Wybory 4 czerwca 1989 r. w Zielonogórskiem

Transkrypt

Wybory 4 czerwca 1989 r. w Zielonogórskiem
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
Wybory 4 czerwca 1989 r. w Zielonogórskiem
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze i Zarząd Regionu NZSS "Solidarność" w Zielonej Górze zapraszają do
obejrzenia wystawy "Wybory 4 czerwca 1989 r. w Zielonogórskiem". Na 40 plakatach umieszczono ponad 100
fotografii, ilustracji i plakatów pochodzących z tamtych czasów i przechowywanych w Archiwum Państwowym w
Zielonej Górze.
Wystawę rozpoczyna zdjęcie z historycznej wizyty Lecha Wałęsy w zielonogórskim amfiteatrze w 1981 r., następne są
prezentowane pierwsze komunikaty o wznowieniu jawnej działalności związku NZSS "Solidarność", powołaniu
Komitetów Obywatelskich, listy i zdjęcia kandydatów do Sejmu i Senatu oraz członków Komitetów, zdjęcia z i plakaty z
kampanii wyborczej. Na końcu zamieszczono afisze prezentujące wyniki wyborów.
1