Regulamin konkursu „Spodnie spadają” 1

Transkrypt

Regulamin konkursu „Spodnie spadają” 1
Regulamin konkursu „Spodnie spadają”
1. Organizatorem konkursu jest Petrus Polska Sp. z o.o. ul.Jana Pawła II 1b,89-604
Chojnice.
2. Nagrodą w konkursie jest 5 par jeansów lee lub wrangler z limitowanej serii, po jednej
dla każdego laureata.
3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich pełnoletnich słuchaczy Radia Weekend i
użytkowników portalu weekendfm.pl
4. Konkurs realizowany jest od 01.10.2012 godz. 8.oo do 05.10.2012.do godz.14.oo, przy
czym przyjęte są następujące zasady: przez dwa dni (01.10-02.10) przyjmowane są
zgłoszenia do konkursu, przez trzy kolejne (03-05.10) trwa głosowanie internautów. Z
jednego adresu IP można oddać jeden głos dziennie.
5. Zgłoszenia konkursowe - zdjęcie zniszczonych spodni - należy wysyłać przez formularz
w specjalnie przygotowanej zakładce na portalu weekendfm.pl; uczestnik jest
zobowiązany podać numer telefonu.
6. Po zakończeniu przyjmowania odpowiedzi konkursowych wyłonionych zostanie
5 zwycięzców, którzy zdobyli najwięcej głosów internautów.
7. Sponsorem konkursu jest firma Kamex s.c. ul. Piękna 13 85-303 Bydgoszcz.
8.Zgłoszenie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego regulaminu.
9.Uczestnicy konkursu oświadczają, że dysponują pełnią praw do przesyłanych zdjęć oraz
wyrażają zgodę na użycie ich przez Organizatora do celów konkursu, w tym publikację w
dowolnej formie i z użyciem dowolnego nośnika.
10.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 05.08.2012.do godz 15.oo.
11.Zwycięzca zostanie poinformowany telefonicznie o wygranej.
12.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług i nagród oferowanych
przez sponsora.
13.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych
ustaw.
14. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o
danych osobowych do celów konkursu oraz do otrzymywania informacji handlowych od
Sponsora konkursu drogą SMS-ową.
15. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Podobne dokumenty