Apel Obywatelskiego Ruchu Poparcia Andrzeja Dudy

Transkrypt

Apel Obywatelskiego Ruchu Poparcia Andrzeja Dudy
Apel
Obywatelskiego Ruchu
Poparcia Andrzeja Dudy
Polki i Polacy! Szanowni Państwo!
Obecna chwila jest przełomowa. Nadchodzące wybory prezydenckie i parlamentarne zadecydują o przyszłości Polski. Wybór jest prosty: albo Polska
pozostanie w rękach obecnej władzy, co oznacza dalsze miliony Polaków na
emigracji, bezrobocie, wyprzedaż majątku narodowego i brak perspektyw dla
młodego pokolenia, albo wybierzemy Zmianę, wybierzemy ludzi uczciwych,
ideowych i odpowiedzialnych, takich jak Andrzej Duda, nasz kandydat na
prezydenta Rzeczypospolitej.
Wybór Andrzeja Dudy daje nadzieję na realną zmianę, na dynamiczny, suwerenny rozwój
Polski. Musimy odsunąć od władzy ludzi niekompetentnych, nieuczciwych i aroganckich.
Musimy odsunąć od władzy tych, którzy nie szanują polskiej tradycji i kultury, niszczą polski
przemysł, polską wieś i polską demokrację. Ten czas właśnie nadszedł.
Mądry, uśmiechnięty, kulturalny, ale także doświadczony w pracy państwowej, energiczny
i odważny Andrzej Duda jest uosobieniem naszej nadziei na dobrą zmianę dla Polski. Będzie
walczył o polską rację stanu. Zaopiekuje się wszystkimi grupami społecznymi opuszczonymi w
III RP. Będzie prezydentem zmiany: odważnym i solidarnym, aktywnym i rozumiejącym swój
naród.
Zwracamy się do Państwa, do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcą Zmiany i chcą jej
dokonać, o zaangażowanie się w ten przełomowy wybór. W naszej kampanii każdy może
pomóc. Każdy może się zaangażować: robotnik, emeryt, uczeń, nauczycielka, rolnik czy
urzędnik. Każdy jest potrzebny. Potrzebny Polsce. Nie robimy tego dla polityki. Robimy to dla
siebie, dla Polski.
Szanowni Państwo! Od pewnego czasu w całej Polsce powstają samorzutnie różnorakie
grupy poparcia Andrzeja Dudy w jego walce o Urząd Prezydenta RP. Niżej podpisani działają w
takich środowiskach. Ale wiemy też, że w obecnej chwili potrzebny jest nam zryw ogółu Polek i
Polaków, którzy czują tak jak my. Dlatego zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli w
Polsce o organizowanie się w Społeczne Komitety Poparcia Andrzeja Dudy. Dzięki takiemu
działaniu powstanie wielki, patriotyczny ruch społeczny: Obywatelski Ruch Poparcia Andrzeja
Dudy (ORPAD). Ruch, który pomoże mu nie tylko wygrać nadchodzące wybory, ale także
będzie miał siłę odmienić Polskę. Wszystkim, którzy chcą wziąć w nim udział, którzy chcą w
jakikolwiek sposób pomóc w tym dziele, proponujemy organizowanie się w lokalne komitety
poparcia naszego kandydata. Nie trzeba na to żadnych pozwoleń. Możemy organizować się
wszędzie: na osiedlu, w szkole, na wsiach, w rodzinie, wśród sąsiadów i przyjaciół. Organizujmy
się, aby dać coś od siebie naszej Ojczyźnie, nam samym. Nie dla nagród, karier czy apanaży.
Bądźmy odważni – dla Polski!
1/2
Wszystkich chętnych do działania w ramach naszego Ruchu – grupy obywatelskie, komitety
społeczne i pojedyncze osoby – prosimy o zgłaszanie się na platformę komunikacyjno-koordynacyjną dlapolski.org, poprzez którą będziemy Państwa informowali o naszych propozycjach
wspólnych akcji i działań (tel. kontaktowy 515 130 211). Ale przede wszystkim zachęcamy do
własnych pomysłów, do obywatelskiej, oddolnej aktywności. Cel na najbliższe tygodnie jest
jasny – to zwycięstwo Andrzeja Dudy. Dla nas! Dla Polski!
Podpisali:
Dr Barbara Fedyszak-Radziejowska – socjolog
Prof. Piotr Gliński – Stowarzyszenie Program dla Polski
Michał Grabianka – działacz chłopski, autor audycji w Radiu Maryja
Ryszard Kapuściński – przewodniczący klubów „Gazety Polskiej”
Maciej Łopiński – Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
Prof. Stanisław Mikołajczak – Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
Kpt. Zbigniew Sulatycki – Towarzystwo Morsko-Gospodarcze im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Janusz Śniadek – b. przewodniczący NSZZ „Solidarność”
Maciej Świrski – Stowarzyszenie Program dla Polski, publicysta
Warszawa, 20 lutego 2015 r.
2/2