Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Transkrypt

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Dane kupującego:
..................................................................
Imię i Nazwisko
..................................................................
Adres
...................................................................
Nick z Allegro
...................................................................
Telefon kontaktowy
...................................................................
Numer rachunku bankowego
JB S.C.
ul. Wedmanowej 7
93-228 Łódź
NIP 729-267-96-79
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży zawartej na odległość w dniu
..................................................................ze Spółką Cywilną JB z Łodzi (użytkownik Allegro:
jbsport_com_pl).
Zwracam w stanie niezmienionym następujący towar:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Nazwa towaru/numer aukcji
otrzymany dnia .............................................. za cenę ..............................................złotych.
..............................................
Data i podpis

Podobne dokumenty