Część I - Teil I

Transkrypt

Część I - Teil I
SZCZECIN
Odra
Oder
617 km
KOSTRZYN
NAD ODRĄ
LEBUS
FRANKFURT
ODER
592 km SŁUBICE
EISENHÜTTENSTADT
584 km
KROSNO
ODRZAŃSKIE
553 km
514 km
CIGACICE
471 km
ZIELONA GÓRA
NOWA SÓL
DEUTSCHLAND
POLSKA
430 km
416 km
BYTOM ODRZAŃSKI
WROCŁAW
Przewodnik kulinarny
Doliny Środkowej Odry
Kulinarischer Reiseführer
des Mittleren Odertals
Odra dla wielu z nas to piękno przyrody, forma transportu lub po prostu druga co do wielkości rzeka
w Polsce. Odra to również nić łącząca dwa kraje, dwie kultury.
Jednak jest grupa osób, która w tej rzece odkryła niezwykły potencjał turystyczny i kulinarny.
Od zarania dziejów ludność osiedlała się nad rzekami. Tam rozkwitały cywilizacje, kultura
i przemysł, a dziś spoglądamy na rzekę jako ostoję spokoju, powrót do natury gdzie przy szumie płynącej
wody możemy zatrzymać się na chwilę, zapomnieć o pędzącym świecie i rozsmakować się w różnorodnościach kulturowych i kulinarnych poruszając się tylko z nurtem rzeki Odry.
Przewodnik ten pachnie regionalną kuchnią i jest przepełniony ciekawymi historiami, pomoże
Państwu dotrzeć do miejsc niezwykłych, przedstawi ludzi, którzy uchylą rąbka tajemnicy i podzielą
się recepturami potraw, które tworzą, a można posmakować ich tylko docierając do miejsc opisanych
w przewodniku często ukrytych pośród nadodrzańskiej przyrody.
Kinga Koziarska, gospodarstwo enoturystyczne „Winnica Kinga”
Die Oder bedeutet für viele unter uns die wunderbare Natur, Transportmöglichkeit oder
einfach den zweitlängsten Fluß Polens. Die Oder ist ebenfalls ein Faden, der zwei Länder,
zwei Kulturen verbindet.
Es gibt jedoch auch einen Kreis von Menschen, die im Fluß das einmalige touristische und
kulinarische Potential entdeckt haben.
Seit ihrer Entstehung siedelten sich die Menschen an Flüssen an. Da erblühten
Zivilisationen , Kultur und Industrie, heutzutage betrachten wir den Fluß als Ruhepol, Rückkehr zur
Natur, wo beim Rauschen des vorbeifließenden Wassers wir stehen bleiben können, die Eile der
Gegenwart vergessen, und uns verwöhnen lassen von den unterschiedlichen Kulturen und Kulinarien,
sich nur auf der Oder bewegend.
Diese Reiseführer duftet nach regionaler Küche und ist voll von interessanten Geschichten,
er hilft Ihnen an ungewöhnliche Orte zu gelangen, stellt Menschen vor, die das Gehemnis ein wenig
lüften und uns Rezepturen verraten, die sie kreieren und die man nur genießen kann, indem man an
die, im Reiseführer beschriebenen Orte kommt, oft versteckt in der Natur an der Oder.
Kinga Koziarska, Landwirtschaftsbetrieb mit Weinanbau „Winnica Kinga”
Obszar Nowa Sól / Nowa Sól GEBIET:
1
Stara Wieś – Winnica Kinga *
2
Stara Wieś – Sadyba
3
Nowa Sól – Restauracja „Harcerska Górka”
SZCZECIN
Odra
Oder
617 km
Obszar Cigacice / Cigacice GEBIET:
4
Górzykowo – Winny Dworek *
5
Cigacice – Nad Odrą
KOSTRZYN
NAD ODRĄ
592 km SŁUBICE
FRANKFURT
ODER
584 km
12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
EISENHÜTTENSTADT
KROSNO
ODRZAŃSKIE
553 km
6 7 8
9 10 11
CIGACICE
4 5
514 km
471 km
ZIELONA GÓRA
NOWA SÓL
1 2 3
DEUTSCHLAND
POLSKA
10
12
Obszar Krosno Odrzańskie / Krosno Odrzańskie GEBIET:
6
Krosno Odrzańskie – Hotel Odra
13
14
7
Krosno Odrzańskie – Kuźnia Smaku *
8
Krosno Odrzańskie – Golden House
16
LEBUS
22
strona / Seite
4
6
8
430 km
416 km
BYTOM ODRZAŃSKI
WROCŁAW
Obszar Eisenhüttenstadt / Eisenhüttenstadt GEBIET:
9
Eisenhüttenstadt - Zum Kietz *
10
Furstenberg – Hotel Fürstenberg
11
Eisenhüttenstadt - Bollwerk im Deutschen Haus
18
19
20
Obszar Słubice / Frankfurt nad Odrą
Słubice / Frankfurt (Oder) GEBIET:
12
Słubice – Douane
13
Słubice – Pizzeria Europa
14
Słubice – Prowincja
15
Słubice – Smażalnia Ryb Gruba Ryba
16
Frankfurt (Oder) – Bier- Und Speisenkontor *
17
Frankfurt (Oder) – Lockes Cafe & Bistro,
18
Frankfurt (Oder) – Floss „Onkel Helmut”
19
Frankfurt (Oder) – Gränz Kaffee im Packhof
20
Frankfurt (Oder) – Inselbiergarten Ziegenwerder
21
Frankfurt (Oder) – Frankfurter Kartoffelhaus
22
24
26
28
29
30
32
33
34
36
Obszar Lebus / LEBUS GEBIET:
22
Lebus – Anglerheim
37
POLECANE PRZEPISY / empfohlene GERICHTE
* - lider obszaru / Gebietsleader
38
1
Odra
Gospodarstwo enoturystyczne
Landwirtschaftsbetrieb
mit Weinanbau
KOSTRZYN
NAD ODRĄ
Oder
LEBUS
22
„Winnica Kinga”
SŁUBICE
FRANKFURT
ODER
12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
Stara Wieś 28, 67-100 Nowa Sól
www.winnicakinga.pl
[email protected]
Tel. 0048 609 528 581, 68 387 28 43
KROSNO
ODRZAŃSKIE
EISENHÜTTENSTADT
6 7 8
9 10 11
Położenie: 1 km od Nowej Soli,
60 m do rzeki Odra
Lage 1 km von Nowa Sol, 60 m zur Oder
CIGACICE
4 5
ZIELONA GÓRA
NOWA SÓL
1 2 3
427 km Odry / 427 km der Oder
DEUTSCHLAND
POLSKA
BYTOM ODRZAŃSKI
Historia
Winnica została założona w 1985 r. przez Państwa Kowalewskich
i opierała się na uprawie odmian deserowych. Dziś jest prowadzona
przez drugie pokolenie – Koziarskich (Kinga Kowalewska-Koziarska),
które poszerzyło uprawę o odmiany na wino. Od 10 lat w winnicy
powstaje wino… a jak wino to również degustacje, które w towarzystwie regionalnych specjałów odbywają się w zabytkowej „ rybakówce”, przytulonej do korony wału, niedaleko rzeki.
Geschichte
Der Weinberg wurde 1985 von Familie Kowalewski gegründet und
stützte sich auf Tafelweinherstellerung. Heute wird er von der zweiten Generation der Familie Koziarski (Kinga Kowalewska-Koziarska)
geführt, die den Anbau um weitere Weinarten erweitert hat. Seit 10
Jahren entsteht hier Wein...und wenn Wein, dann auch Verkostungen,
dazu regionale Spezialitäten im historischen „Fischhaus” das an die
Deichkrone in der Flußnähe gelehnt liegt.
Motto
Winnica Kinga to rodzinna atmosfera połączona
z wszechobecną fascynacją winoroślą. Goście,
którzy do nas trafiają mają czuć się swojsko,
rodzinnie i nieśpiesznie. W naszym gospodarstwie czas płynie wolniej, na rzecz odpoczynku,
rozmów o winie i ciekawych spotkań.
Specjalność
Winnica Kinga to gołąbki w liściach winnych,
marynaty na bazie winogron, jak np. konfitury
winogronowe, owoce w winie, octy winne i specjały kuchni pani Haliny Kowalewskiej.
Produkty regionalne
Winnica Kinga opiera się na produktach własnych i od okolicznych gospodarzy – zawsze
świeżych. Ważnym elementem w kuchni jest
dziczyzna i runo leśne.
Produkt turystyczny
Nasza Winnica, poprzez położenie, jest nieodzownie związana z rzeką również historycznie. Odcinek Odry na którym jest położona
wiązał się z turystyką, a my chcemy do tych
tradycji powracać i je kultywować.
Otwarte!
Winnica Kinga jest otwarta dla gości od maja do
listopada. Potrawy dla gości oraz degustacje są
organizowane indywidualnie, więc wizytę należy
potwierdzić telefonicznie.
4
Motto
„Winnica Kinga” bedeutet familiären Flair und
allgegenwärtige Weinrebefaszination. Gäste,
die uns besuchen, sollen sich heimisch, familiär
und ungehetzt fühlen. Die Zeit läuft langsamer
in unserem Betrieb, wir reden über den Wein und
verbringen die Zeit angenehm gemeinsam.
Spezialität
In der Winnica Kinga finden Sie Kohlrouladen in
Weinblättern, Mariniertes auf Weintraubenbasis,
wie z.B. Weintraubenkonfitüren, Obst im Wein,
Weinessige und Spezialitäten aus der Küche von
Frau Halina Kowalewska.
REGIONALPRODUKTE
Winnica Kinga arbeitet mit eigenen Produkten
und den von umliegenden Bauern – immer
frischen. Wichtiger Bestandteil sind Wildfleisch
und Waldpflanzen.
Tourismusprodukt
Unserer Weinberg ist durch seine Lage auch
historisch mit dem Fluß verbunden. Dieser Oderabschnitt stand schon immer in enger Verbindung mit dem Tourismus, und an diese Tradition
wollen wir anknüpfen und diese fortsetzen.
GEÖFFNET!
Winnica Kinga ist für die Gäste vom Mai bis
November geöffnet. Gerichte für die Gäste und
Verkostungen werden individuell gestaltet,
die Besuche müssen also telefonisch bestätigt
werden.
5
Odra
2
KOSTRZYN
NAD ODRĄ
Oder
Restauracja
„Sadyba”
LEBUS
22
SŁUBICE
FRANKFURT
ODER
12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
Stara Wieś 13, 67-100 Nowa Sól
Tel. 0048 609 192 832
www.sadybastw.o2.pl
www.agrinpol.pl/
sadyba_nadodrzanska_przygoda
427 km Odry / 427 km der Oder
KROSNO
ODRZAŃSKIE
EISENHÜTTENSTADT
6 7 8
9 10 11
CIGACICE
4 5
ZIELONA GÓRA
NOWA SÓL
1 2 3
DEUTSCHLAND
POLSKA
Historia
Pierwsze imprezy plenerowe 1996 r.,
Imprezy wodniackie 1992 r.
BYTOM ODRZAŃSKI
Motto
Ogniskowe i domowe „wielkie żarcie”
w plenerze odrzańskim.
Specjalność
Proste posiłki z ogniska – naszą specjalnością
jest karkówka z ognia.
Motto
Gerichte hausgemacht und am Feuer, in der
Odernatur.
Spezialität
Einfache Lagerfeuerspeisen – unsere Spezialität
ist Schweinekamm aus dem Lagerfeuer.
Geschichte
Erste Feiern im Freien im Jahr 1996.
Wassersportfeiern 1992.
Produkty regionalne
Produkty wykorzystywane w Sadybie pochodzą
z lokalnych piekarni, masarni, gospodarstw
rolnych.
Produkt turystyczny
Główny cel naszej działalności to zaspokajanie
potrzeb turystów – wodniaków, w zakresie bazy
przystaniowej, noclegowej i żywieniowej.
Otwarte!
Od maja do października 8:00 – 22:00.
6
REGIONALPRODUKTE
Produkte, die in Sadyba verwendet werden,
stammen aus lokalen Backstuben, Fleischereien
und Landwirtschaftsbetrieben.
Tourismusprodukt
Hauptziel ist das Befriedigen der Wünsche der
Wassertouristen: in Bezug auf Anlegestellen,
Übernachtungen und Verpflegung.
GEÖFFNET!
vom Mai bis Oktober
von 8:00 bis 22:00 Uhr
7
Odra
3
KOSTRZYN
NAD ODRĄ
Oder
Restauracja
„Harcerska Górka”
LEBUS
22
SŁUBICE
FRANKFURT
ODER
12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
ul. Żwirki i Wigury
67-100 Nowa Sól
Tel. 0048 722 282 738
[email protected]
430 km Odry / 430 km der Oder
KROSNO
ODRZAŃSKIE
EISENHÜTTENSTADT
6 7 8
9 10 11
CIGACICE
4 5
ZIELONA GÓRA
NOWA SÓL
1 2 3
DEUTSCHLAND
POLSKA
BYTOM ODRZAŃSKI
Historia
Nazwa restauracji jest ściśle związana z historią miejsca, w którym
jest położona. Znajduje się ona bowiem wewnątrz tajemniczo
powstałego kopca, na którym dawniej odbywały się przyrzeczenia
i ogniska harcerzy ZHP.
Restauracja położona jest przy samym brzegu rzeki, na 430 km jej
długości. W jej sąsiedztwie znajduje się nowosolski port, przystań.
oraz Aleja Gwiazd.
Geschichte
Der Restaurantname ist eng verbunden mit der Geschichte des
Ortes, an dem es liegt. Es befindet sich nämlich mitten im geheimnivoll entstandenen Hügel, auf dem ehemals Versprechen und
Lagerfeuer der Polnischen Pfadfinderverbandmitglieder stattgefunden haben.
Das Restaurant liegt direkt am Flußufer, am 430 km. In der Nähe gibt
es den Hafen von Nowa Sól, Anlegestelle und die Allee der Stars.
Motto
Harcerska Górka to restauracja, w której panuje
ciepła atmosfera. Goście popijając aromatyczną
kawę, czy delektując się deserami własnej roboty, mogą mile spędzić czas z dala od miejskiego
zgiełku. Restauracja pozwala rozkoszować się
urokiem rzeki i jej dobrodziejstwami.
Specjalność
Restauracja Harcerska Górka powstała w 2008 r.
jako kontynuacja wcześniej istniejącej Wytwórni
Pierogów państwa Cygańskich. Dziś restauracja
prowadzona jest z pomocą następnego pokolenia rodziny Cygańskich, zatem w dalszym ciągu
pierogi są tu daniem podstawowym. W ofercie
są pierogi przeróżnych rodzajów, a także inne
dania tradycyjnej polskiej kuchni.
W restauracji organizowane są różnego rodzaju
przyjęcia okolicznościowe. Całego uroku tym
ucztom dodaje piękna sceneria płynącej nieopodal rzeki Odry.
Otwarte!
Restauracja zaprasza w swe progi przez cały
sezon, od wtorku do niedzieli.
8
Motto
Harcerska Górka ist ein Restaurant zum Wohlfühlen. Die Gäste trinken aromatischen Kaffee
oder genießen eigene Dessertkreationen, und
können angenehm ihre Zeit verbringen, weit
weg vom Stadtgetümmel. Die Schönheit des
Flusses und seiner Gaben genießen.
Spezialität
Das Restaurant Harcerska Górka entstand im
Jahr 2008 als Fortsetzung vorher existierenden
Piroggenproduktion des Ehepaares Cygańscy.
Heute wird das Restaurant weitergeführt von
der nächsten Generation der Familie Cygański,
also besteht das Hauptmenü weiterhin aus
Piroggen. Piroggen in verschiedensten Variationen, sowie auch andere traditionelle polnische
Gerichte.
Im Restaurant werden verschiedene Feste veranstaltet. Charme schenkt diesen Feierlichkeiten
die wunderschöne Landschaft der in der Nähe
fließenden Oder.
GEÖFFNET!
Das Restaurant lädt Sie die ganze Saison lang
über ein, von Dienstag bis Sonntag.
9
Odra
4
Restauracja
„Winny Dworek”
KOSTRZYN
NAD ODRĄ
Oder
LEBUS
22
SŁUBICE
FRANKFURT
ODER
12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
Górzykowo 22
66-131 Cigacice
Tel. 0048 692 432 034
www.winnydworek.pl
www.winna-gora.pl
469 km Odry / 469 km der Oder
KROSNO
ODRZAŃSKIE
EISENHÜTTENSTADT
6 7 8
9 10 11
CIGACICE
4 5
ZIELONA GÓRA
NOWA SÓL
1 2 3
DEUTSCHLAND
POLSKA
BYTOM ODRZAŃSKI
Historia
Obiekt konferencyjno – pensjonatowy i restauracja Winny Dworek
powstały wraz z rozwojem winnicy rodziny Krojcig – Stara Winna
Góra w Górzykowie. Dzięki powiększaniu areału winnicy i winifikacji
winogron z upraw własnych, zaczęło odwiedzać nas coraz więcej
turystów. Poszukiwali oni smaków kuchni naszego regionu.
Serwujemy przede wszystkim kuchnię opartą na produktach
regionalnych: m.in. serach kozich, miodach, dziczyźnie. Te dania
doskonale komponują się z winem z naszej Winnicy.
Motto
Winnica, Wino, Górzykowo.
Specjalność
Stek z dziczyzny regionalnej podawany z sosem
śmietanowo-pieprzowym.
Tarta z jabłek zebranych w pobliskim sadzie
osłodzona miodem z regionalnej pasieki.
Produkty regionalne
Sery kozie, miody z regionalnej pasieki, dziczyzna z regionu, warzywa od lokalnych rolników.
Geschichte
Das Konferenz-Pensjonat Objekt und das Restaurant Winny Dworek
enstand parallel zur Entwicklung des Weinbergs der Familie Krojcig - Stara Winna Góra in Górzykowo. Durch die Erweiterung des
Weinbergs und Weinherstellung aus eigenem Anbau, haben uns, auf
der Suche nach regionaler Küche, immer mehr Besucher erreicht. Wir
bieten vor allem ein Menü auf der Basis von Regionalprodukten: u.a.
Ziegenkäse, Honig, Wildfleisch. Diese Gerichte passen ausgezeichnet
zum Wein aus unserem Weinberg.
Produkt turystyczny
Mamy nadzieję, że nasz obiekt będzie doskonałą
bazą dla turystów przybywających do naszego
regionu. Płynący Odrą goście będą mogli podziwiać z rzeki winnice, znajdujące się na południowych skłonach. Taki widok z pewnością zachęci
ich do skorzystania z naszej oferty. Turyści mogą
zwiedzić naszą Winnicę, degustować wina wytwarzane przez naszą rodzinę oraz spróbować
smaków regionu w postaci produktów regionalnych. Myślimy, iż połączenie tych doznań
spowoduje, że każdy gość będzie zachwycony
pobytem w naszych stronach i chętnie wróci tu
z przyjaciółmi.
Otwarte!
Cały sezon, informacja na temat
funkcjonowania pod numerem telefonu
0048 692 432 034 / Małgorzata Krojcig.
10
Motto
Weinberg, Wein, Górzykowo.
Spezialität
Steak aus regionalem Wildfleisch mit
Sahne-Pfeffer-Soße.
Tarte aus Äpfeln, aus dem anliegenden Obstgarten, gesüßt mit Honig aus regionaler Imkerei.
REGIONALPRODUKTE
Ziegenkäse, Honig aus regionaler Imkerei,
Wildfleisch aus der Region, Gemüse von hiesigen
Landwirten.
Tourismusprodukt
Wir hoffen, unser Objekt wird ein ausgezeichneter Ausgangspunkt sein, für Touristen, die in
unsere Region kommen. Gäste, die uns über die
Oder besuchen, werden die Weinberge auf südlichen Hängen, vom Fluß aus bewundern können.
Diese Ansicht wird sie sicherlich für unser
Angebot begeistern. Die Touristen können unser
Weingut besuchen, Weinverkostung unseres
Familienproduktes machen und die regionalen
Geschmacksrichtungen kennenlernen. Wir glauben, die Verbindung all dieser Eindrücke wird für
Begeisterung bei allen Besuchern unserer Region
sorgen, und zum erneuten Aufsuchen mit Freunden ermutigen.
GEÖFFNET!
Ganze Saison über, Information über die
Öffnungszeiten unter folgender Telefonnummer
692432034 / Małgorzata Krojcig
11
Odra
5
Restauracja
„Nad Odrą”
Odra
KOSTRZYN
NAD ODRĄ
Oder
LEBUS
Hotel „Odra”
LEBUS
22
22
SŁUBICE
FRANKFURT
ODER
6 7 8
9 10 11
12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
KROSNO
ODRZAŃSKIE
EISENHÜTTENSTADT
CIGACICE
4 5
KROSNO
ODRZAŃSKIE
EISENHÜTTENSTADT
6 7 8
9 10 11
ZIELONA GÓRA
BYTOM ODRZAŃSKI
1 2 3
DEUTSCHLAND
POLSKA
HISTORIA
Rozbudowa małego lokalu
w Hotelu ODRA w roku 2009.
Historia
Lokal „Nad Odrą” jest własnością Małgorzaty Szewczyk
od 5 lat.
MOTTO
Nad Odrą.
Otwarte!
Cały rok.
Codziennie od 12:00 do 21:00.
Geschichte
Das Lokal „An der Oder“ gehört seit 5 Jahren Małgorzata
Szewczyk.
MOTTO
An der Oder wie der Name
„Nad Odrą”
GEÖFFNET!
Ganzjährig.
Täglich von 12:00 bis 21:00 Uhr.
Motto
Myśl lokalnie, jedz globalnie.
Specjalność
Golonka po bawarsku,
pstrąg faszerowany grzybami,
pierogi z owocami leśnymi.
BYTOM ODRZAŃSKI
Geschichte
Erweiterung eines kleinen Lokals
im Hotel ODRA im Jahr 2009.
Motto
Esse lokal, denke global.
Spezialität
Eisbein auf bayerische Art, Forelle mit Pilzfüllung, Piroggen
mit Waldfrüchten.
ProdukTY REGIONALNE
REGIONALPRODUKTE
Pstrąg z łowiska trzech
stawów, owoce i grzyby z okolicznych lasów.
Forelle aus dem See „TRZY
STAWY”. Früchte und Pilze aus
umliegenden Wäldern.
Produkt turystyczny
Wykorzystanie istniejącej
infrastruktury portowej,
położonej bezpośrednio przy
hotelu i restauracji Odra.
Nawiązywanie współpracy
z sąsiednimi miastami wzdłuż
rzeki Odry.
Otwarte!
Restauracja całoroczna,
godziny otwarcia
7:00 – 23:00.
12
4 5
NOWA SÓL
1 2 3
POLSKA
ul. Grobla 27
66-600 Krosno Odrzańskie
Tel.0048 68 383 50 32
Fax 0048 68 383 62 14
www.hotelodra.pl
[email protected]
514 km Odry / 514 km der Oder
CIGACICE
ZIELONA GÓRA
NOWA SÓL
DEUTSCHLAND
6
SŁUBICE
FRANKFURT
ODER
12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
ul. Portowa 1b
66-331 Cigacice
Tel. 0049 667 407 495
0049 691 508 040
http://bit.ly/S0SgM4
471 km Odry / 471 km der Oder
KOSTRZYN
NAD ODRĄ
Oder
Tourismusprodukt
Nutzung der vorhandenen
Hafeninfrastruktur , direkt am
Hotel und Restaurant Odra.
Zusammenarbeitsaufnahme
unter Nachbarstädten entlang
des Oder Flusses.
GEÖFFNET!
Ganzjährig,
Öffnungszeiten
7:00 – 23:00 Uhr
13
Odra
7 Restauracja Hotel
„Kuźnia Smaku”
KOSTRZYN
NAD ODRĄ
Oder
LEBUS
22
SŁUBICE
FRANKFURT
ODER
12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
ul. Boh. Wojska Polskiego 42
66-600 Krosno Odrzańskie
Tel. 0048 691 40 70 70
0048 68 383 55 71
www.kuzniasmaku.com.pl
[email protected]
514 km Odry / 514 km der Oder
KROSNO
ODRZAŃSKIE
EISENHÜTTENSTADT
6 7 8
9 10 11
CIGACICE
4 5
ZIELONA GÓRA
NOWA SÓL
1 2 3
DEUTSCHLAND
POLSKA
BYTOM ODRZAŃSKI
Historia
Obiekt powstał jako nowa inwestycja w Krośnie Odrzańskim w 2009
roku.
Motto
Pij stare wino.
Pal starym drewnem.
Witaj starych przyjaciół.
Specjalność
Geschichte
Das Objekt entstand als neue Investition in Krosno Odrzańskie im
Jahr 2009.
Gotujemy z sercem, stawiamy na sezonowość,
czyli najlepsze produkty w najlepszym okresie
ich zbiorów. Polecamy to co obecnie znajduje
się w karcie dań, a wszystko jest na najwyższym
poziomie.
Produkty regionalne
Używamy produktów z okolicznych lasów, pól,
stawów, hodowli. Stawiamy na sezonowość produktów, dlatego menu jest zmieniane kilka razy
w ciągu roku, przez naszego szefa kuchni.
Produkt turystyczny
Obsługa gastronomiczna i hotelarska turystów
indywidualnych i grupowych z Polski i Europy.
Promowanie miasta Krosno Odrzańskie, okolicznych lasów i jezior.
Otwarte!
Sezon trwa cały rok. Lokal czynny jest
od godz. 12.00 do ostatniego gościa.
14
Motto
Trinke alten Wein.
heize mit altem Holz.
begrüße alte Freunde.
Spezialität
Wir kochen mit Herz, bleiben saisongerecht, also
die besten Produkte aus bester Erntezeit, Wir
empfehlen das, was gerade auf der Speisekarte
steht, und alles auf höchstem Niveau.
REGIONALPRODUKTE
Wir verwenden Produkte aus umliegenden Wäldern, Feldern, Teichen, Züchtereien.Wir bleiben
saisongebunden, deshalb wird unser Menü
einige Male im Jahr geändert, von unserem
Küchenchef persönlich.
Tourismusprodukt
Gastronomie- und Hoteldienstleistungen für
individuelle Gäste und Gruppen aus Polen und
Europa. Förderung der Stadt Krosno Odrzańskie,
umliegender Wälder und Seen.
GEÖFFNET!
Die Saison dauert das ganze Jahr über.
Das Lokal ist geöffnet ab 12:00 Uhr bis zum
letzten Gast.
15
Odra
Golden House
8
restaurant & pub
KOSTRZYN
NAD ODRĄ
Oder
LEBUS
22
SŁUBICE
FRANKFURT
ODER
12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
ul. Pocztowa 19
66-600 Krosno Odrzańskie
Tel. 0048 601 61 43 26
Fax 0048 22 350 64 54
[email protected]
www.gh8.pl
514 km Odry / 514 km der Oder
KROSNO
ODRZAŃSKIE
EISENHÜTTENSTADT
6 7 8
9 10 11
CIGACICE
4 5
ZIELONA GÓRA
NOWA SÓL
1 2 3
DEUTSCHLAND
POLSKA
BYTOM ODRZAŃSKI
Historia
Uroczyste otwarcie Golden House restaurant & pub, odbyło się 21
maja 2010r.
Lokal powstał w opuszczonym dziewiętnastowiecznym klasztorze.
Właściciele Elżbieta i Stanisław Dzieniszewscy stworzyli restaurację
o wyjątkowym wystroju i serwowanym menu. Restauracja składa się
z Sal Kryształowej i Kameralnej oraz pubu w gotyckiej piwnicy.
Geschichte
Feierliche Eröffnung des Golden House Restaurants & Pubs fand am
21. Mai 2010 statt.
Das Lokal entstand im verlassenen Kloster, aus dem XIX. Jh. Die
Eigentümer: Elżbieta und Stanisław Dzieniszewski haben ein Restaurant mit einmaligem Charme und Menüangebot geschaffen.
Das Restaurant besteht aus Kristall- und Kammersaal, sowie Pub im
gotischen Keller.
Motto
Miły Gościu wstąp do Golden House i odpocznij
sobie, pyszną strawę podamy Tobie! Tu muzyka
gra ze smakiem, a właściciele gotują jak z nut!
Specjalność
Gotujemy tylko ze świeżych składników. Nasze
soczyste mięsa, świeże sałaty i wykwintne
przystawki oraz pasja do gotowania sprawiają,
że pokochacie naszą kuchnię.
Polecamy pstrąga z pieca na swojsko w masełku
czosnkowym, z zestawem surówek i ćwiartkami
ziemniaków własnej produkcji - zdobywcę II
miejsca w Festiwalu Smaki Roku 2010.
Polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym.
Golonkę po bawarsku, z zestawem surówek, talarkami ziemniaków oraz chrzanem. Polędwicę
wołową z grilla z sałatką z suszonych pomidorów
koktajlowych.
Produkty regionalne
Regionalne i ekologiczne warzywa i owoce, ryby
z pobliskich stawów i jezior, a także wieprzowinę
z rodzinnego gospodarstwa ekologicznego,
z której wytwarzamy wędliny i wędzonki.
Produkt turystyczny
Obsługa turystów indywidualnych i grupowych
z Polski i Europy. Promowanie regionu i Krosna
Odrzańskiego, z naciskiem na rozwój turystyki
na rzece Odrze i rewitalizację Starego Miasta
w Krośnie Odrzańskim.
Otwarte!
Restauracja czynna jest cały rok.
ndz.-pn. 12.00- 21.00
wt.- czw. 12.00-22.00
pt.-sb. 12.00- 02.00
16
Motto
Lieber Gast, schau vorbei beim Golden House,
enstpann Dich und wir
bieten Dir ein ausgezeichnetes Gericht!
Spezialität
Wir verwenden nur Frischprodukte. Unser saftiges
Fleisch, frische Salate und erlesene Beilagen, gepaart
mit unserer Liebe zum Kochen, werden Sie begeistern.
Wir empfehlen:
Forelle aus dem Ofen auf heimische Art in Knoblauchsoße, samt gemischtem Salat und Kartoffelvierteln –
Gewinner des II. Platzes im Festival Geschmäcker des
Jahres 2010.
Schweinefilet in Pfifferlingsoße.
Eisbein auf bayerische Art, mit gemischtem Salat,
Kartoffeltalern und Meerrettich.
Rindfleischfilet gegrillt auf Salat aus Trocken- und
Coctailtomaten.
REGIONALPRODUKTE
Regionales und ökologisches Gemüse und Obst,
Fische aus naheliegenden Teichen und Seen, sowie
Schweinefleisch aus ökologischem Familienbetrieb,
aus dem wir Würste und Geräuchertes herstellen.
Tourismusprodukt
Bedienung der einzelnen Touristen und ganzer Gruppen aus Polen und Europa. Förderung der Region
und der Stadt Krosno Odrzańskie, mit Schwerpunkt
der Tourismusentwicklung auf dem Fluß Oder und
Revitalisierung der Altstadt von Krosno Odrzańskie.
GEÖFFNET!
Das Restaurant ist ganzjährig geöffnet.
Sonntag - Montag 12:00 - 21:00 Uhr
Dienstag - Donnerstag 12:00 – 22:00 Uhr
Freitag - Samstag 12:00 – 2:00 Uhr
17
9
Odra
Restaurant
„Zum Kietz”
Odra
KOSTRZYN
NAD ODRĄ
Oder
LEBUS
22
SŁUBICE
FRANKFURT
ODER
16 17 18 19 20 21
12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
KROSNO
ODRZAŃSKIE
6 7 8
9 10 11
SŁUBICE
FRANKFURT
ODER
12 13 14 15
EISENHÜTTENSTADT
ok. 500 m od Odry, w miejscu gdzie do
Odry uchodzi kanał Odra-Sprewa.
zirka 500 m zur Oder, an der Mündung
des Oder-Spree-Kanals in der Oder.
Hotel
Fürstenberg
LEBUS
22
Bollwerk 4
15890 Eisenhüttenstadt
Tel. 0049 3364 28 00 761
KOSTRZYN
NAD ODRĄ
Oder
CIGACICE
4 5
KROSNO
ODRZAŃSKIE
EISENHÜTTENSTADT
6 7 8
9 10 11
ZIELONA GÓRA
NOWA SÓL
1 2 3
DEUTSCHLAND
POLSKA
BYTOM ODRZAŃSKI
1 2 3
DEUTSCHLAND
POLSKA
Historia
Hotel powstał w roku 1993.
Restauracja serwuje kuchnię
mieszczańską.
Historia
Restauracja powstała około
1995 roku po przebudowie, ze
starej kuźni.
Geschichte
Das Restaurant entstand ca.
im Jahr 1995, nach dem Umbau aus einer alten Schmiede.
Motto
Kuchnia regionalna.
Specjalność
Specjalność
Kuchnia niemiecko-śródziemnomorska, przeplatana dniami tematycznymi (np. sushi).
Otwarte!
Przez cały rok
od godz. 11:30 do 22:00
Spezialität
Deutsche, mediterrane Küche
in Kombination mit Thementagen (z.B. Sushi).
GEÖFFNET!
Ganzjährig
von 11:30 bis 22:00 Uhr
Szef kuchni poleca z Doliny
Schlaube pstrąga, dziczyznę...
Produkty regionalne
Ryby, mięso, warzywa, inne
w zależności od sezonu.
Produkt turystyczny
Ożywienie regionu, a zwłaszcza Odry. Międzynarodowa
atmosfera.
Otwarte!
12:00 – 24:00
18
Gubener Str. 11-12
15890 Eisenhüttenstadt
www.hotel-fuerstenberg-oder.de
553 km Odry / 553 km der Oder
4 5
ZIELONA GÓRA
NOWA SÓL
553 km Odry / 553 km der Oder
CIGACICE
10
BYTOM ODRZAŃSKI
Geschichte
Das Hotel entstand im Jahr
1993.
Das Restaurant bietet gutbürgerliche Küche an.
Motto
Regionale Küche.
Spezialität
Der Küchenchef empfiehlt
Schlaubeltal – Forelle, Wildgerichte…
REGIONALPRODUKTE
Fisch, Fleisch, Gemüse, sonstiges saisonbedingt.
Tourismusprodukt
Belebung der Region, insbesondere der Oder.
Internationales Flair.
GEÖFFNET!
12:00 – 24:00
19
Odra
Restaurant
11
Bollwerk
im Deutschen Haus
KOSTRZYN
NAD ODRĄ
Oder
LEBUS
22
SŁUBICE
FRANKFURT
ODER
12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
KROSNO
ODRZAŃSKIE
EISENHÜTTENSTADT
Lindenplatz 1
15890 Eisenhüttenstadt
Tel. 0049 3364 740 264
[email protected]
553 km Odry / 553 km der Oder
6 7 8
9 10 11
CIGACICE
4 5
ZIELONA GÓRA
NOWA SÓL
1 2 3
DEUTSCHLAND
POLSKA
Historia
2000-2010 restauracja Bollwerke 4
2009 przeprowadzka do Deutsches Haus
BYTOM ODRZAŃSKI
Motto
„ Niemiecka i klasyczna kuchnia, wina, styl
młodzieżowy”.
Specjalność
Szef kuchni poleca klasyczne potrawy, przygotowane w nowoczesny sposób, bez produktów
gotowych.
Motto
Deutsche und klassische Küche, Weine, jugendlicher Stil.
Spezialität
Der Küchenchef empfiehlt klassische Küche,
modern zubereitet, ohne Fertigprodukte.
Geschichte
2000-2010 Restaurant Bollwerke 4
2009 Umzug ins Deutsche Haus
Produkty regionalne
W ofercie posiadamy głównie niemieckie wina,
szparagi Beelitzer i lokalną dziczyznę.
Produkt turystyczny
Dzięki wzmiance w przewodniku będziemy
mogli gościć także turystów z bardziej odległych
miejsc.
Otwarte!
Od wtorku do soboty
od 11:00 do 14:00 i od 17:00 do 22:00
w soboty od 11:30 do 16:30
w poniedziałki zamknięte.
20
REGIONALPRODUKTE
Im Angebot haben wir hauptsächlich deutsche
Weine, Beelitzer Spargel und heimisches Wild.
Tourismusprodukt
Durch Erwähnung im Reiseführer können wir
zum Anziehungspunkt für Touristen aus weiter
entfernten Orten werden.
GEÖFFNET!
Von Dienstag bis Samstag
von 11:00 bis 14:00 und von 17:00 bis 22:00 Uhr
Sonntgas 11:30 – 16:30
Montags geschlossen.
21