Kwestionariusz obserwacji kandydata na ucznia

Transkrypt

Kwestionariusz obserwacji kandydata na ucznia
Kwestionariusz obserwacji kandydata na ucznia
Funkcjonowanie w sytuacji edukacyjnej
Obszar obserwacji
Aktywnie uczestniczy
w zajęciach
Podąża za tokiem
zajęć
Zgłasza się do
odpowiedzi
Odpowiada logicznie
na stawiane pytania
Wykonuje polecenia
nauczyciela stosowane
do grupy
Wykonuje polecenia
nauczyciela stosowane
bezpośrednio do
dziecka
Uczestniczy aktywnie
w zabawie
Koncentruje się na
zadaniu
Kończy podjętą
aktywność
Czeka na swoją kolej
Pracuje w parach
Pracuje indywidualnie
Wykonuje czynności
przygotowawcze:
wypakowuje / przynosi
przybory potrzebne do
pracy
Otwiera książkę na
podanej stronie
Inne:
Samodzielnie
Z pomocą osoby
dorosłej
Nie wykonuje
Komunikacja
a) Komunikuje swoje potrzeby werbalnie
tak
nie
b) Komunikuje swoje potrzeby niewerbalnie
tak
nie
Opis: (wyrazami, zdania pojedyncze/złożone, głośno/cicho, mowa płynna/urywana, tp.)
Interakcje i funkcjonowanie społeczne
a) Nawiązuje relacje z rówieśnikami
tak
nie
b) Nawiązuje relacje z nauczycielem
tak
nie
c) Podtrzymuje kontakty
zainicjowane przez rówieśników
tak
nie
d) Podtrzymuje kontakty zainicjowane
przez nauczyciela
tak
nie
Występowanie zachowań trudnych:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
tak
krzyk
płacz
śpiewanie
echolalia
agresja fizyczna: bicie, kopanie, plucie, gryzienie, szczypanie
agresja słowna: wulgaryzmy, przezywanie
bieganie
uderzanie w przedmioty
stymulacje: jakie?
Inne:
Opis sytuacji i zachowania:
Czynności samoobsługowe
Czynności
Spożywanie
posiłków
Korzystanie z toalety
Poruszanie się
Ubieranie się/
Rozbieranie się
Samodzielnie
Z pomocą osoby
dorosłej
Opis (jeśli
konieczny)
nie
Inne: