Opracował: Piotr Szefer Konsultant merytoryczny: Jacek Kiecana

Transkrypt

Opracował: Piotr Szefer Konsultant merytoryczny: Jacek Kiecana
Zadanie 50. Siła elektrodynamiczna.
1. W jednorodnym polu magnetycznym znajduje się przewodnik o długości 40 cm,
w którym płynie prąd o natężeniu 4 A. Jaka jest indukcja magnetyczna tego pola,
jeżeli na przewodnik działa siła elektrodynamiczna o wartości 8 N?
2. W jednorodnym polu magnetycznym o indukcji 10 T umieszczono przewodnik
o długości 25 cm. Jakie jest natężenie prądu płynącego przez przewodnik, jeżeli działa
na niego siła 15 N?
3. W polu magnetycznym umieszczono ramkę tak, aby jej płaszczyzna była równoległa
do linii pola magnetycznego, a dwa boki, o długości 20 cm każdy, prostopadłe do linii
pola. Oblicz ile wynosi wartość indukcji magnetycznej tego pola, jeżeli natężenie
prądu w rance wynosi 10 A, a wartość siły działającej na każdy z boków
prostopadłych do linii wynosi 6 N.
4. Na przewodnik z prądem o natężeniu 3 A działa siła 1,8 N w polu magnetycznym,
w którym wartość indukcji wynosi 3 T. Oblicz długość tego przewodnika.
5. W polu magnetycznym o indukcji 0.8 T znajduje się przewodnik o długości 20 cm.
Oblicz, jaka siła zadziała na ten przewodnik, jeżeli w ciągu sekundy przepłynie przez
niego ładunek o wartości 6 C.
Opracował: Piotr Szefer
Konsultant merytoryczny: Jacek Kiecana