instr. rolki almeria

Komentarze

Transkrypt

instr. rolki almeria
PODWODNA ROLKA ZWIJAJĄCA ALMERIA
INSTRUKCJA MONTAŻU I KONSERWACJI
SPIS TREŚCI
- Personel i materiały wymagane do rozładunku i montażu
Strona 2
- Komponenty rolki zwijającej Almeria
Strona 3
- Roboty montażowe basenu bez ścianki działowej
Strona 4
- Schemat umieszczenia elementów
Strona 5
- Ustawianie mechanizmu jezdnego
Strona 6
- Zapewnienie wodoszczelności
Strona 6
- Mocowanie wału silnika do rurki w ścianie
Strona 7
- Mocowanie wału rolki
Strona 8
- Mocowanie wału po stronie łożyska
Strona 8
- Podłączanie wału silnika i wału rolki
Strona 8
- Mocowanie uszczelnienia mechanicznego
Strona 9
- Montaż paneli
Strona 10
- Kierunek paneli
Strona 11
- Łączenie paneli
Strona 11
- Montaż paneli z wtopionymi nasadkami
Strona 12
- Ustawianie schodka
Strona 13
- Mocowanie odciążnika do belki
Strona 14
- Mocowanie przekładni silnika
Strona 15
- Instalacja elektryczna
Strona 15
- Schemat instalacji
Strona 16
- Regulacja przełącznika krańcowego
Strona 17
- Regulacja otwierania i zamykania żaluzji
Strona 17
- Wymiary żaluzji po nawinięciu na wałek
Strona 18
1
ROZŁADUNEK
LUB
NARZĘDZIA WYMAGANE PODCZAS MONTAŻU
Wiertarka i wiertła do betonu Ø6 i Ø10
Śrubokręty płaskie, poziomica
Klucz 10-13-17
Szczypce
Przyrządy do usuwania izolacji
Klucz imbusowy 5-6-17
Młotek
Standardowa taśma pomiarowa (1 m długości)
Smar
Piła do metalu
PRZEWIDYWANY CZAS MONTAŻU
PRZEWIDYWANY CZAS ROZŁADUNKU
0 h 30
10 h 00
2
KOMPONENTY ROLKI ZWIJAJĄCEJ ALMERIA
Zestaw zanurzeniowy (jeśli wymagany)
Mechanizm zwijania
Segment paneli i pasków
Instrukcja montażu, obsługi, konserwacji
i zabezpieczania przed mrozem
3
ROBOTY MONTAŻOWE BASENU BEZ ŚCIANKI DZIAŁOWEJ
Poziom ściany
Mocowanie wkładki
Poziom wody
Zgarniacz
Belka
Odpływ przelewowy
Pokrywa
Główny odpływ
Otwór 750 x 750
z dotlenianiem
i usuwaniem wody
Uwaga: Silnik lub komorę można
zamontować po lewej lub po prawej stronie
o
Wymagany kąt 90 )
Zgarniacz
Główny odpływ
W przypadku użycia
paneli słonecznych,
należy sprawdzić,
czy na schodkach
znajduje się dysza
Zgarniacz
4
SCHEMAT UMIESZCZENIA ELEMENTÓW
Widok od strony A
Widok od strony F
Wymagany kąt prosty
Wymiar X
Wymagane wyrównanie
w płaszczyźnie pionowej
Wymagany odpływ przelewowy
Wymagany regulator poziomu
Wymagany kąt prosty
A
Wbudowane
części
podparcia belki
F
Wbudowane
podparcie
łożyskowania
WSKAZÓWKA
Po wsunięciu należy pamiętać
o nałożeniu kleju na brzegu basenu,
uszczelnienie podpory łożyska
oraz uszczelnienie kanału
kablowego.
Wymiar X: Zależny od długości basenu, rodzaju profili żaluzji i średnicy żaluzji po zwinięciu.
Patrz osobny schemat.
5
USTAWIENIE MECHANIZMU JEZDNEGO
Rowek klinowy
Łożysko
Ogranicznik łożyska
ze stali nierdzewnej
Uszczelki
Podpora silnika
silnik
Wbudowana część
Basen
Płyta mocująca paska
Kanał kablowy
w ścianie
Komora
silnika
Wał rolki
Wał
Wał O30
Prowadnica
silnik
Ściana komory silnika
Podpora belki
Ściana
basenu
Ściana basenu
Belka
Łożysko
ZAPEWNIENIE WODOSZCZELNOŚCI
1: Sprawdzić, czy uszczelka znajduje się pod prowadnicą.
2: Rozpocząć napełnianie basenu. Przerwać napełnianie wodą przy poziomie wody 10 cm od krawędzi.
3: Zaznaczyć pod prowadnicą, po czym przewiercić dwa otwory, aby można było ustawić wał.
Prowadnica
Uszczelnienie
Wsunięta część
6
ZAPEWNIENIE WODOSZCZELNOŚCI
1: Sprawdzić, czy uszczelka znajduje się za prowadnicą.
2: Rozpocznąć napełnianie basenu. Przerwać napełnianie basenu przy poziomie wody 10 cm poniże
krawędzi.
3: Zaznaczyć, po czym przewiercić pod prowadnicą cztery otwory o średnicy 8 mm.
4: Przykleić uszczelkę o średnicy 1 mm za przednim kołnierzem.
5: Zamocować kołnierz, za pomocą czterech śrub o średnicy 8 mm.
6: Wyciąć prowadnicę na środku kołnierza.
Prowadnica
Rurka w ścianie
Ściana basenu
Strona
Silnika
Uszczelnienie
rurki w ścianie
Strona basenu
Kołnierz kanału
kablowego
w ścianie
Uszczelnienie rurki w ścianie
MOCOWANIE WAŁU SILNIKA DO RURKI W ŚCIANIE
1: Usunąć ochronny klej z rurki w ścianie po stronie sklepienia obudowy silnika.
2: Sprawdzić, czy w otworze rurki w ścianie nie ma żadnych obcych przedmiotów, oraz, czy wewnętrznapowierzchnia jest czysta.
3: Włożyć wał po wcześniejszym oczyszczeniu i nasmarowaniu smarem, od strony basenu w kierunku
komory obudowy silnika, z rowkiem klinowym skierowanym do przodu.
Ściana basenu
Rurka w ścianie
Strona basenu
Rowek klinowy
Strona
Silnika
Kierunek wsuwania
wału napędu do rurki
w ścianie
7
MOCOWANIE WAŁU ROLKI
1: Obniżyć wał i umieścić w komorze.
2: Ustawić wał poziomo, zachowując ostrożność, aby uniknąć uszkodzenia powłoki wierzchniej basenu.
MOCOWANIE WAŁU PO STRONIE ŁOŻYSKA
1: Przykleić uszczelkę za ogranicznikiem łożyska.
2: Przełożyć dwa sworznie z łbami sześciokątnymi i podkładkami przez:
Łożysko
Ogranicznik łożyska
Uszczelnienie
3: Wkręcić dwie śruby przez prowadnicę, po przewierceniu.
Uwaga: Należy sprawdzić, czy wał rolki znajduje się pod kątem 90 stopni do ścianek po podłączeniu
rolki z wałem silnika po przeciwnej stronie.
M10x70 + gładka podkładka
Wał O30
Prowadnica
Nierdzewny
stalowy
ogranicznik
łożyska
Uszczelka łożyska
Wsunięta część
Wał rolki
Łożysko
Sworzeń O 8mm
PODŁĄCZANIE WAŁU SILNIKA I WAŁU ROLKI
1: Wsunąć wał silnika do basenu, umieszczając go w miejscu sprzęgu oraz zamontować za pomcą
sworzeni ze stali nierdzewnej 8x6 mm oraz podkładek kontrujących.
2: Sprawdzić, czy zachowany jest kwadratowy kształt wału rolki lub kielicha podczas zwijania. Jeśli konieczne, wyregulować poziome przesunięcie łożyska, po czym dokręcić dwa sześciokątne wkręty łożyska.
Śruba M8 x60
Wał rolki
Gładka
podkładka
Rurka w ścianie
Nakrętka M8
Basen
Basen
8
MOCOWANIE USZCZELNIENIA MECHANICZNEGO
1: Sprawdzić, czy część tylnia uszczelnienia mechanicznego nie jest uszkodzona oraz, czy jest czysta
..
2: Wsunąć pierścień do wału rolki.
UWAGA: Sprężyna boczna łożyska!
3: Nasmarować smarem oraz wsunąć zwijarkę.
4: Zamocować kołnierz rurki za pomocą czterech śrub z łbem wpuszczanym 8x3 mm.
Nieprawidłowy montaż wału
Prawidłowy montaż wału
Łożysko toczne
Kołnierz kanału
Ceramiczna część tylnia ściany rurki
Pierścień
Uwaga!
1: Sprawdzić, czy rowek klinowy pozostaje na zewnątrz uszczelnienia. W przeciwnym razie nastąpi
wyciek.
2: Sprawdzić, czy wał obraca się prawidłowo oraz, czy zapewniony jest jego swobodny ruch bez
zatrzymania w jakimkolwiek położeniu.
9
MONTAŻ PANELI
* Natychmiast po odpakowaniu zanurzyć panele w wodzie, aby zapobiec zniekształceniu.
* Ilość paneli uzależniona jest od długości basenu. W komplecie znajdują się 4 dodatkowe panele.
* Pierwszy komplet paneli można bardzo łatwo rozpoznać z uwagi na paski mocujące do rolki.
Pasek
Płytka mocująca
Wał rolki
* Przesunąć pasek pod płytkami mocującymi.
* Ustawić pokrywę na środku basenu pozostawiając dostateczną ilość miejsca po obu stronach.
* Dokręcić płytki mocujące za pomocą śrubokręta.
Komora silnika
* Zsunąć komplet paneli w celu ich połączenia.
10
KIERUNEK PANELI
* Określić górną stronę paneli (zakrzywiona strona).
* Określić kierunek paneli:
- Nawinąć na schodek rowkiem na wał rolki
Strona wału rolki
Strona schodka
Strona paneli od lustra wody
ŁĄCZENIE PANELI
Etap 1: Połączyć panele
Etap 2: Połączyć wypust z rowkiem
Etap 3: Przesunąć oba panele na dół
Etap 4: Przesuwać w górę do momentu, gdy panele będą idealnie zespolone.
11
MONTAŻ PANELI Z WTOPIONYMI NASADKAMI
Etap 1:
Ustawić odpowiednio oba panele (patrz powyżej) wypustem w rowku. Zwrócić szczególną uwagę na kierunek paneli.
Etap 2:
Przesunąć panele wzdłuż.
Przerwać przesuwanie w momencie,
gdy krawędzie paneli znajdą się w linii.
Etap 3:
Ustawić wyjmowalny wpust na panelu oraz
zamocować wypust do nasadki.
Postępować podobnie z następnymi panelami.
12
USTAWIANIE SCHODKA
DOZWOLONY
WYMIAR X
BASEN
ŻALUZJA
1) Położyć panele schodka na wodę.
2) Zmontować panele tak, aby schodki były całkowicie połączone.
3) Ustawić centralnie najszersze panele na basenie (dozwolony wymiar X: z obu stron basenu).
4) Ustawić centralnie schodek za pomocą tego panelu.
Karb
Aby zamontować panele schodka do paneli basenu należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:
- Oznakować położenie obu krawędzi nasadki
panelu schodka na skrzydle najszerszego panelu.
- Wykonać dwa nacięcia wielkości nasadki
na obu stronach schodka skrzydła najszerszego panelu bez szkody dla wodoszczelności panelu.
Panel
pierwszego
schodka
Skrzydło
Najszerszy panel
13
MOCOWANIE ODCIĄŻNIKA DO BELKI
1: Ustawić dwa wsporniki belki na częściach zanurzonych podparcia belki, wcześniej zamocowanych,
lub bezpośrednio do ściany za pomocą śrub.
2: Przesunąć odciążniki wzdłuż otworu belki i umieścić belkę aluminiową na wsporniku.
3: Wyregulować długość odważnika przy całkowicie niezrolowanej żaluzji. Odważniki nie powinny
dotykać dna.
4: Ustawić komorę żaluzji zgodnie z rysunkiem (wskazówka: obliczenie profilu belki uwzględnia
jedynie ciężar żaluzji. Niedozwolone jest nakładanie na żaluzje
ę betonowych płyt).
Złączka napinacza
Żaluzja
Poziom wody
Belka
Żaluzja - typu płytowego
Wał O146mm
Napinacz
Odciążnik
14
MOCOWANIE PRZEKŁADNI SILNIKA
1: Sprawdzić, czy wał silnika oraz żaluzja są czyste.
2: Nasmarować zespół.
3: Zamocować przekładnię silnika na wale. Nie używać siły oraz sprawdź, czy zachowany jest
prawidłowy kierunek: przełącznik krańcowy do góry.
4: Spróbuj zamocować wypust blokady. (Zwróć uwagę na kierunek! Patrz rysunek). Czynność tę należy wykonywać ręcznie bez użycia siły.
ŹLE
Zwróć szczególną uwagę na kierunek mocowania wpustu
na wale napędowym! Wpust winien dokładnie pasować nie
powodując nieszczelności
5: Zamocować wspornik silnika do silnika, za pomocą dwóch wkrętów z łbem sześciokątnym 8x12 mm.
6: Zamocować wspornik do ściany za pomocą dwóch śrub 8x5 mm oraz dwóch sworzni.
7: Nasmarować smarem łączący sworzeń i zamontować ręcznie.
8: Przełożyć kabel zasilający przełączników krańcowych przez uszczelniające dławiki. (Sprawdzić, czy
zapewniona jest wodoszczelność po zakończeniu montażu).
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Instalacja elektryczna winna być wykonywana zgodnie z C15100 oraz P91C przez przeszkolonego
elektryka posiadającego wymagane uprawnienia.
Zasilanie 220 Volt powinno posiadać zabezpieczenie w postaci wyłącznika automatycznego 30 mA (Nie
dostarczany w zestawie).
wyłącznik automatyczny 30 mA zasilania 220 V
Kabel 3x2,5 mm2
Kabel zasilania
2x4 mm2 do 15 m
2x6 mm2 od 15 do 25 m
2x10 mm2 od 25 do 50 m
Kabel elektryczny 3x1,5 mm2
Przełącznik kluczykowy
widoczny na basenie
Kabel
- 3x1,5 mm2
Kabel 3x1,5mm2
Uwaga: Silnik ECA 120: 120Nm, 24 Volt, 7 Amp.
Silnik ECA 250: 250Nm, 24 Volt, 10 Amp.
15
SCHEMAT INSTALACJI
Przełącznik kluczykowy
Kabel przełącznika
kluczykowego
Uwaga!
Okablowanie
w przypadku
elektrolizy soli!
Kabel elektrolizy
Kabel zasilania
Kabel elektryczny
Kabel przełącznika krańcowego
16
REGULACJA PRZEŁĄCZNIKA KRAŃCOWEGO
1: Wyregulować przełącznik krańcowy, rozpoczynając od całkowicie rozłożonej żaluzji.
2: Poluzować śruby regulacyjne zaznaczone (A) na dwóch krzywkach.
Krzywki
(C)
Śruba przybliżonej regulacji (A)
(A)
(B)
Śruba dokładnej regulacji (B)
REGULACJA OTWIERANIA ŻALUZJI
1: Przekręcić przełącznik kluczykowy do pozycji rolowania i sprawdź kierunek ruchu obrotowego silnika. Jeśli konieczne, zamienić kable O i F przełącznika kluczykowego.
2: Ustawić krzywki, aby umożliwić zatrzymanie zwijarki. Sprawdzić, czy dana krzywka jest dobrze zamocowana do przełącznika (Patrz C na rysunkach).
3: Zrolować żaluzję, aby ułatwić pracę zgarniacza i wyregulować odpowiedni przełącznik krańcowy obracając krzywkę w kierunku przełącznika. Następnie dokręcić śrubę zaznaczoną (A).
REGULACJA ZAMYKANIA ŻALUZJI
1: Obrócić przełącznik kluczykowy tak, aby zakryć bliższą pozycję do momentu całkowitego rozłoże nia żaluzji.
2: Wyregulować krzywkę przełącznika krańcowego zamykania zgodnie z poniższymi instrukcjami.
WSKAZÓWKA:
Jeśli konieczne wykonać dokładną regulację przełączników krańcowych za pomocą śruby (B), która
steruje pracą języczka krzywki (C).
- Wkręcić śrubę (B), aby zapewnić wcześniejsze zatrzymanie
- Odkręcić śrubę (B), aby zapewnić późniejsze zatrzymanie.
17
ENGLISH
18
PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY NIEKTÓRYCH
LUB WSZYSTKICH DANYCH LUB INFORMACJI W NINIEJSZYM DOKUMENCIE
BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA.

Podobne dokumenty