Raport tygodniowy Biuro Maklerskie DB PBC

Transkrypt

Raport tygodniowy Biuro Maklerskie DB PBC
Biuro Maklerskie DB PBC
Raport tygodniowy
04-08.02.2013
Tydzień na giełdach
Deutsche Bank PBC S.A.






Miniony tydzień na naszym parkiecie przyniósł sporą zmienność, ale
pomimo udanego zamknięcia najważniejsze indeksy zakończyły ten
okres na minusach. W przypadku WIG i WIG20 był to trzeci z rzędu
spadkowy tydzień. Nastroje pogorszyły się także w segmencie
średnich i małych spółek, gdyż zarówno mWIG40 jak i sWIG80, też nie
uniknęły przeceny.
Tydzień na amerykańskich parkietach upływał pod znakiem
konsolidacji, która miała miejsce w pobliżu szczytów trendu
zwyżkowego. Większość danych makro nie odbiegała znacząco od
oczekiwań, a więc z tej strony nie było impulsów dla mocniejszych
ruchów. Uwaga wciąż jest skupiona na trwającym sezonie wyników.
Indeks PMI dla usług w Niemczech wyniósł w styczniu 55,7 pkt. i był
lepszy niż prognozy na poziomie 55,2 pkt. PMI dla Usług w strefie euro
osiągnął 48,6 pkt., co było rezultatem nieco większym niż oczekiwania
w wysokości 48,3 pkt. Amerykański ISM dla usług za styczeń wyniósł
55,2 pkt. i był zgodny z oczekiwaniami. Dane za poprzedni okres
skorygowano jednak z 56,1 pkt. do 55,7 pkt.
Zgodnie z oczekiwaniami RPP obniżyła stopy procentowe o 25 punków
bazowych. Stopa referencyjna wynosi obecnie 3,75%.
Bank Anglii zgodnie z oczekiwaniami nie zmienił stóp procentowych.
Podstawowa stopa procentowa pozostaje na poziomie 0,5%. Podobną
decyzję podjął zgodnie z konsensusem rynkowym ECB. Główna stopa
w Eurolandzie pozostaje na poziomie 0,75%.
Europejscy przywódcy na szczycie w Brukseli osiągnęli porozumienie
w sprawie budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Ustalony limit
wydatków to 960 miliardów euro. Polska w tym budżecie ma otrzymać
ponad 72 i pół miliarda euro na rozwój regionów, a także 30 miliardów
euro na rolnictwo.
Po udanej serii tym razem najmniejsze spółki w odwrocie – indeks sWIG80
stracił najwięcej w skali tygodnia.
źródło: Bloomberg
Opracowanie:
Jacek Buczyński
[email protected]
Deutsche Bank PBC S.A.
Na GPW zmienny tydzień z udanym finiszem
Miniony tydzień na naszym parkiecie przyniósł sporą
zmienność,
ale
pomimo
udanego
zamknięcia
najważniejsze indeksy zakończyły ten okres na minusach.
W przypadku WIG i WIG20 był to trzeci z rzędu spadkowy
tydzień. Nastroje pogorszyły się także w segmencie
średnich i małych spółek, gdyż zarówno mWIG40 jak i
sWIG80, które w ostatnim czasie radziły sobie całkiem
dobrze, też nie uniknęły przeceny.
Decyzja RPP o
obniżce stóp procentowych o 25 p.b. nie wywołała
większej reakcji, ale też takie właśnie były oczekiwania
rynku, a więc zaskoczenia nie było. WIG stracił w skali
tygodnia stracił 0,4%. Wskaźnik WIG20 spadł niespełna
0,2%. Indeks mWIG40 zniżkował o 0,6%, a sWIG80 był
najsłabszy spośród głównych indeksów naszego parkietu i
zakończył tydzień przeceną o ponad 2,2%.
Z technicznego punktu widzenia nadchodzący tydzień
zapowiada się ciekawie m.in. dla indeksów WIG20 i
mWIG40. Pierwszy z nich dotarł w okolice jednego z
istotnych średnioterminowych wsparć w strefie 2430-2450
pkt. Obrona w końcówce tygodnia jest pozytywnym
sygnałem, jednak nie oznacza jeszcze większej poprawy
w najbliższym czasie. Dopiero jednoznaczny powrót
powyżej poziomu 2520 pkt. może przynieść więcej
argumentów popytowi. Podobnie wygląda sytuacja
mWIG40, który odbił się w rejonie 2555 pkt., a kluczowym
oporem w krótkim terminie są okolice 2620 pkt.
RPP po raz kolejny tnie stopy procentowe
W środę RPP po raz czwarty z rzędu obniżyła stopy
procentowe o 25 p.b. Tym samym główna stopa
referencyjna wynosi obecnie 3,75%. Po poprzednim
cięciu niektóre opinie członków RPP mogły sugerować
przerwę w cyklu łagodzenia polityki pieniężnej w naszym
kraju. Dane makro potwierdzające wyraźne hamowanie
polskiej gospodarki w połączeniu inflacją, która w grudniu
wyniosła w ujęciu rocznym 2,4% i znalazła się poniżej
głównego poziomu celu inflacyjnego, nie pozostawiały
jednak większego pola manewru dla RPP. Obniżenie
kosztu pieniądza nie było więc dla rynków zaskoczeniem
Główne indeksy w Warszawie bronią ważnych wsparć
stąd też i reakcja nie była duża. Na konferencji po
posiedzeniu prezes NBP Marek Belka, zaznaczył, że RPP
nie zmienia nastawienia w polityce pieniężnej. Nie wskazał
także, czy w marcu nastąpi przerwa w cyklu obniżek.
Wypowiedź o możliwym dalszym cięciu stóp bądź ich
utrzymaniu bez zmian zabrzmiała dość enigmatycznie i
poza krótką reakcją na rynku walutowym nie wywołała
większych emocji. Większą uwagę inwestorzy poświęcali
temu co dzieje się na innych parkietach i pomimo obniżki
stóp w naszym kraju, w środę główne indeksy naszej
giełdy odnotowały mocne spadki.
Spora zmienność nastrojów w Europie
Największe giełdy w Europie zakończyły tydzień na plusie,
ale w skali całego okresu zanotowały spadki. Już na
początku tygodnia niepokój inwestorów wywołała sytuacja
polityczna w Hiszpanii oraz zwiększająca się niepewność
związana ze zbliżającymi się wyborami we Włoszech. To
skutkowało wzrostem rentowności długu tych krajów, ale
miało też konsekwencje dla rynków akcji, zwłaszcza na
początku tygodnia. Na kolejnych sesjach atmosfera była
już spokojniejsza jednak początkowych strat nie udało się
odrobić. Jednym z głównych wydarzeń był szczyt unijnych
przywódców w sprawie budżetu na lata 2014-2020. Po
długich negocjacjach udało się osiągnąć porozumienie,
choć na giełdach jak na razie wielkiego optymizmu to nie
wywołuje. Budżet ma wynieść 960 mld EUR, w
porównaniu z w porównaniu z pierwotną propozycją 1,047
biliona euro oraz mniej niż 994 mld EUR w obecnym cyklu
budżetowym. Budżet wymaga jeszcze zgody Parlamentu
Europejskiego, gdzie pojawiły się opinie, że akceptacja nie
będzie łatwym procesem. Stąd też można doszukiwać się
czynników mało pozytywnej reakcji na giełdach.
Decyzje o pozostawieniu stóp procentowych na
niezmienionych poziomach podjęte przez Bank Anglii oraz
ECB były zgodne z oczekiwaniami i nie wywołały
większych emocji, w odróżnieniu od konferencji po
posiedzeniu ECB. Szef banku Mario Draghi stwierdził, że
możliwe jest stopniowe ożywienie stopniowe ożywienie
strefie euro, jeśli popyt będzie wspomagany przez
Trwa korekta na rynkach obligacji 10 letnich. Rentowność
polskich papierów wciąż w okolicach 4%.
2
Deutsche Bank PBC S.A.
łagodne nastawienie w polityce pieniężnej. Prezes
ECB uchylił się natomiast od wyraźnego komentarza
na temat kursu euro, choć niektóre słowa można
było odebrać jako opinię, że obecny kurs
europejskiej waluty może stanowić zagrożenie dla
dynamiki eksportu Eurolandu. Tym samym popyt nie
miał w ostatnich dniach zbyt wielu argumentów i
spośród głównych indeksów na naszym kontynencie
w skali tygodnia FTSE 100 spadł o 1,3%, CAC stracił
3,3%, a DAX cofnął się o 2,3%.
wejście na trwalszą ścieżkę wzrostu. Nadwyżka handlowa
w styczniu wyniosła 29,15 mld USD i była wyraźnie
wyższa nie oczekiwano (24,3 mld USD). Pozytywnie
należy również odbierać zwiększenie eksportu w ujęciu
rocznym aż 25,1% po wzroście 14,1% w grudniu oraz
wzrost importu, który skoczył 28,8%, podczas gdy w
grudniu dynamika wyniosła tylko 6,0%. Trzeba wprawdzie
uwzględnić fakt, że w pierwszych dwóch miesiącach roku
dane mogą być w pewnym stopniu zniekształcone za
sprawą świąt związanych z księżycowym Nowym Rokiem
obchodzonych w Państwie Środka, niemniej takie odczyty
mogą mieć pozytywną wymowę także w średnim terminie.
Optymizm nie opuszcza amerykańskich parkietów
Obecny tydzień na rynkach
Tydzień na amerykańskich parkietach upływał pod
znakiem konsolidacji, która miała miejsce w pobliżu
szczytów trendu zwyżkowego. Większość danych makro
nie odbiegała znacząco od oczekiwań, a więc z tej strony
nie było impulsów dla mocniejszych ruchów. Uwaga wciąż
jest skupiona na trwającym sezonie wyników, który jak na
razie potwierdza, że firmy z USA dobrze radzą sobie w
trudnych warunkach. Spośród spółek z indeksu S&P500,
które do tej pory opublikowały swe rezultaty za IV kwartał
(ponad 340 spółek) około 75% przekroczyło oczekiwania
jeśli chodzi o wypracowane zyski. Na zamknięciu tygodnia
dodatkowy pozytywny impuls dało porozumienie
europejskich polityków w sprawie budżetu. Ostatecznie
parkiety za oceanem mogą zaliczyć tydzień do udanych,
gdyż S&P500 i technologiczny Nasdaq Composite
zanotowały szósty z rzędu tygodniowy wzrost, a ostatni z
tych wskaźników znalazł się najwyżej od ponad dwunastu
lat. W gronie najważniejszych wskaźników najsłabiej
wypadł w ubiegłym tygodniu DJIA, który stracił niespełna
0,2%. S&P500 wzrósł w tym czasie o 0,3%, a Nasdaq
Composite zyskał prawie 0,5%.
Chiny – dane makro zmniejszają ryzyko twardego
lądowania gospodarki
Dane makro, jakie w ostatnim czasie napłynęły z chińskiej
gospodarki zwiększają szanse, że nie tylko uda się
uniknąć twardego lądowania, ale też prawdopodobne jest
Wtorek, 12 lutego 2013
W. Brytania: Inflacja konsumencka CPI za styczeń
Polska: Bilans płatniczy za grudzień
Strefa euro: Wystąpienie publiczne szefa ECB
USA: Budżet federalny za styczeń
Środa, 13 lutego 2013
Strefa euro: Produkcja przemysłowa za grudzień
W. Brytania: Raport kwartalny Banku Anglii o inflacji
USA: Sprzedaż detaliczna za styczeń
USA: Ceny eksportu i importu za styczeń
USA: Zapasy niesprzedanych towarów
USA: Tygodniowa zmiana zapasów paliw
Czwartek, 14 lutego 2013
Japonia: Wstępny PKB za IV kwartał
Niemcy: Wstępny PKB za IV kwartał
Strefa euro: Wstępny PKB za IV kwartał
Polska: Podaż pieniądza M3 w styczniu
USA: Liczba nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych
Piątek, 15 lutego 2013
Strefa euro: Wystąpienie publiczne szefa ECB
Strefa euro: Bilans handlu zagranicznego za grudzień
Polska: Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za
styczeń
USA: Indeks NY Empire State za luty
USA: Produkcja przemysłowa za styczeń
USA: Wstępny indeks Uniwersytetu Michigan za luty
Indeks Nasdaq Composite najwyżej od ponad dwunastu lat
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
3
Deutsche Bank – spojrzenie na rynki

Deutsche Bank PBC S.A.





Po zażegnaniu niebezpieczeństwa jakim był tzw. klif fiskalny,
Stany Zjednoczone staną przed problemem ponownego
wyczerpania limitu zadłużenia.
Globalne korporacje są w dobrej formie ponieważ podatki od
firm są niższe, podczas gdy poziom zysków jak i zapasy
gotówki znajdują się na rekordowo wysokich poziomach.
Istnieje jednak możliwość, że rządy znajdujące się w ciężkiej
sytuacji fiskalnej zwrócą się ku majątkom prywatnym i
korporacyjnym ze względów socjalnych i ekonomicznych.
Rentowności obligacji skarbowych głównych gospodarek
wskazują stałe spadki od lat osiemdziesiątych. W minionym
roku rentowność dziesięcioletnich obligacji niemieckich,
amerykańskich i brytyjskich osiągnęły rekordowo niskie
poziomy. Realne stopy procentowe (po inflacji) na niemieckich
i amerykańskich dziesięciolatkach były negatywne, co oznacza
że inwestorzy byli gotowi stracić pieniądze.
Główne gospodarki wschodzące rosną poniżej potencjału.
Rosja jest jedyną gospodarką BRIC, która przekracza swój
potencjał produkcji. Dopóki politycznie trudne reformy nie
zostaną wprowadzone, akcje gospodarek wschodzących będą
nadal performować poniżej swoich możliwości. Realne zyski
na akcjach rynków wschodzących są aktualnie 5% poniżej
poziomu z 2006 i 19% poniżej poziomu z 2007.
Inwestorzy powracają do rynków akcji co jest po części
spowodowane spadkiem awersji do ryzyka i rosnącym
zaufaniem dotyczącym globalnych wzrostów gospodarczych.
Equity Risk Premium jest na najniższych poziomach od
początku lat osiemdziesiątych, po czym nastąpiły pozytywne
zyski na S&P. To sugeruje, że inwestorzy obawiają się spadku
EPS (wysokiej deflacji) lub silnego wzrostu długoterminowych
realnych stóp procentowych (wysokiej inflacji).
Nowi chińscy liderzy powinni pozytywnie przyczynić się do
KRAJ
Realny wzrost PKB (%)
2013P
2014P
Inflacja (%)
2013P
2014P
USA
1,7
2,9
2,3
2,5
Japonia
1,2
0,7
-0,1
1,8
Euroland
-0,3
1,1
1,6
1,6
Niemcy
0,3
1,5
1,5
1,9
Wielka Brytania
0,9
1,8
2,5
2,2
Indie
6,8
7,1
6,5
6,3
Chiny
8,2
8,9
3,0
3,5
Polska
1,6
2,3
2,6
2,3
Ameryka Łac.
3,5
3,9
8,0
8,1
EMEA*
3,5
3,9
5,3
5,1
G7**
1,1
2,1
1,8
2,2
Świat
3,1
4,0
3,3
3,5
*Europa, Bliski wschód i Afryka
** Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada.











wzrostu gospodarczego w tym kraju.
Globalne spowolnienie wydaje się sięgać dna, stąd w 2013 r.
możemy spodziewać się nieznacznego odreagowania,
przyspieszającego w drugiej połowie roku.
Delewaryzacja gospodarstw domowych oraz nadal nie w pełni
sprawy system bankowy negatywnie wpływa na wiele
światowych gospodarek.
Polityka banków centralnych przyczyniła się do zmniejszenia
awersji do ryzykownych aktywów.
W obecnych uwarunkowaniach rynkowych do znaczących
wzrostów na giełdach będą potrzebne pozytywne dane
makroekonomiczne, świadczące o poprawie kondycji realnej
gospodarki.
Potrzeba delewaryzacji i zbalansowania sektora finansowego
sugeruje, że nadal pozostaniemy poniżej poziomów sprzed
kryzysu,
w
szczególności
w
Europie.
Pomimo
bezprecedensowego wsparcia ze strony banków centralnych,
dynamika wzrostu gospodarczego jest rozczarowująca.
Europejski Bank Centralny oraz Amerykańska Rezerwa
Federalna utrzymuje stopy procentowe na historycznie niskich
poziomach.
Podczas gdy w Stanach Zjednoczonych oraz w Niemczech ma
miejsce umiarkowany wzrost gospodarczy, to koniunktura w
Wielkiej Brytanii odbudowuje się wolniej niż w czasie Wielkiej
Depresji, a dynamikę PKB strefy euro spowalniają kraje
peryferyjne.
Chińskie władze pokazały już determinację do poluzowania
polityki fiskalnej i zachęcenia banków do finansowania
tamtejszej gospodarki.
Władze Unii Europejskiej będą kontynuować działania mające
na celu uchronienie peryferyjnych krajów strefy euro przed
nasileniem się problemów związanych z kryzysem zadłużenia.
Zarówno przedsiębiorstwa, jak i kraje powinny zredukować
poziom zadłużenia. Wielka Brytania, Francja oraz Hiszpania są
szczególnie wysoko zlewarowane.
Wzrost
gospodarczy
w
następnych
pięciu
latach
prawdopodobnie będzie niższy niż poziomy sprzed kryzysu, co
w szczególności będzie miało miejsce w Europie.
Kluczowe czynniki ryzyka




Wyczerpanie przez USA limitu zadłużenia i brak działań
mających na celu redukcję długu,
Obniżenie ratingu USA w efekcie braku reform fiskalnych
Wzrost inflacji/spadek kondycji gospodarczej wywołany
drożejącymi cenami surowców,
Spowolnienie wzrostu w Chinach.
4
Deutsche Bank PBC S.A.
Niniejszy raport został opracowany przez Deutsche Bank PBC S.A. - Biuro Maklerskie, dalej zwane Biurem Maklerskim.
Organem sprawującym nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC jest Komisja Nadzoru Finansowego.
Niniejsze opracowanie jest udostępniane publicznie i jest powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych odbiorców w momencie jego publikacji na stronie internetowej
Deutsche Bank PBC S.A., za pośrednictwem wybranych mediów oraz innych kanałów dystrybucji. Klienci Banku mogą otrzymać niniejsze opracowanie nie wcześniej niż przed jego
publicznym udostępnieniem na stronie internetowej Banku.
Niniejsze opracowanie nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Zamiarem Biura Maklerskiego DB PBC S.A nie jest przekazywanie opracowań stanowiących rekomendacje
inwestycyjne, w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tzn. uwzględniających potrzeby i sytuację klienta detalicznego. Odbiorca samodzielnie dokonuje oceny,
czy zawarte w niniejszym materiale rekomendacje uwzględniają jego potrzebę i sytuację. Niniejsze opracowanie udostępniane jest Klientom równocześnie z jego udostępnieniem
publicznym.
Niniejsze opracowanie wyraża poglądy i opinie jego autorów zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia.
Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów oraz z zachowaniem metodologicznej poprawności, w oparciu o informacje zaczerpnięte z
publicznie dostępnych źródeł. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, iż te informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich
publikacji, jednak Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność tych informacji, jak również za wszelkie
szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wynikłe z podjęcia decyzji inwestycyjnej na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Odbiorca niniejszego opracowania powinien dokonać
niezależnej oceny, zapoznać się z innymi źródłami i innymi niż zaprezentowane czynnikami ryzyka. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na
podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.
Inwestowanie w akcje, jak i w inne instrumenty finansowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z koniunkturą makroekonomiczną w kraju i na świecie, zmianami
regulacji prawnych, sytuacją na międzynarodowych rynkach finansowych i towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk nie jest w praktyce możliwe.
Opracowanie nie może być powielane, ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez zgody Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC S.A.
Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000022493, NIP 676-0107-416, REGON 350526107, kapitał zakładowy 1.837.529.524 złotych, opłacony w całości. Zarząd: Leszek Niemycki, Andrzej Krzemiński, Tomasz Kowalski, Piotr Gemra, Kamil Kuźmiński.
5