Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów do wzięcia udziału

Transkrypt

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów do wzięcia udziału
Serdecznie zapraszamy
studentów i doktorantów
do wzięcia udziału w konferencji
Środowisko regionu śląskiego oczami przyrodników!
CELE KONFERENCJI:
1.
Umożliwienie młodym naukowcom przedstawienia wyników badań dotyczących szeroko
pojętej tematyki środowiskowej.
2.
Ukazanie zróżnicowanej problematyki badawczej związanej ze środowiskiem
przyrodniczym z pogranicza różnych dziedzin (od biologii, przez geologię, geografię,
turystykę, do architektury krajobrazu).
3.
Promowanie zainteresowań tematyką regionu śląskiego oraz ochroną przyrody.
4.
Możliwość dyskusji, wspólnego rozwiązywania problemów oraz integracja młodych
przyrodników.
MOŻLIWE FORMY PREZENTACJI:


referat - przewiduje się 15 min. wystąpienia oraz 5 min. dyskusji,
poster - postery prosimy przygotować w formacie maksymalnie A1.
Istnieje możliwość zamieszczenia artykułu w publikacji pokonferencyjnej.
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 31 marca 2015 r.
Szczegółowe informacje i znajdą państwo na stronie:
http://www.biol.uni.wroc.pl/kolosyst/
oraz na Facebooku:
https://www.facebook.com/konferencja.sdsop
Udział w Konferencji jest bezpłatny.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: [email protected]
Zapraszamy!
Komitet Organizacyjny