynikiem współpracy
Terenowych Organów Administracji Wojskowej, a Politechniką
Śląską w oparciu o plan promocji
naboru do ochotniczych form
służby wojskowej (Narodowych
Sił Rezerwowych, zawodowej
służby wojskowej, służby kandydackiej). Dla TOAW, to doskonała okazja do przeprowadzenia przedsięwzięć promocyjnych, potwierdzających współpracę z organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi. W konferencji uczestniczyli
pracodawcy, przedstawiciele
placówek oświatowych oraz
uczniowie klas maturalnych.
Jest to grupa osób, wobec których WSzW w szczególności
kieruje działania promocyjne
dotyczące Narodowych Sił Rezerwowych i służby przygotowawczej. Konferencja przeprowadzona została pod patronatem
Wojewody Śląskiego, Szefa IWsz RP oraz Szefa Wojewódzkiego
Sztabu Wojskowego w Katowicach.
Celem głównym jest promowanie powyższych form służby oraz nowoczesnych technologii bezpieczeństwa i obronności.
Konferencja odbyła się na terenie obiektu Centrum Kształcenia
Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku – obchodzącej swoje
50-lecie w dniu 12 października. Głównym organizatorem było
„Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa
i Obronności Politechniki Śląskiej”. Głównym moderatorem był
Dyrektor „Centrum Zaawansowanych Technologii
Bezpieczeństwa i Obronności Politechniki Śląskiej” –
prof. dr hab. inż. Eugeniusz ŚWITOŃSKI.
Podczas konferencji przeprowadzone zostały dwa panele. Pierwszy, dotyczył profesjonalizacji Sił Zbrojnych, drugi —
prac naukowych Politechniki Śląskiej na rzecz obronności.
Wojsko Polskie
SŁUŻBA I TECHNIKA
Tematyka pierwszego panelu:
„Siły Zbrojne RP – kierunki rozwoju” – temat, obejmujący problematykę procesu profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP. Do przeprowadzenia główny moderator zaprosił przedstawiciela P1
SG WP. Wykład przeprowadził przedstawiciel Oddziału Planowania i Sprawozdawczości P1
SG WP płk Mariusz CEJMAŃSKI;

„Rola i zadania WKU w procesie uzupełniania Sił Zbrojnych” – temat poświęcony roli WKU
w procesie uzupełniania jednostek wojskowych ochotnikami w ramach NSR, służby przygotowawczej i służby okresowej. Wykład przeprowadził Komendant WKU w Rybniku ppłk
Andrzej SYGULSKI;

„Rodzaje i zasady pełnienia służby wojskowej” – wykład, obejmujący charakterystykę obecnych form odbywania służby wojskowej (NSR, służba przygotowawcza i służba okresowa).
Wykład przeprowadził ocer WSzW w Katowicach mjr Wacław WOJACZEK;

„Obronność to nasza wspólna sprawa. Uprawnienia i obowiązki pracodawców w procesie
uzupełniania Narodowych Sił Rezerwowych” – wykład
skierowany do pracodawców, biorących udział

w konferencji.
Zajęcia realizował ocer WSzW w Katowicach ppłk
Kazimierz MISIASZEK.
Panel drugi:


„Naukowy dorobek i osiągnięcia Politechniki Śląskiej
w dziedzinie obronności” zaprezentowali wykładowcy –
twórcy prezentowanych projektów.

Konferencja zakończyła się pokazem sprzętu technicznego: autonomiczna, uniwersalna platforma gąsienicowa do zadań logistycznych i bojowych opracowana przez
Politechnikę Śląską; KTO Rosomak, pojazd HMV Hummer z 18 Batalionu Powietrzno - Desantowego.


KRONIKA WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W KATOWICACH
W dniu 17 października 2012 r.
Szef WSzW w Katowicach gościł na terenie administrowanym delegację czechosłowackich legionistów oddział okręgowy Ostrava (Československé obce legionářské – ČSoL).
Delegacja w składzie wiceprzewodniczący ČSoL kpt. v zál. Jan
ŠIMČÍK, członek zarządu rtn. v zál. Róbert András KOMJATHY. Delegacji towarzyszył zastępca dyrektora KVV
Ostrava pplk.Ing.Ivan HRVOL.
Okazją do spotkania było wyróżnienie przyznane przez legionistów „Pamětní
medaile III stupně“ dla Szefa WSzW w Katowicach i pana Józefa GROMALI - członka Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych (ZKRPiBWP).
Na spotkanie oprócz wyróżnionego przybył także Prezes Śląskiego Zarządu
Wojewódzkiego ZKRPiBWP – pan Mieczysław WILCZYŃSKI oraz Sekretarz Zarządu Pan Eugeniusz JARGUZ.
KRONIKA WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W KATOWICACH
Uwieńczeniem nienagannej współpracy
administracji wojskowej z układem pozamilitarnym, administracją samorządową oraz ze środowiskami naukowymi było spotkanie w sali
teatralnej Teatru Śląskiego w dniu 22 października 2012 roku. Wykład prof. Marka WALANCIKA poświęcony historii powstawania administracji państwowej, w tym administracji wojskowej, zapoczątkował spotkanie. Podczas spotkania za wzorową współpracę uhonorowano:
Honorową Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego
Złotą: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach – Piotr RANCIA, Wojskowa Komenda
Uzupełnień w Tychach – ppłk Leszek KLAG, mjr Grzegorz BUŁA, Genowefa KOZŁOWSKA,
mjr Wacław WOJACZEK;
Srebrną: mjr Arkadiusz BARTNIK, Violetta CICHACZEWSKA-ĆWIOK, mjr Adam DUDEK,
Maria GĘBKA, Eugeniusz JEDZREJKO, Bożena KOWALSKA, mjr Mirosław MADEJA, mjr
Sławomir PAJĄK, Włodzimierz RINKOWSKI, Marianna SOWIŃSKA, kmdr ppor. Dariusz
SZLACHCIC, Irena WALKA, Gizela WRÓBLEWSKA, Marek ZAWIERTA.
Na wniosek Komisji do spraw Odznaki Pamiątkowej, Szef WSzW w Katowicach nadał
„Odznakę Pamiątkową Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego”:
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej – Zdzisława DACKOPIKIEWICZ, Janusz WÓJCIK, Jadwiga STAWNICKA, Marek Izydor
WALANCIK, Jan MALICKI, Magdalena SZEWCZUK-SZTURC, Marek
DZIAŁO, Marek RĄCZKA, Andrzej SYGULSKI, Roman NOWOGRODZKI,
Robert JAŃCZUK, Krzysztof TARAPACZ.
Na wniosek komisji do
spraw Odznaki Pamiątkowej, Wojskowy Komendant
Uzupełnień w Katowicach
nadał „Odznakę Pamiątkową Wojskowej
Komendy Uzupełnień w Katowicach”:
Krzysztof RADWAN, Andrzej RAJCZYK,
Leszek KLAG, Jolanta WOJNARSKA, Piotr
MORAWSKI, Grzegorz ŁUKASZ, Dariusz
AUGUSTYNIAK, Ryszard SAMOJLUK,
Krystyna BEBŁO, Bogdan JĘDROCHA
Spotkanie uświetnił występ Salonowej Orkiestry Katowickiego Holdingu Węglowego
KWK MURCKI – STASZIC.
KRONIKA WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W KATOWICACH
OPŁATKOWE SPOTKANIE
W SZTABIE
Jak co roku, przed Świętami
Bożego Narodzenia, w dniu 17 grudnia
2012 r. w Sali konferencyjnej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach odbyło się spotkanie, które
było okazją do złożenia sobie życzeń i podzielenia się opłatkiem. W spotkaniu brali udział żołnierze i pracownicy Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Katowicach, a także goście zaproszeni przez Szefa WSzW, w tym ks. prałat płk Mirosław SUŁEK.
Pan płk mgr inż. Krzysztof RADWAN z radością powitał przybyłych na tamtejszą uroczystość Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti
Militari: płk Ludwika MORAWSKIEGO oraz kpt.
Michała MATYSA.
Szef WSzW w swoim wystąpieniu podkreślał, że spotkanie opłatkowe to doskonała sposobność do osobistych ocen, podsumowania tego, co przyniosło sukces, ale też i spojrzenia na
to co w obecnym przekonaniu wykonalibyśmy
lepiej, doskonalej: „Wierzę w Was i wiem, że działając razem, podołamy wszystkim wyzwaniom,
a radości z dobrze wykonanych zadań będą podwójne”
KRONIKA WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W KATOWICACH
WKU w Będzinie
30 listopada 2012 roku odbyła się IX edycja imprezy BCC Dzieciom.
Impreza ta, po raz piąty odbyła się w hali Expo Silesia
w Sosnowcu i jak co roku odwiedziło ją około 1500
dzieciaków, które przez kilka godzin korzystały
z przygotowanych dla nich atrakcji.
Nie zabrakło m.in. atrakcji przygotowanych przez wojsko polskie, straż
graniczną i policję. Zaprezentowano
pojazdy bojowe i specjalistyczne, pokazano radiowozy policyjne. Przeprowadzono także konkurs plastyczny
dla dzieci o tematyce wojskowej a najlepsze spośród prac zostały nagrodzone.
WKU w Katowicach
Obchody uroczystości 90. rocznicy
powrotu Górnego Śląska do Polski
W dniu 22 czerwca 2012 roku w Katowicach odbyły
się uroczyste obchody w 90. rocznicę powrotu Górnego Śląska do Polski. W uroczystościach wziął udział Prezydent
RP, władze samorządowe województwa oraz przedstawiciele służb mundurowych.
KRONIKA WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W KATOWICACH
WKU w Tychach
X Wielki Piknik
Regiony Europy
i Świata
WKU w Chorzowie
W dniu 23.06.2012 r. w Chorzowie odbyły się uroczystości z okazji
90. rocznicy wkroczenia wojsk polskich do Królewskiej Huty – Chorzowa.
Uroczystości rozpoczął koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza. Następnie Grupie Rekonstrukcji Historycznych Grupa Operacyjna „Śląsk” wręczono replikę sztandaru 75. pułku piechoty, stacjonującego w Chorzowie w latach 1922 -1939.
Po uroczystości wręczenia sztandaru orkiestra, grupy rekonstrukcji historycznych,
Muzeum Techniki Wojskowej z Zabrza oraz zamykający kolumnę KTO Rosomak z WZM
w Siemianowicach Śląskich przemaszerowały ulicą Wolności. Przed bramą aktorzy Teatru Rozrywki z Chorzowa Izabela Malik i Andrzej Kowalczyk odtworzyli scenę powitania wojsk polskich. Następnie kolumna uczestników uroczystości przemaszerowała na ulicę Zjednoczenia,
gdzie urządzono wystawę sprzętu wojskowego z różnych okresów XX wieku.
KRONIKA WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W KATOWICACH
WKU w Częstochowie
W dniu 06.06.2012 r. na bazie Sali Reprezentacyjnej
Ratusza Miejskiego w Częstochowie odbyła się uroczystość z okazji obchodów, ustanowionego na podstawie
Decyzji Nr 445/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
24 listopada 2011 r.
dorocznego święta WKU
w Częstochowie przypadającego na dzień 31 maja.
Data 31 maja 1975 roku upamiętnia wydanie zarządzenia Ministra
Obrony Narodowej z tego samego dnia w sprawie terytorialnego zasięgu
działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend
uzupełnień, na podstawie którego w Częstochowie powołano wówczas Wojewódzki Sztab
Wojskowy z terytorialnym zasięgiem działania
województwa częstochowskiego oraz Wojskową Komendę Uzupełnień w zasięgu której
znalazły się ówczesne miasta i gminy
województwa częstochowskiego.
WKU w Bielsku-Białej — zmiany kadrowe
Z dniem 31 marca służbę wojskową zakończył Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Bielsku-Białej mjr Ryszard WARCHOCKI, który zgodnie z rozkazem personalnym nr
75 Dyrektora Departamentu Kadr z dnia 16.01.2012 r. został zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy. W uroczystości udział wzięli: Dowódca 18 bpd ppłk Mieczysław BIENIEK, kapelan jednostki ks. mjr Mariusz TOŁWIŃSKI, Starosta Cieszyński Jerzy
NOGOWCZYK, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Joanna MATERNA-RYBIŃSKA, żołnierze oraz pracownicy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku-Białej.
Obowiązki Szefa Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami - Zastępcy Komendanta zostały powierzone mjr. Jackowi ZAWADZIE, ponadto zgodnie z rozkazem personalnym nr 8 Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach z dnia 29.12.2011 roku
ocerem Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami został kpt. Mirosław STEFANÓW, pełniący dotychczas służbę w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Katowicach.
KRONIKA WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W KATOWICACH
WKU w Rybniku
W dniu 6 czerwca 2012 r. prowadzono w Zalewie Rybnickim próby szczelności oraz pływalności Kołowych Transporterów Opancerzonych (KTO) „ROSOMAK”. Próby prowadziła ekipa specjalistów Zakładów Mechanicznych „Siemianowice”
– producenta wozów bojowych.
Testom poddano dwa egzemplarze wozów KTO, wyprodukowanych w tym roku a przeznaczonych na
wyposażenie Wojsk Lądowych. Przedsięwzięcie było okazją dla przebywających w okolicy stanowiska prób osób
do obserwacji nowoczesnego wyposażenia Wojska Polskiego. Było też okazją (dla niektórych) do czynnego
udziału w próbach. Pogoda dopisała.
15 października w Rybniku odbyła się konferencja naukowa „Wojsko Polskie – służba
i technika”, zorganizowana przez: WKU w Rybniku oraz Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Celem konferencji
była promocja ochotniczych form służby wojskowej, w tym Narodowych Sił Rezerwowych,
nowoczesnych technologii bezpieczeństwa i obronności, a także prezentacja dorobku naukowego Politechniki Śląskiej. Patronat nad konferencją objęli: Wojewoda Śląski, Rektor Politechniki Śląskiej, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach oraz
Prezydent Miasta Rybnik. Podczas prelekcji tematycznych słuchacze mieli okazję zapoznać się ze strukturą
organizacyjną oraz kierunkami rozwoju Sił Zbrojnych
RP, które zaprezentował przedstawiciel Zarządu Organizacji i Uzupełnień Sztabu Generalnego Wojska
Polskiego. Kolejne prelekcje dotyczyły zasad naboru
i pełnienia ochotniczych form służby wojskowej, obowiązków i uprawnień pracodawców w procesie uzupełniania Narodowych Sił Rezerwowych, zadań Wojskowych Komend Uzupełnień w procesie uzupełniania Sił Zbrojnych. Druga część wykładów dotyczyła nowoczesnych technologii
opracowanych dla potrzeb wojska. Konferencja zakończyła się praktycznym pokazem działania wymienionego sprzętu. Pokazy uświetniła prezentacja uzbrojenia i wyposażenia zorganizowana przez 18 Batalion Powietrznodesantowy z Bielska-Białej oraz Stowarzyszenia SFORA
z Jastrzębia Zdroju.

Podobne dokumenty