kst Piękna 3

Transkrypt

kst Piękna 3
ZBILK R14
ul. Szpitalna 18 Szczecin
KOSZTORYS OFERTOWY
45000000-7
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
Roboty budowlane
Podstęplowanie Galerii wejściowych
SZCZECIN UL Karola Miarki 6
ZBiLK R 14
SZCZECIN UL. SZPITALNA 18
ZDZISŁAWA DĄBROWSKA :
28,10,2010 r,
:
:
:
:
:
:
:
Podsteplowanie Galerii wejściowych
Szczecin ul. Piękna 3
ZBiLK REJON 14
SZCZECIN UL. SZPITALNA 18
WG Danych Działu Zamówień
JW
Zdzisława Dąbrowska
28.04.2010
Ogółem wartość kosztorysowa robót :
Słownie:
zł
WYKONAWCA :
INWESTOR :
28,04,2010
28.04.2010
Data zatwierdzenia
kst Piękna 3
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
Podstęplowanie galerii wejściowych
1 KNR 4-01
Podstemplowanie płyt balkonowych tymczasowe w poziomie I piętra
0423-01 1)
64.00*1.30
2 KNR 4-01
0423-02 1)
j.m.
OPISY PODSTAWY WYCENY
Wydawnictwo
1 ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
-2-
Norma PRO Wersja 4.18a Licencja: 13839 dla R 14
Razem
m2
m2
Podstemplowanie płyt balkonowych tymczasowe - dodatek za kaŜde następne m2
piętro
83.20
m2
Lp.
Poszcz
83.200
RAZEM
83.200
83.200
RAZEM
83.200
kst Piękna 3
Lp.
PodstaOpis
wa
Podstęplowanie galerii wejściowych
1 KNR 4-01 Podstemplowanie płyt balkonowych tymczaso0423-01
we w poziomie I piętra
obmiar = 64.00*1.30 = 83.200m2
1*
-- R -robocizna
1.3r-g/m2
-- M -drewno okrągłe na stemple budowlane
0.088m3/m2
3*
Płyty OSB
0.07m3/m2
4*
gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.3kg/m2
5*
materiały pomocnicze
2%(od M)
Razem koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
2 KNR 4-01 Podstemplowanie płyt balkonowych tymczaso0423-02
we - dodatek za kaŜde następne piętro
obmiar = 83.20m2
2*
1*
-- R -robocizna
4.51r-g/m2
-- M -drewno okrągłe na stemple budowlane
0.051m3/m2
3*
Płyty OSB 8 mm
1.10m3/m2
4*
gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.1kg/m2
5*
materiały pomocnicze
2%(od M)
Razem koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
2*
jm
Nakłady
Koszt
jedn.
R
M
S
m2
r-g
108.1600
m3
7.3216
m3
5.8240
kg
24.9600
%
2.0000
m2
r-g
375.2320
m3
4.2432
m3
91.5200
kg
8.3200
%
2.0000
PODSUMOWANIE
RAZEM
Robocizna
CAŁY KOSZTORYS
Materiały
Sprzęt
RAZEM
Koszty pośrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGÓŁEM
Słownie:
-3-
Norma PRO Wersja 4.18a Licencja: 13839 dla R 14