Deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu lub rezygnacji Dokument

Transkrypt

Deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu lub rezygnacji Dokument
Przedszkole Bajeczka w Rokietnicy
Deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu lub rezygnacji
Dokument składany w terminie 3 dni/ tj. do 18.04.2014/po wywieszeniu list kandydatów
przyjętych do przedszkoli
Oświadczam, że rezygnuję z miejsca w przedszkolu…………………………………………………………………………….
dla mojego dziecka………………………………………………………………………………………..
……………………………………………
podpis rodziców
Oświadczam, że moje dziecko…………………………………………………………………………………………………………….
będzie uczęszczało do przedszkola……………………………………………………………………………………………………
i deklaruję następujące godziny pobytu:
POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Godziny
pobytu
6:00-7:00
7:00-7:30
7:30-12:30
12:30-13:30
13:30-14:30
14.30-15:30
15:30-16:30
16:30-17:00
Stawka za godzinę
Właściwe zaznacz x
1 zł
0,50 zł
wolne od opłaty
1.00 zł
1.00 zł
1.00 zł
1.00 zł
0.50 zł
……………………………………………………..
Podpis rodziców