Sierpień 2012

Transkrypt

Sierpień 2012
SGI Newsletter 2012
Artykuł redakcyjny Prezydenta SGI Ikedy- sierpień
Przeżyjcie Długie, Zdrowe Życie!
Postanowienie aby osiągnąć
dobre zdrowie
dla waszego drogocennego życia
jest częścią
wielkiej misji.
Natalia Sats (1903 -1993), założycielka Moskiewskiego Państwowego Teatru dla Dzieci,
powiedziała kiedyś z uśmiechem: „Posiadanie w życiu ideału i dążenie z całego serca do jego
realizacji pozwala wam zachować młodość.”¹ Ta znana rosyjska artystka miała wielki podziw dla
młodego ducha i energii członkiń z naszej dywizji kobiet .²
Młodość jest stanem umysłu. Chociaż możemy starzeć się wiekiem i starzeją się nasze ciała,
pragnienie aby dążyć do kosen-rufu pozostanie świeże i witalne i nigdy się nie zmniejszy, jeśli
będziemy wspólnie działać z naszymi koleżankami i kolegami członkami .
‫٭‬
W Zapiskach Ustnie Przekazywanych Nauk , Nichiren Daishonin stwierdza: „Nasza głowa
odpowiada myo, nasze gardło odpowiada ho, nasza klatka piersiowa odpowiada ren, nasz brzuch
odpowiada ge, a nasze nogi odpowiadają kyo. Dlatego, nasze mające pięć stóp ciało tworzy pięć
znaków Myoho-renge-kyo.” (OTT , 28 ).
Podstawową istotą buddyzmu nie jest coś odległego czy oderwanego od naszego życia. Ciało,
które otrzymaliśmy od naszych rodziców, jest najwyższym godnym szacunku istnieniem Prawa
Mistycznego. Dlatego, jeśli będziemy czatować Nam-myoho-renge-kyo i używać naszego umysłu,
ciała i głosu dla Prawa, szczęścia innych i realizacji pokoju opartego na humanistycznych zasadach
Buddyzmu Nichirena Daishonina, najwyższa mądrość i nieograniczona siła Buddy niezawodnie
wydobędzie się z głębi naszego życia .
Wiara w Prawo Mistyczne ofiarowuje niezrównany sposób na dobre zdrowie. Z energicznym,
poranny i wieczornym Gongyo jako fundamentem , a także z silną determinacją prowadzenia
zdrowego życia, przeżywajmy każdy dzień wypełnieni wibrującą energią i witalnością.
Jako członkowie SGI wszyscy pracujemy, aby wypełnić wielką misję dla kosen-rufu. W
rezultacie , wasze życie może być bardziej pracowite niż większości. Proszę, postarajcie się
wykorzystywać wasz czas mądrze, w najbardziej wartościowy sposób jak tylko potraficie, a także
wystarczająco się wysypiajcie. Bo jeśli w czymś przesadzicie i będziecie wyczerpani poniesiecie
ryzyko zachorowania. „Życie jest największym ze wszystkich skarbów” (WND-1, 1125), pisze
Daishonin. Mam nadzieję, że będziecie występować w roli waszego własnego wybitnego lekarza i
pielęgniarki, uważając, aby pozostawać w dobrej formie, w zdrowiu i stosować rozsądną dietę .
‫٭‬
Narodziny, starzenie się ,choroba i śmierć, wszystkie są częścią stanu człowieka. Nikt nie
może uniknąć stawienia czoła chorobie w pewnym momencie swojego życia.
W liście zachęty do świeckiej mniszki Myoshin, Daishonin zauważa, że jej mąż, poprzez
długą walkę z chorobą, został nagle zmotywowany do poszukiwania drogi Buddy bez przerwy,
dniem i nocą (cf WND-1, 938).
1|S tr o na
SGI Newsletter 2012
Choroba nie jest rezultatem słabej wiary. Choroba może jednak posłużyć nam jako sposobność
do dalszego wzmocnienia wiary, jak również jako decydujący punkt zwrotny w naszej rewolucji
osobistej, umożliwiający pogłębienie naszego stanu życiowego w celu osiągnięcia Stanu Buddy w
tym życiu. Kiedy nieustraszenie staniemy w obliczu choroby, uświadomimy sobie jak cenne jest
nasze życie. A gdy całkowicie zestroimy się z Prawem Mistycznym, odczujemy w głębi nas wieczny
stan życia Buddy .
W liście do Shijo Kingo i jego żony, których maleńka córeczka była poważnie chora,
Daishonin stwierdził: „Jeśli weźmiemy pod uwagę siłę Sutry Lotosu [Nam-myoho-renge-kyo],
odkryjemy przed naszymi oczami nieustającą młodość i wieczne życie” (WND-1 , 413).
Obojętne jaka choroba czy nieszczęście dopadnie ciebie lub kochaną osobę, mam nadzieję, że
będziecie czatować mocne daimoku, które rozbrzmi w całej waszej rodzinie jak niepokonany ryk
lwa, aby zatryumfować nad wszystkimi przeszkodami. Zachęćcie proszę i dajcie przykład innym
poprzez osiąganie wspaniałego, zwycięskiego życia, przepojonego czterema szlachetnymi cnotami
wieczności, szczęścia, prawdziwego ja i czystości.
Jest w Nagasaki prowadząca dywizję kobiet liderka, której nigdy nie zapomnę. Jej pierwszym
benefitem po rozpoczęciu praktykowania Buddyzmu Nichirena Daishonina było pokonanie guza
mózgu. Później stawała ona w obronie koleżanek i kolegów-członków przed prześladowaniami i
nękaniem ze strony złośliwych kapłanów i podróżowała nawet na małe, oddalone wyspy, aby
udzielać tam wsparcia członkom .
Dzisiaj, ta 87-letnia godna podziwu członkini dywizji kobiet, kontynuuje mocne czatowanie,
aby chronić koleżanki i kolegów członków przed trzema przeszkodami i czterema demonami.
Kontynuuje również dialogi pokojowe i dumnie oświadcza, że wychowywanie młodych ludzi jest jej
sekretem na dobre zdrowie. Jest kochana przez koleżanki i kolegów-członków i przyjaciół , którzy
mówią, że już samo słuchanie jej głosu podnosi ich na duchu .
Mój mentor Josei Toda, drugi prezydent Soka Gakkai, powiedział kiedyś: „Głos wykonuje
pracę Buddy. Gdy radośnie mówimy do innych , rozmnaża się w nas siła Buddy, możemy dzielić się
z innymi naszą energią i wzmacniać ich.”
Dzisiaj ponownie próbujmy aktywnie porozumieć się z innymi w dialogu i dążmy do kosenrufu z czystymi, pełnymi ufności głosami, które rozproszą wszystkie negatywne funkcje.
Modląc się
o wasze zdrowie
i długie życie,
ślubując całkowite zwycięstwo
cytadeli Soka.
(Tłumaczone z Daibyakurenge, miesięcznika studyjnego Soka Gakkai, wydanie z sierpnia 2012)
________________________________________________________________
1.Tłumaczone z japońskiego , artykuł z Seikyo Shimbun , 2 grudnia 1990
2. W tym samym artykule
2|S tr o na

Podobne dokumenty