Cennik - ABS Ochrona Przed Upadkiem

Transkrypt

Cennik - ABS Ochrona Przed Upadkiem
Cennik
2014
2
CENNIK 2014
U góry: Pałac Królewski w Krefeld - 1-kilometrowy pułapowy system lin zabezpieczających zaciśniętych na dźwigarach
Z lewej: Dworzec Główny w Düsseldorfie - 6-kilometrowe systemy linowe, m.in. na zadaszeniach peronowych
W środku: Autostrada A4 koło Jeny - systemy linowe na wszystkich 3 poziomach ściany akustycznej
Z prawej: Park Krajobrazowy Duisburg - zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości dla mostków serwisowych i szklanego dachu
Objaśnienie symboli:
Artykuł bardzo duży lub zajmujący dużo miejsca Z tym
artykułem związane są dodatkowe koszty dostawy.
Obniżka ceny w porównaniu z poprzednim rokiem
Szybki link do produktu / szczegółowych informacji o produkcie
Do smartfonów/tabletów z czytnikiem kodów kreskowych
CENNIK 2014
3
LEPIEJ NIE RYZYKOWAĆ...
Ludwig Beckers
Zarząd
...
szczególnie
w
kwestii
bezpieczeństwa pracy. Firma ABS
Safety GmbH specjalizuje się w
dziedzinie
zabezpieczeń
przed
upadkiem z wysokości dla osób.
Jesteśmy kompetentnym partnerem od projektowania poprzez sprzedaż i
montaż aż po serwis. Nasze produkty
są nowoczesne i projektowane zgodnie z najnowszymi technologiami i
normami - dla większości naszych
produktów istnieją patenty lub ochrona wzorów użytkowych.
Nasze wyroby są wykorzystywane
w niemal wszystkich dziedzinach,
w których występuje zagrożenie
upadkiem z wysokości, na przykład
na dachach, elewacjach, maszynach, torach jezdnych suwnic, podczas serwisowania pociągów, autobusów, samolotów i na wielu innych
obszarach. Dzięki członkostwu w
komisji normalizacyjnej i naszym
możliwościom profesjonalnego badania mamy ogromny wpływ na kierunki
rozwoju tej branży.
Objaśnienia...................................................................... 4
Struktura numerów artykułów ABS-Lock........................................ 4
Dobór odpowiedniej długości punktu mocowania.......................... 4
Punkty mocowania dla osób.................................... 5-11
ABS-Lock® III.............................................................................. 5-6
ABS-Lock® III-R............................................................................. 7
ABS-Lock® X-SR........................................................................... 8
ABS-Lock® X-Trapez..................................................................... 9
ABS-Lock® X-Rivet........................................................................ 9
ABS-Lock® X na różne podłoża.............................................. 10-11
Punkty mocowania nieprzechodzące przez dach.. 12
Naszym
klientom
możemy
zaoferować specjalne i kompleksowe
propozycje rozwiązań - również
na trudnych rodzajach podłoża, na
przykład blacha trapezowa, drewno,
beton porowaty. Dzięki stałym kontrolom wewnętrznym oraz nadzorowaniu przez instytut DEKRA Exam
GmbH oferujemy najwyższą jakość i
bezpieczeństwo w rozsądnych cenach.
Najlepiej nas wypróbować!
ABS-Lock® SYS III / IV................................................................ 20
Inne komponenty systemów linowych - wózki linowe................... 21
Ochrona do drabin........................................................ 22
ABS-Lock® SafetyHike................................................................ 22
System szynowy........................................................... 23
ABS-Lock® RailTrax..................................................................... 23
Pozioma balustrada zabezpieczająca...................... 24
ABS Stabilik.................................................................................. 24 Osprzęt do zabezpieczeń dachowych...................... 25
ABS-Lock® EG250....................................................................... 12
ABS-Lock® EG260....................................................................... 12
ABS-Lock OnTop®....................................................................... 12
ABS SkyDome.............................................................................. 25
ABS BorderMark.......................................................................... 25
ABS RoofWay............................................................................... 25
Rozwiązania bezpieczeństwa do dachów stromych.13
Zabezpieczenia okienne i przenośne punkty
mocowania..................................................................... 26
ABS-Lock® SD............................................................................. 13
ABS-Lock® DH05, DH04, DH03-Falz.......................................... 13
ABS-Lock® I+II............................................................................. 14
ABS-Lock® I+II osprzęt................................................................ 15
ABS FSG / FAS............................................................................ 26
ABS CradleGuard®...................................................................... 26
ABS RunBeam®........................................................................... 26
ABS belka poprzeczna do drzwi................................................... 26
ABS-Lock® T-Quick...................................................................... 26
Inne punkty mocowania.............................................. 15
Zabezpieczenia drabinowe..........................................27
ABS-Lock® IV.............................................................................. 15
ABS-Lock® V............................................................................... 15
ABS-Lock® VI.............................................................................. 15
ABS-Lock® T................................................................................ 15
ABS LaddFix / ABS LaddQuick.................................................... 27
Punkty mocowania do zabezpieczeń okiennych.14-15
Punkty mocowania do dachów zakładkowych. 16-17
ABS-Lock® Falz IV....................................................................... 16
ABS-Lock® Falz III, Falz V........................................................... 17
Przegląd zamocowań na dachach zakładkowych........................ 17
Linowe systemy zabezpieczeń............................. 18-21
ABS-Lock® SYS I......................................................................... 18
„SYS-Agenda” park montażowy................................................... 18
ABS-Lock® SYS II........................................................................ 19
Środki ochrony indywidulanej............................. 28-31
ABS ASK 8, łączniki, pasy............................................................ 28
Zestawy Ś.O.I., przechowywanie................................................. 29
ABS B - Lock urządzenia zabezpieczające do prac
wysokościowych........................................................................... 30
ABS TriPole trójnóg / ABS TriPole PRO wciągarka...................... 31
Akcesoria...................................................................32-33
ABS Termoizolacje, mankiety....................................................... 32
Osprzęt montażowy, drążki teleskopowe, zacisk odgromowy...... 33
ABS Safety Informacje.......................................... 34-35
4
CENNIK 2014
Struktura numerów artykułów ABS-Lock III, X, X-SR, I+II
L3
L3
Grupa
asortymentowa,
np.
L3 = ABS-Lock III
300
100
-
B
-
Sposób
mocowania/
podłoże, np.
B = beton
300
Występ (mm) =
długość punktu
mocowania nad
podłożem osadzenia
B
Generalnie obowiązuje następująca zasada:
Grubość ocieplenia (włącznie z membraną dachową) + 150 mm
po zaokrągleniu do najbliższego stopnia 100.
W ten sposób zapewnione jest zawsze wystawanie punktu mocowania na co
najmniej 150 mm i nie więcej niż na ~300 mm nad warstwę wodonośną.
Wysokość 150-300
mm nad warstwą
wodonośną
Wysokość punktu
mocowania
Ocieplenie i
membrana dachowa
Podłoże mocowania
Przykład na podstawie ABS-Lock X-SR na betonie
Przykładowe obliczenia:
Ocieplenie (wł.z membraną dachową) +150mm
80 mm
170 mm
230 mm
280 mm
100
Długość gwintu
(mm)
do montażu
Jeśli potrzebne są długości specjalne, których nie ma na listach
artykułów, można o nie zapytać w naszej firmie. W tym celu prosimy
o opisanie sytuacji montażowej lub podanie odpowiednich wartości.
Objaśnienie: Wybór właściwej długości punktu mocowania:
i
-
230 mm
320 mm
380 mm
430 mm
Wynik po zaokrągleniu:
300 mm
400 mm
400 mm
500 mm
CENNIK 2014
PRODUKT
ABS-Lock® III
OPIS
NR KATAL.
Punkt mocowania dla osób
ABS-Lock® III-B (ściana i sufit)
Punkt kotwiczenia ze stali szlachetnej do wklejania w betonie, przetestowany wg
EN 795 na 3 osoby jednocześnie. Dopuszczony również jako podpora dla systemów
linowych wg EN 795 klasa C. Średnica 16 mm.
| za
opak.
CENA
CENAza
zaszt.
szt./
| za
opak.
Grupa A
L3-B-0-100
L3-B-0-XXX
L3-B-50-100
41,80 €
Na zapytanie
48,50 €
Do wklejania w betonie, jakość betonu C20/25 (B25)
Do używania w ścianach, elewacjach i sufitach
Wskazówka: Jeśli planowane jest zamocowanie w ścianie murowanej, należy to
wyjaśnić z firmą ABS.
ABS-Lock® III-B (dach płaski)
Punkt kotwiczenia ze stali szlachetnej do wklejania w betonie, przetestowany wg EN
795 na 3 osoby jednocześnie, również jako podpora pośrednia do systemów linowych.
Do mocowania w betonie za pomocą kołków rozpor., jakość betonu C20/25 (B25)
Do stosowania na dachach płaskich, podpora Ø 16 mm
Informacja do systemu linowego: Na uchwyty końcowe i narożne w systemie linowym
używać artykułu LX-SR-B-XXX (strona 8).
ABS-Lock® III-BE (dach płaski)
Punkt kotwiczenia ze stali szlachetnej do wbijania w beton, przetestowany wg EN 795,
dopuszczony na 3 osoby, również jako podpora pośrednia do systemów linowych.
Wskazówka: Na uchwyty końcowe i narożne w systemie linowym używać art. LX-SR-B-XXX.
Do betonu od C20/25 (B25) na dachach płaskich, podpora Ø 16 mm
Element ochr. do wbijania, ze stali szlachetnej BE
Zapobiega uszkodzeniom gwintu podczas wbijania kotwy.
ABS-Lock® III-ST
Punkt kotwiczenia ze stali szlachetnej do przykręcania do stali, przetestowany wg EN
795, dopuszczony na 3 osoby, również jako podpora pośrednia do systemów linowych.
Do konstrukcji stalowych / połączeń zastrzałowych i konsolowych
Z występem lub bez występu, na dachy, ściany, elewacje, sufity
Z materiałami montażowymi
Wskazówka: Na uchwyty końcowe i narożne tylko po uzgodnieniu z ABS!
ABS-Lock® III-H
Punkt kotwiczenia ze stali szlachetnej do wkręcania w drewno, przetestowany wg EN
795, dopuszczony na 3 osoby, również jako podpora pośrednia do systemów linowych.
Do drewnianych konstrukcji nośnych
Montaż po nawierceniu otworu Ø13 mm
L3-B-100-100
L3-B-200-100
L3-B-300-100
L3-B-400-100
L3-B-500-100
L3-B-600-100
L3-B-xxx-100
52,50 €
54,30 €
57,85 €
61,00 €
63,75 €
66,00 €
91,00 €
L3-BE-300
L3-BE-400
L3-BE-500
L3-BE-600
57,85 €
61,00 €
63,75 €
66,00 €
L3-BE-EH
9,80 €
L3-ST-0-100
L3-ST-100-100
L3-ST-300-100
L3-ST-400-100
L3-ST-500-100
L3-ST-600-100
L3-ST-xxx-100
L3-H-300
L3-H-400
L3-H-500
L3-H-XXX
W belkach z obudową o wymiarach belek od 60x120 mm
47,10 €
57,80 €
63,20 €
65,90 €
66,80 €
69,00 €
95,30 €
58,00 €
63,00 €
68,00 €
Cena
na zapytanie
W belkach bez obudowy o wymiarach belek od 100x120 mm
ABS-Lock® III-HW
Punkt kotwiczenia ze stali szlachetnej do drewna przechodzący na wylot, przetestowany wg EN 795, dopuszczony na 3 osoby, również jako podpora pośrednia do systemów
linowych.
Do drewnianych konstrukcji nośnych
Przechodzący przez otwór w drewnie i kontrowany
Belki o wymiarach od 100x120 mm
Z materiałami montażowymi
UWAGA: Przed użyciem elementów przeczytać
instrukcję montażu i obsługi! Wszystkie ceny w Euro bez VAT.
L3-HW-0-250
L3-HW-100-300
L3-HW-200-300
L3-HW-300-300
L3-HW-400-300
L3-HW-500-300
L3-HW-xxx-xxx
54,30 €
63,20 €
65,00 €
68,60 €
71,75 €
74,00 €
106,00 €
5
6
CENNIK 2014
PRODUKT
ABS-Lock® III
OPIS
NR KATAL.
CENA za szt. | za opak.
Punkt mocowania dla osób
Grupa A
ABS-Lock® III-TSEIT
Punkt kotwiczenia ze stali szlachetnej, specjalnie jako pojedynczy punkt do bocznego mocowania do konstrukcji ściennych i drewnianych, z przyspawaną na stałe płytką główną.
Przetestowany wg EN 795, na 3 osoby, również jako podpora pośrednia systemu linowego.
L3-TSEIT-300
L3-TSEIT-400
L3-TSEIT-500
79,30 €
82,00 €
84,60 €
Płyta mocowana pod kątem 90° do podpory, wymiary 160x50 mm
Szerokość belki od 50 mm
Z materiałami montażowymi
ABS-Lock® III-SEITL-25
Punkt kotwiczenia ze stali szlachetnej do bocznego mocowania do konstrukcji ściennych,
stalowych i drewnianych, przetestowany wg EN 795 na 3 osoby, możliwość wyposażenia
w rurę wsporczą (L3-STÜTZR-XXX) na podpory końcowe lub narożne (system linowy).
Mocowanie za pomocą płytki kątownikowej i 2 otworów
Odległość otworu od ściany: 25 mm
L3-SEITL-100-25
L3-SEITL-200-25
L3-SEITL-300-25
L3-SEITL-400-25
L3-SEITL-500-25
93,00 €
97,00 €
97,00 €
103,00 €
105,00 €
L3-SEITL-200-65
L3-SEITL-300-65
L3-SEITL-400-65
L3-SEITL-500-65
L3-SEITL-600-65
105,00 €
105,00 €
107,00 €
113,00 €
116,00 €
L3-SEITL-42-SR-100
L3-SEITL-42-SR-200
L3-SEITL-42-SR-300
L3-SEITL-42-SR-400
L3-SEITL-42-SR-500
L3-SEITL-42-SR-600
L3-SEITL-42-SR-700
95,00 €
107,00 €
107,00 €
109,00 €
115,00 €
118,00 €
128,80 €
Z materiałami montażowymi
ABS-Lock® III-SEITL-65
Punkt kotwiczenia ze stali szlachetnej do bocznego mocowania do konstrukcji ściennych,
stalowych i drewnianych, przetestowany wg EN 795 na 3 osoby, możliwość wyposażenia
w rurę wsporczą (L3-STÜTZR-XXX) na podpory końcowe lub narożne (system linowy).
Mocowanie za pomocą płytki kątownikowej i 2 otworów
Odległość otworu od ściany: 65 mm
Z materiałami montażowymi
ABS-Lock® III-SEITL-42-SR
Punkt kotwiczenia ze stali szl. do bocznego mocowania do konstrukcji ściennych,
stalowych i drewnianych, przetestowany wg EN 795 na 3 osoby. Specjalnie wzmocniona
konstrukcja z rurą wsporczą, z optymalnym rozkładem obciążenia dźwigniowego.
Mocowanie za pomocą płytki kątownikowej i 2 otworów
Optymalny na podporę końcową lub narożną do systemów linowych
Z materiałami montażowymi
Rura wsporcza do ABS-Lock® III
Rura wzmacniająca ze stali szlachetnej, z absorpcją obciążenia, do wielu wariantów
L3-STÜTZR-XXX
34,30 €
L3-V-100
L3-V-200
29,00 €
29,00 €
ABS-Lock® III z występem. Musi być stosowana w systemach linowych jako podpora końcowa lub narożna.
Do używania na dachach, w elewacjach i sufitach
Podpora Ø 42 mm, XXX = występ
W przypadkach szczególnych również do montażu na betonie
ABS-Lock® III przedłużenie
Konstrukcja przedłużająca, kompletna z nadbudową 100 mm lub 200 mm, składająca się z mufy ze stali szl. i ucha mocującego ze stali szl., z mat. montażowymi.
UWAGA: Przed użyciem elementów przeczytać
instrukcję montażu i obsługi! Wszystkie ceny w Euro bez VAT.
CENNIK 2014
PRODUKT
ABS-Lock® III-R
OPIS
NR KATAL.
CENA za szt. | za opak.
Grupa A
Z obrotowym uchem pierścieniowym
360°
UCHO DO MOCOWANIA Z MOŻLIWOŚCIĄ
SWOBODNEGO OBROTU
M12
M16
ABS-Lock® III-R do stali (do wkręcania)
Punkt
kotwiczenia
ze
stali
szlachetnej
(V4A)
z
uchem
mocującym
obracającym się o 360°, do wkręcania w stal z otworami gwintowanymi,
przetestowany wg EN 795 na 3 osoby, EN 50308 oraz z certyfikatem GL.
M20
L3-ST-0-18-R-M12
L3-ST-0-24-R-M16
L3-ST-0-30-R-M20
47,00 €
51,00 €
59,00 €
L3-ST-0-50-R-M16
52,00 €
L3-B-0-80-R-M16
55,00 €
Dostępny w 3 rozmiarach:
Długości gwintów: M12x18 mm, M16x24 mm, M20x30 mm
Z tabliczką znamionową i materiałami montażowymi
Kolor: RAL 1003 (żółty, farba proszkowa), inne kolory na zamówienie / za dopłatą
ABS-Lock® III-R do stali (kontrowanie)
Punkt kotwiczenia ze stali szlachetnej (V4A) z uchem mocującym obracającym się
o 360°, do przykręcania i kontrowania w stali (z otworem, przetestowany wg EN 795
na 3 osoby, EN 50308 oraz z certyfikatem GL.
Jeden standardowy rozmiar: M16x50 mm
Z tabliczką znamionową i materiałami montażowymi
Kolor: RAL 1003 (żółty, farba proszkowa), inne kolory na zamówienie / za dopłatą
ABS-Lock® III-R do betonu
Punkt kotwiczenia ze stali szlachetnej (V4A) z uchem mocującym obracającym się o
360°, do wklejania w beton za pomocą kleju 2-składnikowego (np. Würth WIT-C100,
Hilti HIT, Fischer FIS V), przetestowany wg EN 795 na 3 osoby, EN 50308 oraz z
certyfikatem GL.
Jeden standardowy rozmiar: M16x80 mm
Z tabliczką znamionową; klej nie jest uwzględniony w cenie/zestawie.
Kolor: RAL 1003 (żółty, farba proszkowa), inne kolory na zamówienie / za dopłatą
7
8
CENNIK 2014
2013
PRODUKT
OPIS
ABS-Lock® X-SR
NR KATAL.
Wzmocniony punkt mocowania z płytą jako podstawa
ABS-Lock® X-SR do betonu (kołki wbijane)
Punkt kotwiczenia, wzmocniony jako uchwyt końcowy do systemów linowych,
przetestowany wg EN 795 na 3 osoby. Średnica podpory: Ø 42 mm. W całości ze
stali szlachetnej (1.4301). Mocowanie za pomocą 4 kołków o dużej wytrzymałości.
Jakość betonu od B25, C20/25
Podstawa płyty: 150x150 mm
Z materiałami montażowymi
ABS-Lock® X-SR do betonu (drążki kotwiczące)
Punkt kotwiczenia, wzmocniony jako uchwyt końcowy do systemów linowych,
przetestowany wg EN 795 na 3 osoby. Średnica podpory: Ø 42 mm. W całości
ze stali szlachetnej (1.4301). Mocowanie za pomocą 4 kotw wklejanych klejem
2-składnikowym (np. Würth WIT-C100, Hilti HIT, Fischer FIS V).
Jakość betonu od B25, C20/25
Podstawa płyty: 150x150 mm
Z materiałami montażowymi; klej nie jest uwzględniony w cenie/zestawie.
ABS-Lock® X-SR do stali
Punkt kotwiczenia, wzmocniony jako uchwyt końcowy do systemów linowych, przetestowany wg EN 795 na 3 osoby. Średnica podpory: Ø 42 mm. W całości ze stali
szlachetnej (1.4301). Mocowanie za pomocą 4 śrub ze stali szlachetnej z nakrętkami
kontrujacymi
Do konstrukcji stalowych / połączeń zastrzałowych i konsolowych
Podstawa płyty: 150x150 mm
Z materiałami montażowymi
ABS-Lock® X-SR do stropów z płyt kanałowych
Punkt kotwiczenia, wzmocniony jako uchwyt końcowy do systemów linowych,
przetestowany wg EN 795 na 3 osoby. Średnica podpory: Ø 42 mm. W całości ze
stali szlachetnej (1.4301). Mocowanie za pomocą 4 kotw do stropów kanałowych
(kołki rozporowe) w obszarze najmniejszej grubości
Jakość betonu od B35, C30/35
Podstawa płyty: 150x150 mm
CENA za szt. | za opak.
Grupa A
LX-SR-B-300
LX-SR-B-400
LX-SR-B-500
LX-SR-B-600
LX-SR-B-700
LX-SR-B-800
LX-SR-B-900
LX-SR-B-1000
87,00 €
88,00 €
89,00 €
93,00 €
96,00 €
109,00 €
115,00 €
120,00 €
LX-SR-B-300-A
LX-SR-B-400-A
LX-SR-B-500-A
LX-SR-B-600-A
LX-SR-B-700-A
LX-SR-B-800-A
LX-SR-B-900-A
LX-SR-B-1000-A
87,00 €
88,00 €
89,00 €
93,00 €
96,00 €
109,00 €
115,00 €
120,00 €
LX-SR-ST-300
LX-SR-ST-400
LX-SR-ST-500
LX-SR-ST-600
LX-SR-ST-700
LX-SR-ST-800
LX-SR-ST-900
LX-SR-ST-1000
87,00 €
88,00 €
89,00 €
98,00 €
105,00 €
115,00 €
119,00 €
120,00 €
LX-SR-HD-300
LX-SR-HD-400
LX-SR-HD-500
LX-SR-HD-600
LX-SR-HD-700
LX-SR-HD-800
91,00 €
93,00 €
95,00 €
99,00 €
105,00 €
109,00 €
Z materiałami montażowymi
100
200
XXX
ABS-Lock® X-SR przedłużenie
Rura przedłużająca do podpór ABS-Lock X-SR we wszystkich wariantach. Jest
ona montowana zamiast ucha do mocowania. Ze stali szlachetnej (1.4301). Z
absorberem siły i miejscem przewidzianego pęknięcia. Średnica Ø 42 mm
LX-SR-VERL-100
LX-SR-VERL-200
LX-SR-VERL-XXX
32,00 €
32,00 €
42,00 €
Z materiałami montażowymi i nakrętką pierścieniową
Długości standardowe: 100 i 200 mm
Długości specjalne patrz wariant XXX.
UWAGA: Przed użyciem elementów przeczytać
instrukcję montażu i obsługi! Wszystkie ceny w Euro bez VAT.
CENNIK 2014
2013
PRODUKT
OPIS
ABS-Lock® X
NR KATAL.
Rozwiązania do dachów metalowych
CENA za szt. | za opak.
Grupa A
BEZPOŚREDNIO NA METALOWYCH BLACHACH TRAPEZOWYCH
NOWOŚĆ
ABS-Lock® X-Rivet
Punkt kotwiczenia ze stali szl. do negatywowo ułożonej blachy w konstr. warstw. lub
blachach trapezowych, przetest. wg EN 795 na 3 osoby jednocześnie. Dop. również
jako podpora syst. (końcowa, narożna i pośrednia) dla syst. linowych wg EN 795 kl. C.
Grubość stalowej blachy od 0,45 mm, płyta podstawowa 362x200 mm
LX-SW-N
LX-SW-N-ZW
LX-SW-N-ZW-350
SY-1031-35
95,00 €
97,00 €
107,00 €
49,00 €
LX-T-150
LX-T-300
LX-T-400
LX-T-500
LX-T-600
88,00 €
88,00 €
90,00 €
93,00 €
98,00 €
[1] LX-SW-N-ZW = uchwyt pośredni, z podwyższeniem 150 mm
1
2
3
[2] LX-SW-N-ZW-350 = jak LX-SW-N-ZW, ale z podwyższeniem 350 mm
[3] SY-1031-35 = dodatkowy łącznik do mocowania, np. skrzyżowań trójnikowych,
lub jeśli początek i koniec liny znajdują się na jednym ABS-Lock® X-Rivet
ABS-Lock® X-Trapez
Punkt kotwiczenia ze stali szlachetnej do pozytywowo i negatywowo ułożonej blachy trapezowej, przetestowany wg EN 795 na 3 osoby jednocześnie. Dop. również jako podpora
(końcowa, narożna i pośrednia) dla systemóm linowych wg EN 795 klasa C.
Grubość stalowej blachy od 0,63 mm, płyta podstawowa 290x200 mm, podpora Ø 16 mm
Na odległości między koronami (środek-środek) od 180 do 250 mm
Z materiałami montażowymi (4 specjalne kołki przechylne)
ABS-Lock® X-T-ALU
Punkt kotwiczenia ze stali szlachetnej do aluminiowej blachy trapezowej, przetestowa-
LX-T-300-AL
169,00 €
LX-SW-150
LX-SW-300
LX-SW-400
93,00 €
93,00 €
93,00 €
ny wg EN 795 na 3 osoby jednocześnie. Dopuszczony również jako podpora (końcowa,
narożna i pośrednia) dla systemów linowych wg EN 795 klasa C.
Grubość alum. blachy od 0,7 mm, płyta podstawowa 375x375 mm, podpora Ø 16 mm
Na odległości między koronami (środek-środek) od 335 mm
Z materiałami montażowymi (6 specjalne kołki przechylne)
ABS-Lock® X-Sandwich
Punkt kotwiczenia ze stali szlachetnej do profili na konstrukcje warstwowe, przetestowany wg EN 795 na 3 osoby jednocześnie. Dopuszczony również jako podpora (końcowa,
narożna i pośrednia) dla systemów linowych wg EN 795 klasa C.
Grubość stal. blachy od 0,5 mm, podstawowa płyty 372x200 mm, podpora Ø 16 mm
Na odległości między koronami (środek-środek) od 280 do 333mm
Z materiałami montażowymi (4 specjalne kołki przechylne)
PRODUKTY TE MOGĄ BYĆ WYPOSAŻANE W RURĘ WSPORCZĄ (LX-STÜTZR-XXX, STR. 11) JAKO PODPORA KOŃCOWA LUB NAROŻNA !
ABS-Lock® X-T-WDO
Punkt kotwiczenia ze stali szlachetnej do blachy trapezowej z położonym na górze
ociepleniem, przetestowany wg EN 795 na 3 osoby. Ocieplenie mostkowane tulejami
dystansowymi. Możliwość stosowania należy uzgodnić z ABS.
Grubość blachy stalowej od 0,63 mm, podstawowa płyty 290x200 mm, podpora Ø 16 mm
Na odległości między koronami (środek-środek) od 180 do 250 mm
Z materiałami montażowymi (4 specjalne kołki przechylne)
LX-T-WDO-150
LX-T-WDO-300
LX-T-WDO-XXX
104,00 €
104,00 €
119,00 €
9
10
CENNIK 2014
PRODUKT
OPIS
ABS-Lock® X
NR KATAL.
Punkt mocowania ze zmienną płytą
ABS-Lock® X-B
Punkt kotwiczenia ze stali szlachetnej z podstawą płyty mocowaną na kołkach w
betonie, przetestowany wg EN 795 na 3 osoby jednocześnie. Z dostępną dodatkowo
rurą wsporczą (LX-STÜTZR-XXX, str. 11) dopuszczony również jako podpora do
systemów linowych wg EN 795 klasa C.
CENA za szt. | za opak.
Grupa A
LX-B-300
LX-B-400
LX-B-500
LX-B-XXX
88,00 €
91,00 €
93,00 €
109,00 €
LX-ST-150
LX-ST-300
LX-ST-400
LX-ST-500
LX-ST-XXX
88,00 €
88,00 €
91,00 €
93,00 €
109,00 €
Jakość betonu od B25, C20/25, płyta: 200x200 mm, podpora Ø 16 mm
Z materiałami montażowymi
Dostępny również do zabetonowania bez zestawu kołków!
ABS-Lock® X-ST
Punkt kotwiczenia ze stali szlachetnej z podstawową płyty do przykręcania na konstrukcjach stalowych, przetestowany wg EN 795 na 3 osoby. Z dostępną dodatkowo
rurą wsporczą (LX-STÜTZR-XXX, str. 11) dopuszczony również jako podpora do
systemów linowych wg EN 795 klasa C.
Do konstrukcji stalowych / połączeń zastrzałowych i konsolowych
Podstawowa płyty: 200x200 mm
Z materiałami montażowymi (4 długie śruby z nakrętkami kontrującymi)
ABS-Lock® X-Aufschw (spaw)
Punkt kotwiczenia ze stali szlachetnej z podstawową płyty do przyspawania z konstrukcją stalową, przetestowany wg EN 795 na 3 osoby. Z dostępną dodatkowo rurą
wsporczą (LX-STÜTZR-XXX, str. 11) dopuszczony również jako podpora do systemów linowych wg EN 795 klasa C.
Do konstrukcji stalowych / połączeń zastrzałowych i konsolowych
LX-AUFSCHW-200
LX-AUFSCHW-300
LX-AUFSCHW-400
LX-AUFSCHW-500
LX-AUFSCHW-XXX
83,00 €
83,00 €
85,00 €
88,00 €
99,00 €
Podstawowa płyty: 80x80 mm (inne rozmiary na zamówienie), podpora: Ø16 mm
ABS-Lock® X-Klemm
Punkt kotwiczenia ze stali szlachetnej z płytą główną i kontrującą do zaciskania,
przetestowany wg EN 795 na 3 osoby. Z dostępną dodatkowo rurą wsporczą (LX-STÜTZR-XXX, str. 11) dopuszczony również jako podpora do systemów linowych
wg EN 795 klasa C.
Do dźwigarów z drewna, betonu i stali
LX-KLEMM-150
LX-KLEMM-300
LX-KLEMM-400
LX-KLEMM-500
LX-KLEMM-XXX
105,00 €
109,00 €
111,00 €
114,00 €
129,00 €
Płyty: 200x200 mm (inne rozmiary na zamówienie), podpora: Ø16 mm
Z materiałami montażowymi (4 pręty gwintowane V2A)
ABS-Lock® X-Solar
Punkt kotwiczenia ze stali szlachetnej z płytą główną i kontrującą na specjalne zaci-
LX-SOLAR-150
99,00 €
ski, przetestowany wg EN 795 na 1 osobę. Należy wcześniej sprawdzić pod względem statycznym, czy konstrukcja wsporcza może przenieść wymagane obciążenia.
Do profili aluminiowych i innych do 50x50 mm
Płyty: 100x100 mm, podpora: Ø16 mm, długość: 150 mm
Z materiałami montażowymi
ABS-Lock® X-Durch
Punkt kotwiczenia ze stali szlachetnej z płytą główną i kontrującą do przetykania,
przetestowany wg EN 795 na 3 osoby. Dopuszczony również jako podpora do systemów linowych wg EN 795 klasa C.
Do przetykania przez ściany, kształtowniki zamknięte, beton lekki
Płyta krzyżowa: 200x200 mm, podpora: Ø 42 mm
Zakres
zaciskania
Z materiałami montażowymi, płytą kontrującą i rurą wsporczą
LX-DURCH-150
LX-DURCH-300
LX-DURCH-400
LX-DURCH-500
LX-DURCH-600
LX-DURCH-XXX
119,00 €
119,00 €
119,00 €
119,00 €
119,00 €
Na zapytanie
Wskazówka: Przy zamawianiu należy podać grubość stropu/zakres zaciskania.
UWAGA: Przed użyciem elementów przeczytać
instrukcję montażu i obsługi! Wszystkie ceny w Euro bez VAT.
CENNIK 2014
PRODUKT
ABS-Lock® X
OPIS
NR KATAL.
Rozwiązania na podłoża drewniane
ABS-Lock® X-H-4
Punkt kotwiczenia ze stali szlachetnej do konstrukcji drewnianych, przetestowany wg EN
795 na 3 osoby jednocześnie. Z dostępną dodatkowo rurą wsporczą (LX-STÜTZR-XXX,
str. 11) dopuszczony jako podpora do systemów linowych wg EN 795 klasa C.
Do belek drewnianych od 10x12 cm
CENA za szt. | za opak.
Grupa A
LX-H-150-4
LX-H-300-4
LX-H-400-4
LX-H-500-4
83,00 €
83,00 €
86,00 €
88,00 €
Płyta: 100x100 mm, podpora Ø 16 mm
Z materiałami montażowymi (4 długie śruby)
ABS-Lock® X-H-8+2
Punkt kotwiczenia ze stali szlachetnej do mocowania do drewnianych obudów i krokwi, przetestowany wg EN 795 na 3 osoby jednocześnie. Z dostępną dodatkowo
rurą wsporczą (LX-STÜTZR-XXX, str. 11) dopuszczony jako podpora do systemów
linowych wg EN 795 klasa C.
Do belek drewnianych o szerokości od 6 cm
Płyta 200x200 mm, podpora Ø 16 mm
LX-H-150-8+2
LX-H-300-8+2
LX-H-400-8+2
LX-H-500-8+2
LX-H-600-8+2
LX-H-XXX-8+2
83,00 €
83,00 €
86,00 €
88,00 €
95,00 €
109,00 €
LX-H-150-16
LX-H-300-16
LX-H-400-16
LX-H-500-16
LX-H-600-16
LX-H-XXX-16
98,00 €
106,00 €
107,00 €
109,00 €
114,00 €
129,00 €
Z materiałami montażowymi (8 krótkich i 2 długie śruby)
ABS-Lock® X-H-16
Punkt kotwiczenia ze stali szlachetnej do mocowania do drewnianych obudów, przetestowany wg EN 795 na 3 osoby jednocześnie. Z dostępną dodatkowo rurą wsporczą (LX-STÜTZR-XXX, str. 11) dopuszczony jako podpora do systemów linowych wg EN 795 klasa C.
Do drewnianych obudów od OSB 18 mm, drewno 24 mm
Płyta 200x200 mm, podpora Ø 16 mm
Z materiałami montażowymi (16 śrub)
ABS-Lock® X-Fi
Punkt kotwiczenia ze stali szlachetnej do mocowania do kalenicy, przetestowany wg EN
795 na 3 osoby jednocześnie, z dostępną dodatkowo rurą wsporczą (LX-STÜTZR-XXX,
str. 11) dopuszczony jako podpora do systemów linowych wg EN 795 klasa C.
Płyta kątowa 400x320 mm w 3 kątach:
LX-Fi-200-XX
LX-Fi-300-XX
LX-Fi-400-XX
LX-Fi-XXX-XX
xx = 15°, 25°, 37°. z możliwością wyginania o +- 7,5°
127,00 €
127,00 €
127,00 €
Cena na
zapytanie
Daje to zakres nachylenia dachu 7,5°-45°.
Z materiałami montażowymi (32 śruby)
Rura wsporcza do ABS-Lock® X
i ABS-Lock® EG250
Rura wzmacniająca ze stali szlachetnej do wielu wariantów ABS-Lock® X i EG250,
z absorpcją obciążeń. Musi być stosowana w systemach linowych jako podpora końcowa lub narożna. Do używania na dachach, w elewacjach i sufitach
Podpora Ø 42 mm, XXX = występ
LX-STÜTZR-XXX = do Lock X
LG-STÜTZR-XXX = Lock EG250
XXX = w różnych długościach, w zależności od modelu / typu
LX-STÜTZR-XXX
LG-STÜTZR-XXX
34,30 €
34,30 €
11
12
CENNIK 2014
PRODUKT
OPIS
NR KATAL.
Punkty mocowanie nieprzechodzące przez dach
CENA za szt. | za opak.
Grupa A
NIEPRZECHODZĄCE PRZEZ DACH
ABS-Lock® EG250
Krzyżowy element mocujący z siatką o długotrwałej odporności na czynniki atmosferycz-
LG-1000
498,00 €
ne, przetestowany wg EN 795 klasa E, również jako podpora końcowa lub narożna do
systemów linowych z dodatkową rurą wsporczą (art. LG-STÜTZR-XXX, str. 11).
Do obciążenia ziemią, betonowymi płytami, żwirem itp.
Pojedynczy punkt mocowania: do obciążenia 250 kg (podpora końcowa/naroż.: 360 kg)
Wymiary ramy: 1,5x1,5 m
Z matami chroniącymi poszycie dachu
Grupa B
ABS-Lock® EG260
Przenośny krzyżowy punkt mocowania ze stali szlachetnej z przenośnymi blokami
obciążającymi, przetestowany wg EN 795 na 1 osobę. Przeniesienie w ciągu 5-10 minut.
LG-1001
1.100,00 €
Z 10 przenośnymi blokami obciążającymi (po 25 kg)
Z dużą włókniną ochronną odporną na czynniki atmosferyczne
Ciężar kompletu: 260 kg
m
ob
il
Wymiary ramy: 1,4x1,3 m
ABS-Lock OnTop®
Krzyżowy element mocujący do przyspawania do górnego poszycia dachowego. Spawanie
L-OT
209,00 €
z takim samym materiałem zastosowanych wstęg dachowych. Przetestowany siłami wg
EN 795, na 3 osoby, również jako zamocowanie przejściowe do systemów linowych.
Do dachów z mat. bitumicznych i folii odpornych na rozdarcie (wzmacnianych tkaniną)
Maks. wprowadzenie siły: 12 kN
Długość podpory: 2 m, standardowa podpora mocująca: 300 mm
Materiał wstęgi dachowej nie jest uwzględniony w cenie/zestawie.
UWAGA: Przed użyciem elementów przeczytać
instrukcję montażu i obsługi! Wszystkie ceny w Euro bez VAT.
CENNIK 2014
PRODUKT
OPIS
NR KATAL.
Zabezpieczenia przed upadkiem z dachów stromych
ABS-Lock® SD
Konstrukcja mocująca do dachów stromych, do mocowania do dwóch krokwi. Belki
poprzeczne są przykręcane. Przetestowany wg EN 795, na 3 osoby, również jako
CENA za szt. | za opak.
Grupa B
L-SD-300
L-SD-400
126,00 €
129,00 €
podpora końcowa i narożna do systemów linowych.
Ø 42 mm, L = 300/400 mm ze stali szlachetnej, rura poprzeczna 1 m z stali ocynk.
Zmienny kąt nachylenia, regulowany podczas montażu
Możliwość dopasowania do każdego kształtu dachówki
Minimalne wymiary krokwi: 6x12 cm, maks. rozstaw krokwi 920 mm
ABS-Lock® DH05
Haki dachowe zabezpieczające ze stali szlachetnej z kątowym trzonem i płytą mon-
DH05
39,50 €
tażową, jako punkt mocowania na 3 osoby jednocześnie i hak drabinowy wg EN
795 i EN 517 B.
Mocowanie do krokwi (przykręcanie przez kontrłaty)
Możliwość stosowania również w przypadku izolacji nakrokwiowej
Płyta do montażu z dopasowaniem
Z materiałami montażowymi
ABS-Lock® DH04-F (kształt płaski)
Haki dachowe zabezpieczające ze stali szlachetnej z płaskim trzonem, jako punkt
mocowania na 3 osoby jednocześnie i hak drabinowy wg EN 795 i EN 517 B.
Optymalne np. do dachów krytych łupkiem z przelotową obudową
Mocowanie do krokwi (przykręcanie przez obudowę i kontrłaty)
DH04-VA-F
DH04-VA-F-R
DH04-VA-F-A
DH04-VA-F-X
31,00 €
37,20 €
37,20 €
na zapytanie
DH04-VA-OG
DH04-VA-OG-R
DH04-VA-OG-A
DH04-VA-OG-X
31,00 €
37,20 €
37,20 €
na zapytanie
Możliwość stosowania również w przypadku izolacji nakrokwiowej
Z materiałami montażowymi, standardowy kolor: naturalna stal nierdzewna
R = czerwony (RAL 3009)
A = antracytowy (RAL 7016)
X = kolor specjalny
ABS-Lock® DH04-OG (kształt krzywy)
Haki dachowe zabezpieczające ze stali szlachetnej z krzywym trzonem, jako punkt
mocowania na 3 osoby jednocześnie i hak drabinowy wg EN 795 i EN 517 B.
Optymalne do dachów z cegły do mostkowania łat dachowych
Mocowanie do krokwi (przykręcanie przez kontrłaty)
Możliwość stosowania również w przypadku izolacji nakrokwiowej
Z materiałami montażowymi, standardowy kolor: naturalna stal nierdzewna
R = czerwony (RAL 3009)
A = antracytowy (RAL 7016)
X = kolor specjalny
ABS-Lock® DH03-Falz
Haki dachowe zabezpieczające ze stali szlachetnej na punktach mocowania ABS-Lock® Falz IV z możliwością montażu na dachach metalowych zakładkowych, jako
punkt mocowania na 3 osoby jednocześnie i hak drabinowy wg EN 795 i EN 517 B.
Optymalne do dachów stromych z metalowym pokryciem zakładkowym
Mocowanie na uchwytach ABS-Lock® Falz IV (art. PF-4-XX-XXX, str. 16)
Możliwość stosowania tylko razem z uchwytem ABS-Lock® Falz IV
13
DH03-VA-F
42,00 €
14
CENNIK 2014
PRODUKT
OPIS
ABS-Lock® I+II
NR KATAL.
CENA za szt. | za opak.
Punkt mocowania jako zabezpieczenie okienne
Grupa A
ABS-Lock® I + II
Zdejmowany punkt mocowania
Lock I
ABS-Lock® I
Sworzeń mocujący typ „ABS-Lock® I“. Przetestowany wg EN 795 klasa A+B do
Lock II
L1-1000
150,00 €
L2-B-100
L2-B-150
L2-B-200
23,00 €
28,00 €
32,00 €
L2-ST-100
L2-ST-150
L2-ST-200
24,00 €
29,00 €
33,00 €
L2-ST-30
28,00 €
L2-VA-DECKEL
19,00 €
używania przez 2 osoby jednocześnie. Używany z tuleją montażową typu „ABSLock® II“. Wskazówka: ABS-Lock® I może być wyjmowany i przenoszony od jednej
tulei do drugiej. Ilość wg potrzeb.
W całości ze stali szlachetnej (1.4301)
Jarzmo poprzeczne zabezpieczające przed przypadkowym otwarciem blokady
ABS-Lock® II do betonu
Tuleja montażowa typ „ABS-Lock® II“. Przetestowana wg EN 795 klasa A+B do
używania przez 2 osoby jednocześnie. Używana ze sworzniem do mocowania typu
„ABS-Lock® I“. Do betonu od C20/25 (B25), również "popękanego".
Z białą zatyczką z PCW i zatyczką na czas montażu
Długość 100, 150 i 200 mm. Inne długości na zamówienie.
Wskazówka: Możliwość stosowania w ścianach murowanych należy uzgodnić z ABS.
ABS-Lock® II do stali
Tuleja montażowa typ „ABS-Lock® II“. Przetestowana wg EN 795 klasa A+B do
używania przez 2 osoby jednocześnie. Używana ze sworzniem do mocowania typu
„ABS-Lock® I“. Do konstrukcji ze stali.
Z białą zatyczką z PCW i zatyczką na czas montażu
Z materiałami montażowymi
Długość 100, 150 i 200 mm. Inne długości na zamówienie.
ABS-Lock® II do stali (bardzo krótkie)
Tuleja montażowa typ „ABS-Lock® II“. Przetestowana wg EN 795 klasa A+B do
używania przez 2 osoby jednocześnie. Używana do mocowania ze sworzniem typu
„ABS-Lock® I“. Krótka wersja do konstrukcji ze stali.
Z białą zatyczką z PCW i zatyczką na czas montażu
Krótka 30 mm, z górnym wieńcem sześciokątnym do kontrowania
Z materiałami montażowymi
Zatyczka ze stali szlachetnej
Zatyczka ze stali szlachetnej (1.4301) na ABS-Lock® II
Średnica: 40 mm
Samozamykająca
Lock II jest zawsze dostarczany z następującymi komponentami:
Po 1 zatyczce (białą) i 1 zatyczce ochronnej
UWAGA: Przed użyciem elementów przeczytać
instrukcję montażu i obsługi! Wszystkie ceny w Euro bez VAT.
CENNIK 2014
PRODUKT
ABS-Lock® I+II
OPIS
NR KATAL.
15
CENA za szt. | za opak.
Osprzęt
Grupa A
Osprzęt do zabetonowania
Osprzęt ten obejmuje elementy do mocowania do obudów oraz nakrętkę kotwiącą
ze stali szlachetnej (1.4301) do betonu, z 2 śrubami mocującymi.
L2-ZUB-EB
L2-ZU-EB-AH
8,15 €
29,90 €
L2-Winkel
29,00 €
L2-UK-100
L2-UK-300
29,00 €
29,00 €
L2-UK-500
48,00 €
AH = specjalne do sufitów podwieszanych ze specjalną mufą mocującą
Kątownik do mocowania bocznego
Kątownik mocujący do ABS-Lock® II do montażu bocznego
Z materiałami montażowymi (bez kleju)
Ze stali szlachetnej (1.4301)
Konstrukcja wsporcza do sufitów podwieszanych
Do mostkowania sufitów podwieszanych
Z łącznikiem i materiałami montażowymi (bez kleju)
X = L2-UK-100 długość całkowita do 100 mm, L2UK-300 do maks. 300 mm
Drążek mocujący do sufitów podwieszanych
Do mostkowania sufitów podwieszanych, L = 50 mm + zwis sufitu
Z łącznikiem, rurą wsporczą i materiałami montażowymi (bez kleju)
Y = długość całkowita do 900 mm
ABS-Lock® I drążek teleskopowy
Przyrząd teleskopowy umożliwiający wkładanie i wyjmowanie ze sworznia Lock I do
zamontowanej u sufitu tulei Lock II z podłogi pomieszczenia.
TELE-1 = 58-98 cm
ABS-Lock® IV
TELE-3 = 160-290 cm
TELE-4 = 210-390 cm
Grupa C
L1-TELE-1
L1-TELE-3
L1-TELE-4
Punkt mocowania do betonu i stali
ABS-Lock® IV
Punkt mocowania ze stali szlachetnej do B=beton lub ST=stal, wg EN 795 na 1 osobę
Do betonu od C20/25 (B25), klej należy zakupić oddzielnie!
248,00 €
268,00 €
298,00 €
Grupa A
L4-B-100
L4-ST-100
19,00 €
19,00 €
Do konstrukcji ze stali, gwint Ø12 mm, z zamocowaniem kontrującym
ABS-Lock® V
Punkt mocowania do betonu i stali
ABS-Lock® V
Punkt mocowania ze stali szlachetnej do B=beton lub ST=stal, wg EN 795 na 1 osobę
Mały i niewidoczny na budowie, z materiałami montażowymi
Grupa A
L5-B
L5-ST
19,00 €
19,00 €
Do betonu od C20/25 (B25) i konstrukcji stalowych, gwint Ø 12 mm
ABS-Lock® VI
Punkt mocowania do dachów blaszanych
ABS-Lock® VI
Punkt mocowania ze stali szlachetnej, przetestowany wg EN 795 na 1 osobę
Szczególnie mały i mało widoczny (M8) Grupa A
L6-1000
29,00 €
Również do siatek ochronnych
Grubość blachy od 0,88 mm (punktu mocowania) i 0,75 mm (siatki ochronne)
ABS-Lock® T
Punkt mocowania do zaciskania na stalowych dźwigarach
ABS-Lock® T
Punkt mocowania do dźwigarów (T/ )z możliwością wielokrot.zastosowania, przetestowany wg EN 795 dopuszczony na 3 osoby, również jako podpora do systemów
linowych. Płyta kątowa, pręt i ucho ze stali szlachetnej (1.4301), zaciski do dźwigarów ze stali ocynkowanej ogniowo.
Na grubości kołnierzy 8-16 mm,
Na szerokości dźwigarów do 320 mm
LT
Grupa B
99,00 €
16
CENNIK 2014
PRODUKT
OPIS
NR KATAL.
ABS-Lock® Falz IV Do zaciskania na metalowych profilach
CENA za szt. | za opak.
Grupa B
Produkty ABS-Lock® FALZ
Nieprzechodzące przez dach na profilach zakładkowych
ABS-Lock® Falz IV zawinięcie obwodowe
Punkt mocowania ze stali szlachetnej z alum. zaciskami do profili z zawinięciem obwodowym, przetest. wg EN 795 na 3 osoby, również jako podpora do systemów linowych.
PF-4-RB-450
PF-4-RB-660
149,00 €
149,00 €
PF-4-RB-ZW
89,00 €
PF-4-ST-450
PF-4-ST-660
PF-4-CU-450
PF-4-CU-660
149,00 €
149,00 €
179,00 €
179,00 €
PF-4-ST-ZW
PF-4-CU-ZW
89,00 €
119,00 €
PF-4-KLIP-450
PF-4-KLIP-660
PF-4-KLIP-450-ZW
PF-4-KLIP-660-ZW
149,00 €
149,00 €
149,00 €
149,00 €
PF-4-465
149,00 €
PF-4-500
149,00 €
Na rozstaw zakładek 300-450 mm i 420-660 mm
Do BEMO, KalZip i podobnych systemów profili z aluminium
ABS-Lock® Falz IV zakł. z zawinięciem obwod. ZW
Uchwyt przejściowy ze stali szlachetnej z alum. zaciskami do profili z zawinięciem obwodowym
do linowych syst. zabezpieczających ABS. Nie stosować jako pojedynczy punkt mocowania.
Mocowanie dwoma zaciskami do tylko jednego występu
Do BEMO, KalZip i podobnych systemów profili z aluminium
ABS-Lock® Falz IV zakładki stojące
Punkt mocowania ze stali szl. z aluminiowymi zaciskami do zakładek stojących, przetestowany wg EN 795 na 3 osoby, również jako podpora do systemów linowych.
Na rozstaw zakładek 300-450 mm i 420-660 mm
Do BEMO, Rheinzink i podobnych systemów profili
ST = do aluminium, stopu cynkowo-tytanowego, stali CU = do zakładek z miedzi
ABS-Lock® Falz IV zakładka stojąca ZW
Uchwyt przejściowy ze stali szlachetnej z alum. zaciskami do zakładek stojących do
linowych syst. zabezpieczających ABS. Nie stosować jako pojedynczy punkt mocowania.
Mocowanie dwoma zaciskami do tylko jednego występu
Do BEMO, Rheinzink i podobnych systemów profili
ST = do aluminium, stopu cynkowo-tytanowego , stali CU = do zakładek z miedzi
ABS-Lock® Falz IV Klip
Punkt mocowania ze stali szlachetnej z aluminiowymi zaciskami, przetestowany wg
EN 795 na 3 osoby, również jako podpora do systemów linowych.
Na rozstaw zakładek 300-450 mm i 420-660 mm
Nadaje się również do Kliptec i Snapfalz.
ZW = uchwyt przejściowy do systemów linowych - nie punkt mocowania!
ABS-Lock® Falz IV-465
Punkt mocowania ze stali szlachetnej z zaciskami do profili specjalnych (na zamówienie), przetestowany wg EN 795 na 3 osoby, również jako podpora do linowych
systemów zabezpieczających.
Nadaje się również do Zambelli Ribroof 465 i Domico GBS
ABS-Lock® Falz IV-500
Punkt mocowania ze stali szlachetnej z zaciskami do profili specjalnych (na zamówienie), przetestowany wg EN 795 na 3 osoby, również jako podpora do linowych
systemów zabezpieczających.
Nadaje się również do Zambelli Ribroof 500 i Domico Domitec
UWAGA: Przed użyciem elementów przeczytać
instrukcję montażu i obsługi! Wszystkie ceny w Euro bez VAT.
CENNIK 2014
PRODUKT
OPIS
NR KATAL.
17
CENA za szt. | za opak.
ABS-Lock® Falz III Do zaciskania na metalowych profilach
Grupa B
ABS-Lock® Falz III
Punkt mocowania z aluminium, z uchem mocującym ze stali szlachetnej do zaciskania
PF-1003A
52,00 €
na profilach z zawinięciem obwodowym, przetestowany wg EN 795 na 1 osobę.
Mocowanie tylko jednym zaciskiem
Do BEMO, KalZip i podobnych systemów profili z aluminium
ABS-Lock® Falz V Do zaciskania na metalowych profilach
Grupa B
ABS-Lock® Falz V zakładki stojące
Punkt mocowania ze stali szlachetnej z aluminiowymi zaciskami do zakładek stojących,
przetestowany wg EN 795 na 3 osoby, montaż niezależny od rozstawu występów.
PF-5-ST
PF-5-CU
89,00 €
119,00 €
PF-5-RB
89,00 €
Mocowanie dwoma zaciskami do tylko jednego występu
Do BEMO, Rheinzink i podobnych systemów profili
ST = do alum. stopu cynkowo-tytanowego, stali CU = do zakładek z miedzi
ABS-Lock® Falz V zakładki zawinięciem obwodowym
Punkt mocowania ze stali szlachetnej z aluminiowymi zaciskami do zakładek
z zawinięciem obwodowym, przetestowany wg EN 795 na 3 osoby, montaż
niezależny od rozstawu występów.
Mocowanie dwoma zaciskami do tylko jednego występu
Do BEMO, KalZip i podobnych systemów profili z aluminium
Zakładka z zaw. obwodowym
Zakładka stojąca
Profile specjalne
Warianty mocowania:
Warianty mocowania:
Warianty mocowania:
1
2
3
4
5
ABS-Lock® Falz IV-ZW / Falz V
ABS-Lock® Falz IV
ABS-Lock® Falz IV-ZW / V
ABS-Lock® Falz III
6
7
ABS-Lock® Falz IV-465
ABS-Lock® Falz IV-500
ABS-Lock® Falz IV
1
4
6
2
3
5
7
18
CENNIK 2014
PRODUKT
OPIS
NR KATAL.
CENA za szt. | za opak.
Komponenty ogólne
Grupa A
Linowe systemy zabezpieczające Ø 8 mm
ABS-Lock® SYS I Podpory nieprzejzdne
ABS-Lock® SYS II Podpory przejezdne
ABS specjalna lina ze stali szlachetnej 8 mm
Lina ze stali szlachetnej do systemu linowych ABS-Lock® SYS I i II oraz SafetyHike
SY-1000
5,60 €
SY-1007
198,00 €
SY-1051
56,00 €
SY-1008
148,00 €
W całości z V4A (materiał 1.4401)
Ciężar: 250 g/m
ABS 8000 element naprężający 8 mm
Terminal z głowicą widełkową i zintegrowanym przyrządem napinającym ze stali szlachetnej.
Stały składnik każdego systemu linowego ABS-Lock® SYS I lub SYS II
Montaż na budowie do liny
ABS 8620 głowica widełkowa 8 mm (wciskana)
Zamocowanie końcowe ze stali szlachetnej do systemów linowych ABS-Lock® SYS I i II
Dostawa w stanie fabrycznie zaciśniętym na otwartym końcu liny
W całości ze stali szlachetnej
ABS 8020 głowica widełkowa 8 mm (luzem)
Zamocowanie końcowe ze stali szlachetnej do systemów linowych ABS-Lock® SYS I i II
Montaż na budowie do liny
W całości ze stali szlachetnej
Agenda ABS-Lock® SYS:
WSZYSTKO W SKRÓCIE:
Nasz film z parkiem montażowym
do oglądania online!
Nieodzowne składniki każdego
systemu linowego ABS-Lock® SYS:
YouTube: abssafetygmbh
Zamocowanie początkowe i końcowe
Długości pojedynczych lin 80 m:
1 element napinający ze zintegr. głowicą
widełkową
1 głowica widełkowa
(standard: zaciśnięta)
Długości pojedynczych lin 80 m i więcej:
2 elementy napinające ze zintegr.
głowicą widełkową
Lina i oznakowanie:
1 tabliczka systemowa
Lina o wymaganej długości
Element napinający
SY-1007/A
Wózek uniwersalny
SY-1024A+B
Tabliczka systemowa21
SY-1009
21
Element
narożny 135°
SY-1028A/B
Łącznik T „SP”
SY-1031
18
20
19
20
21
Element
narożny 90°
SY-1016A/B
19
20
Przejazdny system linowy:
Przejazdne elementy narożne
Przejazdne uchwyty pośrednie
1 wózek linowy na osobę
UWAGA: Przed użyciem elementów przeczytać
instrukcję montażu i obsługi! Wszystkie ceny w Euro bez VAT.
19
CENNIK 2014
PRODUKT
OPIS
NR KATAL.
CENA za szt. | za opak.
Dodatkowe komponenty umożliwiające przejazd
Grupa B
ABS linowy uchwyt przejściowy 8 mm
Linowy uchwyt przejściowy ze stali szlachetnej do systemu ABS-Lock® SYS II.
SY-1015B
37,00 €
SY-1015
46,00 €
SY-1016B
145,00 €
SY-1028B
64,00 €
Pełna możliwość przejazdu wózkiem uniwersalnym ABS (SY-1024A+B, str. 19)
Z materiałami montażowymi
ABS SZH-S
Linowy uchwyt przejściowy ze stali szlachetnej do montażu sufitowego (ABS-Lock® SYS II).
Pełna możliwość przejazdu w zastosowaniach sufitowych
Stosowanie tylko z ABS GLEIT-RO (SY-1037, str. 19)
ABS 90° element narożny z płytą nośną
Element narożny ze stali szlach. z płytą nośną kąt 90° do bezp. montażu do podporze ABS lub elewacyjnej płycie narożnej. Pełna możliwość przejazdu
Na naroża wewnętrzne i zewnętrzne
ABS 135° element narożny
Element narożny ze stali szlachetnej kąt 135° do bezp. montażu na podporze ABS. Pełna
moż. przejazdu wózkiem uniwersalnym ABS (SY-1024A+B, str. 19)
Na naroża wewnętrzne i zewnętrzne
ABS element narożny Ø 8 mm we- / zewnętrzny
Element narożny ze stali szlachetnej z płytą nośną kąt 90° do bezp. montażu do
podporze ABS lub elewacyjnej płycie narożnej. Z mater. montażowymi
Zewn.
Wewn.
129,00 €
129,00 €
SY-1016B-UEK-A
SY-1016B-UEK-I
SY-1016B-UEK-A = narożny zewnętrzny
SY-1016B-UEK-I = narożny wewnętrzny
Element narożny
górny
SY-1016A/B-UEK
Wózek rolkowy
SY-1037
19
20
Uchwyt górny
SY-1015
Narożny
element elewacyjny
SY-1016-FA
Uchwyt pośredni
SY-1015A/B
19
20
21
Terminal
końcowy
SY-FORCE-6/8
21
19
Ogranicznik siły
SY-1062-4/8
21
Głowica widełkowa
SY-1051/A
18
20
21
20
CENNIK 2014
PRODUKT
OPIS
NR KATAL.
CENA za szt. | za opak.
Komponenty ogólne
Grupa A
Linowe systemy zabezpieczające Ø 6 mm
ABS-Lock® SYS III Podpory nieprzejezdne
ABS-Lock® SYS IV Podpory przejezdne
ABS specjalna lina ze stali szlachetnej 6mm
Lina ze stali szlachetnej do systemów linowych ABS-Lock® SYS III i IV
SY-1000A
4,45 €
SY-1007A
178,00 €
SY-1051A
45,20 €
SY-1008A
128,00 €
W całości z V4A (materiał 1.4401)
Ciężar: 152 g/m
ABS 8000/6 element naprężający 6 mm
Terminal z głowicą widełkową i zintegrowanym przyrządem napinającym ze stali szlachetnej.
Stały składnik każdego systemu linowego ABS-Lock SYS III lub SYS IV
Montaż na budowie do liny
ABS 8620/6 głowica widełkowa 6 mm (wciskana)
Zamocowanie końcowe ze stali szlachetnej do systemów linowych ABS-Lock® SYS III i IV
Dostawa w stanie fabrycznie zaciśniętym na otwartym końcu liny
W całości ze stali szlachetnej
ABS 8020/6 głowica widełkowa 6 mm (luzem)
Zamocowanie końcowe ze stali szlachetnej do systemów linowych ABS-Lock® SYS III i IV
Montaż na budowie do liny
W całości ze stali szlachetnej
Dodatkowe komponenty umożliwiające przejazd
ABS linowy uchwyt przejściowy Ø 6 mm
Linowy uchwyt przej. ze stali szlachetnej specjalnie do systemu ABS-Lock® SYS IV Ø 6 mm.
Grupa B
SY-1015A
29,00 €
SY-1016A
109,00 €
SY-1028A
54,00 €
Pełna możliwość przejazdu wózkiem uniwersalnym ABS (SY-1024A+B, str. 19)
Z materiałami montażowymi
ABS 90° element narożny z płytą nośną
Element narożny ze stali szlachetnej z płytą nośną na kąt 90° do bezpośredniego montażu
do podporze ABS lub elewacyjnej płycie narożnej. Na linę Ø 6 mm.
Na naroża wewnętrzne i zewnętrzne
ABS 135° element narożny
Element narożny ze stali szlachetnej kąt 135° do bezpośredniego montażu do podpory ABS. Na linę Ø 6 mm.
Na naroża wewnętrzne i zewnętrzne
ABS el. narożny górny Ø 6 mm we- / zewnętrzny
Element narożny ze stali szlachetnej z płytą nośną kąt 90° do bezp. montażu do podpory
ABS lub elewacyjnej płycie narożnej. Z materiałami montażowymi
Zewn.
Wewn.
SY-1016A-UEK-A = narożny zewn.
SY-1016A-UEK-A
SY-1016A-UEK-I
129,00 €
129,00 €
SY-1016A-UEK-I = narożny wewnę.
UWAGA: Przed użyciem elementów przeczytać
instrukcję montażu i obsługi! Wszystkie ceny w Euro bez VAT.
CENNIK 2014
PRODUKT
OPIS
NR KATAL.
Komponenty dodatkowe
21
CENA za szt. | za opak.
Grupa A
ABS tabliczka systemowa
1
Aluminiowa tabliczka z oznakowaniem do systemów linowych
2
SY-1009:
[2] Kątowy kształt do montażu do podpór systemowych
SY-1009-F
[1] Płaski kształt do lin lub mocowania na ścianie
ABS SP
Łącznik ze stali szlachetnej do podłączenia dwóch systemów linowych do jednej
SY-1009
SY-1009-F
21,70 €
21,70 €
SY-1031
49,00 €
podpory lub do wykonania skrzyżowań typu T w systemie linowym.
ABS ogranicznik siły do 8 lub 4 kN
8
Ogranicznik siły ze stali szlachetnej ze stałą obudową gumową, ogranicza siły
występujące podczas spadania do maks. 8 kN (SY-1062-8) lub maks. 4 kN (SY-1062-4)
4
NOWOŚĆ
SY-1062-8
SY-1062-4
198,00 €
198,00 €
SY-FORCE-6
SY-FORCE-6-A
SY-FORCE-8
SY-FORCE-8-A
398,00 €
598,00 €
398,00 €
598,00 €
Obudowa wskazuje upadek (wskaźnik upadku)
ABS FORCE absorber siły
5-w-1 terminal końcowy z głowicą widełkową, łączy w sobie następujące właściwości:
[1.] Element napinający, [2.] Wstępne naprężenie sprężyny, [3.] Zacisk linowy,
[4.] Absorber siły maks. 8 kN, [5.] Wskaźnik upadku [6.] Wskaźnik wstępnego naprężenia
SY-FORCE-6 = do SYS III i IV
SY-FORCE-8 = do SYS I i II
A = dodatkowo z możliwością podłączenia do systemu alarmowego
Grupa B
Mocowanie do naroży elewacyjnych
Kątownik mocujący do naroży elewacyjnych 90° do bocznego mocowania do
elewacji. Do górnych otworów montowany jest element SY-1016A lub B, który
SY-1016-FA
kieruje linę po narożu. Z materiałami montażowymi do systemów 200 mm.
Wózek linowy
Na 1 osobę
ABS wózki uniwersalne
Zdejmowane wózki linowe ze specjalnego stopu brązu i stali szlachetnej, z
SY-1024A+B
179,00 €
345,00 €
SY-1037
345,00 €
PS-ROLL
49,00 €
karabińczykami ABS do zamykania. (System przejezdny)
Do systemów lin ze stali szlachetnej Ø 6 i Ø 8 mm (ABS-Lock® SYS II i IV)
ABS Gleit-RO
Wózek ze stali szl. do zastosowań sufitwych, z rolkami Idealne właściwości jezdne po linie ze
stali szlachetnej. Optymalne w zast. razem z urządzeniem zabezp. do prac wysokościowych.
Do odcinków prostych Ø 8 mm lin ze stali szlachetnej (ABS-Lock® SYS I i II)
ABS wózek rolkowy
Wózek linowy z rolką ze sprężyną na jedną linę. (System nieprzejezdny)
Na liny dwuskładnikowe Ø 14 mm ABS ASK 8 (PS-1013-XX)
Do systemów lin ze stali szlachetnej Ø 6 i Ø 8 mm ABS-Lock® SYS I, II III i IV)
22
CENNIK 2014
PRODUKT
OPIS
NR KATAL.
Ochrona do drabin
CENA za szt. | za opak.
Grupa B
ABS SafetyHike® ochrona do drabin
ABS SafetyHike® mocowanie górne (długie)
Górne mocowanie do systemu SafetyHike® z dużym występem
SH-TOP-L
99,00 €
SH-TOP-S
89,00 €
W całości ze stali szlachetnej (materiał 1.4301)
130cm 130cm Występ: ok. 130 cm od górnego szczebla do wydłużonego wejścia/wyjścia
ABS SafetyHike® mocowanie górne (krótkie)
Górne mocowanie do systemu SafetyHike® z małym występem
30cm 30cm W całości ze stali szlachetnej (materiał 1.4301)
Występ: ok. 30 cm od górnego szczebla
ABS SafetyHike® konsola końcowa
Dolne mocowanie dla systemu ABS SafetyHike®
SH-END
199,00 €
Ze zintegrowanym napinaczem
W całości ze stali szlachetnej (materiał 1.4301)
ABS SafetyHike® uchwyt przejściowy
Linowy uchwyt przejściowy do mocowania do szczebla drabiny
Zalecane odległości: Wewnątrz co 6-7 metrów, na zewnątrz co 5-6 metrów
Do zaciskania
SH-ZW
SH-ZW-M16
29,00 €
38,00 €
M16 = do wkręcania/przykręcania
Grupa A
ABS SafetyHike® specjalna lina ze stali szlachetnej
Lina ze stali szlachetnej do pionowych systemów zabezpieczania drabin ABS SafetyHike®
Lina ze stali szlachetnej o średnicy Ø 8 mm
SY-1000
5,60 €
SY-1051
56,00 €
Ciężar: 250 g/m
ABS 8620 głowica widełkowa 8 mm (wciskana)
Zamocowanie końcowe ze stali szlachetnej do systemów linowych ABS-Lock® SYS
I i II oraz do systemu pionowego ABS SafetyHike®
Dostawa w stanie fabrycznie zaciśniętym na otwartym końcu liny
Grupa C
ABS SafetyHike® wózek do zabezpieczeń drabinowych
Do systemu ABS SafetyHike® System, ze zintegrowanym bardzo krótkim taśmowym
SH-GLEIT
absorberem energii i karabińczykiem, na 1 osobę
115,00 €
Z funkcją automatycznego hamowania w razie upadku
UWAGA: Przed użyciem elementów przeczytać
instrukcję montażu i obsługi! Wszystkie ceny w Euro bez VAT.
CENNIK 2014
PRODUKT
OPIS
NR KATAL.
System szynowy
23
CENA za szt. | za opak.
Grupa B
ABS RailTrax system szynowy
Wszystkie produkty są również dostępne w wersji ze stali V4A!
Należy wtedy wybrać potrzebny artykuł z końcówką A4.
Wskazówka: Wózek szynowy jest zawsze wykonany z A4.
ABS RailTrax® szyna 3-metrowa
Szyna ze stali szlachetnej (materiał 1.4301) o długości 3000 mm, otwory z obu
stron do przedłużenia lub zakończenia szyny. Przetestowana wg EN 795 na
RT-S-3000
RT-S-3000-A4
109,00 €
163,50 €
RT-HK-90
RT-HK-90-A4
RT-K-XX
RT-K-XX-A4
179,00 €
268,00 €
maks. 4 osoby. Długości specjalne możliwe na zamówienie.
ABS RailTrax® poziomy element narożny
Szyna narożna ze stali szlachetnej (materiał 1.4301) do systemów sufitowych lub
dachów płaskich. Ważne: Sprawdzić potrzebny promień krzywizny!
RT-HK-90 = promień stały 220 mm/90°
RT-HK-XX = wyk. z dopasowaniem
ABS RailTrax® wózek szynowy
Wózek szynowy na 1 osobę do systemu ABS RailTrax®.
RT-GLEIT
Na zapytanie
Na zapytanie
210,00 €
W całości z materiału 1.4571
Maks. odporność na czynniki środowiskowe umożliwia długotrwałe użytkowanie.
ABS RailTrax® łącznik z kotwą pośrednią
Uchwyt pośredni do systemu ABS RailTrax®, specjalnie do styków szyn, np. do łączenia dwóch odcinków szyn, w całości z materiału 1.4301,
Z materiałami montażowymi do: B = kołki do betonu, ST = przykręcenie do stali
RT-ZW-V-100 = łącznik 100 mm do elewacji i montażu na podporach ABS
ABS RailTrax® 4-otworowy element łączący
Łącznik szynowy bez mocowania do podłoża, z materiału 1.4301
ABS RailTrax® kotwa pośrednia
Jak wyżej, ale tutaj do sytuacji, w których styki szyn nie są zgodne z punktami
mocowania, w całości z materiału 1.4301
Z materiałami montażowymi do: B = kołki do betonu, ST = przykręcenie do stali
RT-ZW-100 = łącznik 100 mm do elewacji i montażu na podporach ABS
ABS RailTrax® ogranicznik końcowy
Zamocowanie końcowe do systemu ABS RailTrax®, z trzpieniem blokującym do
zakładania i zdejmowania wózka szynowego, w całości z materiału 1.4301,
Z materiałami montażowymi do: B = kołki do betonu, ST = przykręcenie do stali
RT-END-100 = łącznik 100 mm do elewacji i montażu na podporach ABS
RT-B-ZW-V
RT-B-ZW-V-A4
RT-ST-ZW-V
RT-ST-ZW-V-A4
RT-ZW-V-100
RT-ZW-V-100-A4
21,00 €
31,50 €
21,00 €
31,50 €
27,00 €
39,00 €
RT-VB
RT-VB-A4
12,00 €
18,00 €
RT-B-ZW
RT-B-ZW-A4
RT-ST-ZW
RT-ST-ZW-A4
RT-ZW-100
RT-ZW-100-A4
21,00 €
31,50 €
21,00 €
31,50 €
26,00 €
38,00 €
RT-B-END
RT-B-END-A4
RT-ST-END
RT-ST-END-A4
RT-END-100
RT-END-100-A4
45,00 €
67,50 €
45,00 €
67,50 €
49,00 €
73,50 €
24
CENNIK 2014
PRODUKT
OPIS
NR KATAL.
ABS Stabilik
CENA za szt. | za opak.
Grupa B
ABS STABILIK - utrzymuje się własnym ciężarem!
ABS Stabilik
SG-STABILIK
Samonośna balustrada pozioma z aluminium
1-20 m =
149,00 €/m
Z listwami na wys. klatki piersiowej, z obciążnikami, zatyczkami zaciskowymi u góry
21-50 m =
119,00 €/m
Bez przechodzenia przez dach, podtrzymuje się wyłącznie pod ciężarem własnym
Wysokość listwy na wysokości klatki piersiowej ok. 1,10 m
Cena za metr bieżący, bez montażu
od 51 m =
Cena na zapytanie
ABS Stabilik jest dostępna z prostymi i zagiętymi słupkami. Oba warianty w jednakowej
Proste
Zagięte
cenie! W razie zapotrzebowania należy podać żądany system.
Dodatkowe elementy końcowe itp.
ABS St-W90
Zestaw narożników kąt 90°, z aluminium
SG-ECKE-FIX
23,50 €
SG-ECKE-VAR
33,80 €
SG-ENDBÜGEL
31,00 €
SG-WAND
19,00 €
Składa się z belki górnej i dolnej
Z materiałami montażowymi
ABS St-Var
Zestaw kątowy nastawny, z aluminium
Składa się z przegubu górnego i dolnego
Z materiałami montażowymi
ABS jarzmo końcowe
Jarzmo końcowe na wolnostojący koniec systemu, z aluminium
Zakończenie listwy na wysokości klatki piersiowej i kolan
ABS St-Wand
Zestaw końcówek do mocowania na ścianie, murze itp. z aluminium
Składa się z końcówki na listwę na wysokości klatki piersiowej i kolan
Kołki do mocowania do ściany nie są częścią zestawu!
UWAGA: Przed użyciem elementów przeczytać
instrukcję montażu i obsługi! Wszystkie ceny w Euro bez VAT.
CENNIK 2014
PRODUKT
ABS SkyDome
OPIS
NR KATAL.
Poziome balustrady ochronne do świetlików
ABS SkyDome
Czterostronna, samonośna uniwersalna balustrada do zabezpieczania świetlików
Składa się z 4 części bocznych, łączników i obciążników,
Wysokość poręczy = 1100 mm
4 betonowe obciążniki
W całości z stali ocynkowanej Z poręczą i listwą na wysokości kolan
SG-1016-XX = Tylna sekwencja cyfr określa boczny wymiar ścian w metrach.
Świetlik musi mieć wymiar boczny mniejszy o 0,5 m.
SG-1016-XX-T = Z jednej strony drzwi.
ABS BorderMark
ABS BorderMark łańcuch Ø 8 mm
Łańcuch z tworzywa sztucznego odpornego na czynniki atmosferyczne
CENA za szt. | za opak.
Grupa B
SG-1016-1,5
SG-1016-2
SG-1016-2,5
SG-1016-3
780,00 €
880,00 €
980,00 €
1050,00 €
SG-1016-1,5-T
SG-1016-2-T
SG-1016-2,5-T
SG-1016-3-T
840,00 €
940,00 €
1096,00 €
1150,00 €
Ogrodzenie znakujące i oddzielające
25
Grupa C
BM-8-G
Naprzemian w kolorach sygnałowych - żółtym i czarnym
2,90 €
za mb
Łańcuch Ø 8 mm
Słupki ABS BorderMark
Słupek ze stali szlachetnej (1.4301) komplet z dolnym obciążnikiem i matą chroniącą
BM-PFOST
49,00 €
BM-PFOST-T
51,00 €
Tabliczka BM
19,00 €
poszycia dachu, obciążnik z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV
Wysokość = 900 mm
Średnica słupka: 42 mm
ABS BorderMark słupki ochronne
Słupek ze stali szlachetnej w wykonaniu do zaczepiania/odczepiania łańcucha, komplet z
dolnym obciążnikiem i matą chroniącą poszycia dachu, obciążnik z tworzywa sztucznego
odpornego na promieniowanie UV, karabińczyk do zaczepiania i odczepiania łańcucha
ABS BorderMark tabliczka ostrzegawcza
Tabliczka ostrzegawcza ze stali szlachetnej z inf. ostrzegawczymi i sym., z mat. montażowymi
"Stop! Nieupoważnionym wstęp wzbroniony"
„Dostęp do strefy grożącej up. z wysokości“
ABS RoofWay
„Od tego miejsca wymagane jest uż. ŚOI.“
Płyty do znakowania chodników dachowych
ABS RoofWay
Antypoślizgowe płyty chodnikowe do zabezpieczania, znakowania i używania
przejść na powierzchniach dachów Od spodu z warstwą włókniny
Na dachy foliowe i bitumiczne Wymiary 50x50x3 cm
Mocowanie za pomocą łączników wtykowych:
RW-R = łącznik wtykowy do przodu i tyłu
RW-R-4 = łącznik wtykowy na wszystkie 4 strony w celu zapewnienia
większej stabilności dwupasowych chodników lub rozgałęzień
RW-R
RW-R-4
Grupa C
12,00 €/szt.
14,00 €/szt.
26
CENNIK 2014
PRODUKT
ABS FSG
OPIS
NR KATAL.
Przenośna balustrada do zabezpieczania okien
ABS FSG balustrada do zabezpieczania okien
Przenośna balustrada do zabezpieczania okien, która może być przenoszona z
jednego okna na drugie. Z 2 poprzeczkami
FSG01 = 400-910 mm / 6,9 kg
FSG04 = 700-1160 mm / 3,9 kg
FSG02 = 770-1720 mm / 5,2 kg
FSG05 = 1110-1570 / 4,9 kg
FSG03 = 490-730 mm / 2,9 kg
ABS FAS
CENA za szt. | za opak.
FS-FSG01
FS-FSG02
FS-FSG03
FS-FSG04
FS-FSG05
Balustrada do zabezpieczania okien z tulejami okiennymi
ABS FAS balustrada do zabezpieczania okien
Przenośna balustrada do zabezpieczania okien, która jest mocowana za pomocą
tulei prowadzących znajdujących się w ościeżnicy okiennej Cena za 1 podporę
Zakres regulacji / ciężar:
FAS01 = 190-620 mm / 1,2 kg
FS-FAS01
FS-FAS02
FS-FAS03
Grupa C
595,00 €
7 17,00 €
520,00 €
530,00 €
541,00 €
Grupa C
282,00 €
282,00 €
566,00 €
FAS03 = 1550-2400 mm / 2,5 kg
FAS02 = 615-1610 mm / 1,8 kg
S
B
Okienna tuleja prowadząca S & B
S = standardowa tuleja prowadząca do balustrad FAS, W = biała, R = czerwona
B = tuleja prowadząca do profili zamkniętych, W = biała, R = czerwona
FS-FH-S-W
FS-FH-S-R
FS-FH-B-W
FS-FH-B-R
Przenośne punkty mocowania
Grupa B
ABS CradleGuard®
Przenośny punkt mocowania, przetestowany wg EN 795 na 1 osobę, który toczy
się swobodnie po poziomym dźwigarze (np. elewacyjne urządzenia przejazdowe).
Możliwość mocowania na wszelkich dźwigarach z możliwością pon. zdejmowania
Optymalne własności toczne dzięki zastosowaniu 8 rolek
Na dźwigary o szerokości 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260 mm
Inne szerokości na zamówienie.
ABS RunBeam
Wózek dźwigarowy ze stali szl. na rolkach, przetestowany wg EN 795 na 1 osobę, w całości
ze stali szlachetnej Przesuwa się swobodnie i płynnie po górnych stalowych dźwigarach.
Do trwałego mocowania i używania, również na zewnątrz
Łącznie na 4 szerokości dźwigarów (z regulacją):
Inne rozmiary na zamówienie.
1,04 €
1,04 €
1,04 €
1,04 €
RB-140/180 = 140 mm i 180 mm
RB-160/200 = 160 mm i 200 mm
RB-220/260 = 220 mm i 260 mm
RB-240/280 = 240 mm i 280 mm
ABS belka poprzeczna do drzwi
Przenośny punkt moc. „belka poprzeczna do drzwi“ do otw. drzwiowych, przetest. wg EN 795.
PS-FBA-140
PS-FBA-160
PS-FBA-180
PS-FBA-200
PS-FBA-220
PS-FBA-240
PS-FBA-260
699,00 €
699,00 €
749,00 €
749,00 €
749,00 €
799,00 €
799,00 €
RB-140/180
RB-160/200
RB-220/260
RB-240/280
269,00 €
269,00 €
269,00 €
269,00 €
PS-1069
199,00 €
LT-Q
249,00 €
Belka może być łatwo montowana bez używania dodatkowych narzędzi.
Do wszystkich futryn o maks. szerokości otwarcia 1100 mm (1 osoba)
Przy użyciu przez 2 osoby jednocześnie maks. szerokość otwarcia: 900 mm
Powierzchnie styku posiadają powłokę z tworzywa sztucznego w celu ochrony el. budynku.
Ciężar: 10 kg
ABS-Lock® T-Quick
Przenośny punkt mocowania do stalowych dźwigarów, przetestowany wg EN 795 na
1 osobę, w całości z aluminium. Lekki w użyciu, możliwość zamocowania i usunięcia
w dowolnej chwili w ciągu kilku sekund.
Do stalowych dźwigarów z kołnierzami o szerokości od 95 do 400 mm
Ultralekka konstrukcja, ciężar całkowity tylko 1,5 kg
UWAGA: Przed użyciem elementów przeczytać
instrukcję montażu i obsługi! Wszystkie ceny w Euro bez VAT.
CENNIK 2014
PRODUKT
OPIS
NR KATAL.
CENA za szt. | za opak.
ABS LaddFix i LaddQuick - Na każdą drabinę!
ABS LaddFix
Mocowanie drabin do montażu stałego
ABS LaddFix
Mocowanie drabin z ich dodatkową ochroną przed przewróceniem. Możliwość
długotrwałego użytkowania na zewnątrz, w całości ze stali ocynkowanej ogniowo.
LF-FIX-B
LF-FIX-D
79,00 €
79,00 €
LF-QUICK
69,00 €
Do mocowania do ścian i murów za pomocą kołków
Do zaciskania na rynnach
Mocowanie do murku dachu po uzgodnieniu z ABS
Na zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
B = do betonu
ABS LaddQuick
D = do rynny dachowej
Tymczasowe mocowanie drabin
ABS LaddQuick
Tymczasowe mocowanie drabin z ich dodatkową ochroną przed przewróceniem
Zaciskane za pomocą łatwego w obsłudze mechanizmu między dwoma szczeblami
i zaczepiane o rynnę.
Gumowane haki w celu ochrony przed zadrapaniem rynny
Tymczasowo: Zamocowanie na czas użycia, później usunięcie
Materiał: Aluminium
ABS LADD - FIX
ABS LADD - QUICK
27
28
CENNIK 2014
PRODUKT
OPIS
NR KATAL.
CENA za szt. | za opak.
Środki ochrony indywidualnej Ś.O.I.
Grupa C
ABS ASK 8 - tymczasowa lina zabezpieczająca
ABS ASK 8
Tymczasowy punkt mocowania, przetestowany wg EN 795 na 4 osoby jednocześnie.
Optymalny do pracy na dachach płaskich i stromych.
Wykonany z wysokogatunkowej liny dwuskładnikowej o grubości 14 mm
PS-1013-15
PS-1013-23
PS-1013-30
109,00 €
129,00 €
144,00 €
Z napinaczem i 1 (2/3) swobodnie nawleczonym karabińczykiem
W połączeniu z wózkiem ABS (PS-ROLL, strona 21), idealny również w połączeniu z urządzeniami do zabezpieczania prac wysokościowych!
PS-1013-15 = 15 m, PS-1013-23 = 23 m, PS-1013-30 = 30 m
Element łączący
Grupa C
ABS VB BFD
PS-VB-1.0
PS-VB-1.5
PS-VB-2.0
Łączniki z liny 2-składnikowej Ø 12 mm, ze integrowanym
absorberem energii i karabińczykami na obu końcach.
Sprawdzone na krawędziach
43,00 €
44,25 €
45,50 €
Dopuszczone wg EN 354 i EN 355
Długość 1 m, 1,5 m, 2 m
ABS VB BFD SK
Łączniki z liny 2-składnikowej Ø 12 mm, ze integrowanym elementem do skracania i
absorberem energii Optymalna regulacja w zależności od odległości od krawędzi obiektu
Sprawdzone na krawędziach
Dopuszczone wg EN 353-2 i EN 355
PS-VB-SK-5
PS-VB-SK-10
PS-VB-SK-15
PS-VB-SK-20
109,00 €
117,00 €
125,50 €
134,00 €
Długość 5 m, 10 m, 15 m, 20 m
Szelki bezpieczeństwa
Grupa C
ABS Comfort szelki bezpieczeństwa
Uniw. szelki o wielu komfortowych właściwościach i możliwościach regulacji. Możliwość
PS-Comfort
59,00 €
mocowania z przodu i z tyłu. Łatwe w utrzymaniu, do wszelkiego rodzaju prac na dachach
Miękkie poszycie części plecowych i ramiennych
Z praktycznym automatycznym zamknięciem zatrzaskowym
Regulowane paski (ramienne i nożne)
Certyfikat wg EN361
ABS kamizelka bezpieczeństwa
Szelki bezp. z przyszytą na stałe kamizelką ostrzegawczą, uchwyt piersiowy i plecowy do
mocowania. Z uwagi na kolory ostrz. przeznaczona przede wszystkim do pracy w warunkach
złej widoczności lub w pobliżu dróg (opuszczanie się do studzienek kanalizacyjnych itp.)
PS-1083-WEST-S/M
PS-1083-WEST-L/XL
PS-1083-WEST-XXL
189,00 €
189,00 €
219,00 €
Zamknięcia zatrzaskowe przy paskach nożnych, duża kieszeń tylna
Kolor żółty neonowy, paski odblaskowe, zintegrowane przedłużenie z pierścieniem D
Przetestowane wg EN 361 i EN 471
UWAGA: Przed użyciem elementów przeczytać
instrukcję montażu i obsługi! Wszystkie ceny w Euro bez VAT.
CENNIK 2014
PRODUKT
OPIS
NR KATAL.
29
CENA za szt. | za opak.
Grupa C
Zestawy Ś.O.I. wg EN 354, 355 i 361
ABS zestaw do czyszczenia okien
Składa się z szelek bezpieczeństwa z tylnym uchem i łącznikami o stałej długości 2
PS-FP-Set-x
106,68 €
PS-GB-Set-x
115,00 €
PS-DD-Set-5-x
PS-DD-Set-10-x
PS-DD-Set-15-x
PS-DD-Set-20-x
160,65 €
167,45 €
174,68 €
181,90 €
x=B
x=T
x=K
Dopłata
+ 0,00 €
+ 0,00 €
+ 5,10 €
metrów, ze zintegrowanym absorberem energii. Z osprzętem do przechowywania (p. niżej)
Idealny do pracy przy czyszczeniu okien.
ABS zestaw do montażu rusztowań
Składa się z szelek bezpieczeństwa z tylnym uchem i elastycznym łącznikiem 1,5
m - 2 m (po całkowitym rozciągnięciu) i taśmowego absorbera energii, z wszytym
przedłużeniem 0,5 m z mocowaniem na rzepy. Dzięki temu maks. długość elementu
łączącego zwiększa się do 2,5 metra. Z osprzętem do przechowywania (p. niżej)
Idealny do pracy przy ruszt. budowlanych.
Również z certyfikatem EN 363!
ABS zestaw dekarza
Składający się z szelek bezpieczeństwa z tylnym uchem i łącznikiem, z elementem
do skracania liny, maks. długość 5, 10, 15 i 20 metrów, pętla taśmy i osprzęt do
przechowywania (p. niżej). Element do skracania liny w celu płynnej regulacji jej długości
Idealny do pracy na wszelkiego rodzaju dachach.
Wszystkie zestawy zawierają osprzęt do przechowywania:
duży worek do noszenia na plecach [1]
1
2
3
duża torba ochronna
[2]
walizka ze blachy stalowej
[3]
Grupa C
Szafki do przechowywania
ABS Care+ duża
Metalowa szafka do przechowywania ŚOI, malowana w kolo.czerw., z informacją o ŚOI
PS-1015
89,00 €
PS-1015K
83,00 €
Wymiary 650x400x350 mm, wystarcza na 1 zestaw + osprzęt (ASK 8, kask itp.)
Zamykana, z 2 kluczami
Z drążkiem do suszenia wewnątrz
ABS Care+ mała
Metalowa szafka do przechowywania ŚOI, malowana w kolo.czerw., z informacją o ŚOI
Wymiary 500x350x220 mm, z powodzeniem wystarcza na jeden zestaw ŚOI
Zamykana, z 2 kluczami
Z drążkiem do suszenia wewnątrz
30
CENNIK 2014
PRODUKT
OPIS
NR KATAL.
Środki ochrony indywidualnej Ś.O.I.
CENA za szt. | za opak.
Grupa C
ABS B-Lock zabezpieczenia do prac wysokościowych
Wszystkie urządzenia zabezpieczające do prac
wysokościowych z taśmą są sprawdzone pod
kątem używania na krawędziach.
(z wyjątkiem kompaktowego ABS B-Lock 2,5 m)
ABS B-Lock 2 m
Wyjątkowo lekkie urządzenie do zabezpieczania prac wysokościowych, optymalnie
PS-BL-B-2
109,00 €
nadaje się do zakładania na: ucho przednie i tylne szelek bezpieczeństwa.
Pasek 50 mm, długość 2 metry, z poliamidu, wytrzymałość: 15 kN
Kompaktowa, wyjątkowo lekka konstrukcja
Zawieszenie krętlikowe u góry zapobiega skręcaniu się paska
Ze wskaźnikiem upadku przy karabińczyku
ABS B-Lock 2,5 m
Bardzo kompaktowe urządzenie zabezpieczające do prac wysokościowych ze zinte-
PS-BL-B-2,5
74,00 €
PS-BL-B-3,5
PS-BL-S-3,5
136,00 €
135,00 €
PS-BL-B-6
PS-BL-B-12
PS-BL-S-6
PS-BL-S-10
PS-BL-S-15
PS-BL-S-20
PS-BL-S-25
PS-BL-S-30
225,00 €
315,00 €
215,00 €
275,00 €
342,00 €
395,00 €
495,00 €
585,00 €
growanym absorberem energii. Zoptymalizowany kształt korpusu.
Pasek 50 mm, długość 2,5 metry, z poliamidu, wytrzymałość: 15 kN
Kompaktowy korpus do noszenia (ucho przednie i tylne)
Zawieszenie krętlikowe u góry
Absorber energii i karabińczyk zatrzaskowy
ABS B-Lock 3,5 m
Urządzenie zabezpieczające do prac wysoko. ze stalową liną (= S) lub paskiem (= B),
możliwość wyciągania do 3,5 m, w solidnej obudowie ze specjalnego tworzywa sztucznego.
Do wyboru z paskiem 25 mm, z poliamidu o wytrzymałości 15 kN lub z liną
Ø 4,8 mm ze stali ocynkowanej galwanicznie o wytrzymałości 12 kN
Karabińczyk zatrzaskowy z zawieszeniem krętlikowym u góry zapobiega
skręcaniu się liny / paska
ABS B-Lock 6 - 30 m
Uniwersalne urządzenie zabezpieczające do prac wysokościowych z obudową z tworzywa
sztucznego, ze stalową liną (= S) lub paskiem (= B) o różnych długościach od 6 do 30 m.
Do wyboru z paskiem 25 mm, z poliamidu o wytrzymałości 15 kN lub z liną
Ø 4,8 mm ze stali ocynkowanej galwanicznie o wytrzymałości 12 kN
Ze wskaźnikiem upadku przy karabińczyku
Zawieszenie krętlikowe u góry i na dole
Ilustracja może się różnić
w zależności od długości i
zastosowanych łączników
UWAGA: Przed użyciem elementów przeczytać
instrukcję montażu i obsługi! Wszystkie ceny w Euro bez VAT.
CENNIK 2014
PRODUKT
OPIS
NR KATAL.
CENA za szt. | za opak.
Środki ochrony indywidualnej Ś.O.I.
Grupa B
ABS TriPole & ABS TriPole PRO Wciągarka
ABS TriPole
Przenośny trójnóg wg EN 795 klasa B do zabezpieczania prac w szybach lub
BR-TP-PRO
609,00 €
BR-TP-PRO-WINDE
379,00 €
dojściach do szybów, na jedną osobę.
Regulowana wysokość: od 1,15 m do 2,15 m
Rozstaw osi 1,5 m
Materiał: aluminium (nogi), stop aluminium (głowica), ciężar 13 kg
Dostawa z dużą torbą
ABS TriPole PRO wciągarka
Wciągarka ratunkowa wg EN 1496 klasa A do mocowania do trójnogu TriPole.
Do podnoszenia i opuszczania poszkodowanej osoby
Lina ze stali ocynkowanej galwanicznie Ø 4,8 mm, długość 20 m
Maksymalne obciążenie 135 kg
Z materiałami do montażu do ABS TriPole
Optymalna w połączeniu z urządzeniem zabezpieczającym ABS (str. 32)
Dane techniczne
Stalowa lina prowadzona na rolkach
Dwa punkty mocowania po 10 kN
Lina Ø 4,8 mm ze stali ocynk. galwan.
Ultralekkie nogi z aluminium
Wciągarka ratunkowa wg EN 1496
Korba ratunkowa
Zabezpieczony mechanizm regulacji
Praktyczna torba transportowa
Antypoślizgowe spody
31
32
CENNIK 2014
PRODUKT
OPIS
NR KATAL.
Osłony termoizolacyjne
Osprzęt
CENA za szt. | za opak.
Grupa B
ABS THERM
Powłoka termoizolacyjna o długości 320 mm, z tworzywa sztucznego odpornego na
promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne. Do przykrywania otwartych obszarów
punktów mocowania nad membraną dachową. Nie uszczelniać!
ZU-1009
ZU-1009-F
ZU-1009A-F
11,90 €
11,00 €
15,50 €
Możliwość dopasowania na miejscu na odpowiednią długość.
1
2
ZU-1009 = [1] Do ABS-Lock® III i X
ZU-1009-F =
[2] Do ABS-Lock® III i X dla systemów linowych
ZU-1009A-F =
[3] Do ABS-Lock® X-SR i dla systemów linowych
Dopłata za ABS SIGNAL
[4] Drążek do sygnalizacji i znakowania do punktów mocowania ABS-Lock®.
ZU-SIGNAL-80
9,80 €
Mocowanie za pomocą 2 plastikowych łączników do powłok ABS-THERM
3
Idealny w zimie: Punkty mocowania są widoczne nawet po przysypaniu śniegiem.
4
Długość 80 cm, Ø 6 mm, materiał: kompozytowy z włókna szkl. w kolorze sygnałowym
Mankiety uszczelniające
Osprzęt
Grupa B
ABS EPDM
Mankiety uszczelniające z EPDM do przyklejania na zimno
ZU-1006
19,50 €
ZU-BITU-16
ZU-BITU-42
14,00 €
14,00 €
ZU-BITU-S-16
ZU-BITU-S-42
20,50 €
20,50 €
ZU-PVC-16
ZU-PVC-42
ZU-PP-16
ZU-PP-42
ZU-PE-16
ZU-PE-42
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
Do bitumicznych membran dachowych
Do podpór Ø16 mm i Ø42 mm
Z obejmą śrubową
ABS BITU
w
an
y
Bitumiczny mankiet uszczelniający z piaskowaniem do dachów bitumicznych.
Do bitumicznych membran dachowych
as
ko
Do podpór Ø16 mm i Ø42 mm
pi
Z rękawem skurczowym 100 mm
po
w
.b
it
u
m
ic
z
na
ABS BITU-S
Bitumiczny mankiet uszczelniający z powierzchnią bitumiczną do dachów bitumicznych.
Do bitumicznych membran dachowych
Do podpór Ø16 mm i Ø42 mm
Z rękawem skurczowym 100 mm
ABS mankiety do dachów z tworzyw sztucznych
Mankiety uszczelniające do dachów z PVC, PP i PE.
PVC = do produktów Sikaplan, Bauder, FDT, Wolfin, Alwitra, Flag, Alkorplan F
PP = do produktów Bauder, FDT, Vedag, Wolfin, Flag, Sucoflex
PE = do produktów Polyfin, Nebiprofa, Schedetal
Kolor może się różnić w zależności od
rodzaju tworzywa.
Osprzęt
Do podpór Ø16 mm i Ø42 mm, z rękawem kurczliwym 100 mm
Przedłużenia mankietów uszczelniających
ABS przedł. mankietów uszczelniaj. (do podp. Ø 16)
Uszczelniający rękaw kurczliwy do mankietów ABS do przedłużenia uszczelniania
powyżej warstwy wodonośnej, np. na stropodachach odwróconych
Standardowa długość 300, 600 i 1200 mm, łatwe skracanie na miejscu
ABS przedł. mankietów uszczelniaj. (do podp. Ø 42)
Uszczelniający rękaw kurczliwy do mankietów ABS do przedłużenia uszczelniania
powyżej warstwy wodonośnej, np. na stropodachach odwróconych
Grupa B
ZU-V-16-300
ZU-V-16-600
ZU-V-16-1200
5,10 €
7,70 €
13,50 €
ZU-V-42-300
ZU-V-42-600
ZU-V-42-1200
6,20 €
12,20 €
22,00 €
Standardowa długość 300, 600 i 1200 mm, łatwe skracanie na miejscu
UWAGA: Przed użyciem elementów przeczytać
instrukcję montażu i obsługi! Wszystkie ceny w Euro bez VAT.
CENNIK 2014
PRODUKT
OPIS
NR KATAL.
Osprzęt
Osprzęt montażowy
33
CENA za szt. | za opak.
Grupa B
ABS klej specjalny
2-składnikowy klej do montażu w betonie i murach systemów ABS-Lock® II i III oraz
kotw. Z 2 końcówkami do mieszania
ZU-1000
ZU-1017
19,50 €
19,50 €
ZU-1003
89,00 €
ZU-1001
ZU-1001A
11,00 €
11,00 €
ZU-1002
33,00 €
ZU-1025
ZU-1025A
4,00 €
6,00 €
ZU-1000 (300 ml) = np. do pistoletu wyciskającego ABS ZU-1003
ZU-1017 (145 ml) = do standardowych prasek
Pistolet wyciskający do kleju specjalnego ABS
Stabilny i wytrzymały pistolet do wyciskania kleju z kartuszy 300 ml ZU-1000.
Łatwe wkładanie kartuszy, łatwa obsługa.
Szczotka do czyszczenia otworów
Szczotka druciana do czyszczenia otworów
ZU-1001 = Do otworów Ø do 20 mm (np. ABS-Lock® III)
ZU-1001A =
Do otworów Ø do 25 mm (np. ABS-Lock® II)
Pompka do przedmuchiwania otworów
Pompka z ręczna do przedmuchiwania otworów
z dyszą wężową. Duża wydajność, długość komory powietrznej 42 cm
ABS tuleja sitowa
Tuleja sitowa do klejów specjalnych, z metalu, w dwóch rozmiarach. Do montażu klejonego
w płytach kanałowych lub ścianach murowanych z dużą ilością pustych przestrzeni.
ZU-1025 = na gwint M16
Osprzęt
ZU-1025A = na gwint M22
Drążki teleskopowe
Grupa C
ABS system UP
System drążków teleskopowych ze specjalnym karabińczykiem do zawieszania
sprzętu ochronnego z ziemi / zabezpieczonego obszaru, z karabińczykiem specjalnym
1025-1 = 58-98 cm
1025-3 = 160-290 cm
1025-4 = 210-390 cm
ABS drążek teleskopowy
Bardzo długi drążek teleskopowy z hakiem, idealny do ściągania łączników z
urządzeń zabezpieczających zamontowanych do sufitu z ziemi.
Długości standardowe: 4 m, 6 m. Inne długości na zamówienie.
Osprzęt
PS-1025-1
PS-1025-3
PS-1025-4
PS-TELE-4
PS-TELE-6
PS-TELE-XXX
Ochrona odgromowa
Zacisk odgromowy Ø 6 i Ø 8 mm
Linka łącząca z zaciskami do podłączenia linowego systemu zabezpieczającego
(linka 6 lub 8 mm) do istniejącego systemu ochrony odgromowej.
Zacisk może przesuwać się po linie zabezpieczającej za pomocą uniwersalnego
wózka ABS.
248,00 €
268,00 €
298,00 €
99,00 €
149,00 €
Na zapytanie
Grupa C
SY-BLITZ-6
SY-BLITZ-8
29,00 €
32,00 €
34
CENNIK 2014
PRODUKT
OPIS
NR KATAL.
CENA za szt. | za opak.
ABS SAFETY - INFORMACJE
Trauma po spadaniu
Gdy liczy się każda sekunda
System zabezpieczający przed upadkiem z wysokości
nie może uchronić przed wszystkimi zagrożeniami. Gdy
pracownik wisi na linach przez 15 - 20 minut, grozi to
powstaniem traumy groźnej dla życia. Jest to stan szoku, który powstaje podczas dłuższego wiszenia bez ruchu na szelkach bezpieczeństwa. Taka pozycja zakłóca
krążenie krwi, dlatego też liczy się każda sekunda! Im
szybciej wiszący pracownik zostanie uwolniony z systemu linowego, tym większe jest prawdopodobieństwo
przeżycia bez trwałych uszkodzeń.
Jednak pracownik ma również możliwość ułatwienia
działania funkcji krążenia: za pomocą pętli z paska, w
którą można włożyć stopę i podnieść się, niczym po
drabinie. W ten sposób można poprawić ukrwienie organizmu.
Dlatego każdy zestaw Ś.O.I. dla dekarzy zawiera profesjonalną pętlę na nogi. (art. PS-DD-Set, str. 29)
Szczególnie ważne po ratowaniu: Opieka nad poszkodowanym,
ponieważ znajduje się on w stanie szoku!
CENNIK 2014
sPRODUKT
OPIS
NR KATAL.
35
CENA za szt. | za opak.
Nasze informacje*
na rok 2014
1
2
3
4
1
2
3
4
ABS STABILIK II
Ochrona zbiorowa
Rewolucja: Zoptymalizowana procedura wysyłki
i montażu dzięki składanemu mechanizmowi i
spawaniu OnTop na wstędze dachowej.
ABS-LOCK® FIRST II
Punkt mocowania do dachów stromych
Kątowa płyta podstawowa może być optymalnie
dopasowywana do nachylenia dachu i umożliwia
mocowanie do kalenicy dachowej.
*Nasze nowości asortymentowe są publikowane w newsletterach.
1
2
3
4
1
2
3
4
Zgłoszenia na newsletter: http://www.absturzsicherung.de/news/newsletter.html
ABS SKYDOME II
Ochrona zbiorowa
Do świetlików od 1,5 do 2,5 metra: Nowa seria
SkyDome II bazuje na koncepcji konstrukcji i
mocowania systemu ABS Stabilik II.
ABS-LOCK® LOOP
Punkt mocowania do dachów stromych
LOOP jest to niedrogie rozwiązanie zabezp. do
stosowania na dachach stromych (tzw. pętla
mocująca), przezn. do mocow. do krokwi dachowych.
ABS Safety GmbH
Gewerbering 3
47623 Kevelaer
Niemcy
ABS Safety
tel.: +49 (0)2832-97281-0
faks: +49 (0)2832-97281-280
[email protected]
www.absturzsicherung.de
www.fall-arrest.eu
[email protected]
ABS SAFETY GMBH
Wykonanie całości | ABS Safety GmbH | Stan na 01.01.2014
www.fall-protection-usa.com
[email protected]

Podobne dokumenty