Załącznik nr 3 do SIWZ

Transkrypt

Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Niszczarka dokumentowa – 37 sztuk
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Parametry
Minimalne wymagania techniczne
Wymagania
Nazwa
producenta i
model
stopień bezpieczeństwa
wg normy din 66399
wymagana gwarancja na
zaoferowany sprzęt
gwarancja na noże:
rodzaj cięcia:
szerokość cięcia (mm):
ilość arkuszy a4/ gr.80
g/m2:
cięcie płyt cd,
dokumentów, kart
plastikowych
automatyczne
zatrzymanie przy pełnym
koszu
funkcja cofania
zabezpieczenie przed
przegrzaniem:
objętość kosza (litry):
moc silnika (w):
głośność urządzenia
wyjmowany pojemnik:
kółka ułatwiające
przesuwanie urządzenia
niszczarka przystosowana
do pracy ciągłej bez
przegrzania
oddzielna szczelina z
oddzielnym koszem na
niszczone płyty cd
Parametry
zaoferowane
urządzenia oraz
okres gwarancji
P-3/O-1/T-2/E-2
min. 2 lata
min. 2 lata
ścinki
nie większa niż
4x35
nie mniej niż 14
sztuk kartek a-4
tak
tak
tak
tak
min. 23 litrów
min. 300
maks. 58 db
tak
tak
min. 2 h
tak
Cena jednostkowa za 1 szt niszczarki dokumentowej ………………….. zł brutto x 37 szt
niszczarek co wynosi …………………… zł brutto.
......................................................................
pieczęć i podpis czytelny osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Oświadczam, że w przypadku nie wypełnienia pozycji 2 i 3 udzielam gwarancji
minimalnej wskazane w kolumnie 3.
II. Niszczarka dokumentowa do ODN – 14 sztuk
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Parametry
Minimalne wymagania techniczne
Wymagania
Nazwa
producenta i
model
stopień bezpieczeństwa
wg normy din 66399
gwarancja producenta
sprzętu:
gwarancja na noże:
szerokość wejścia (mm):
rodzaj cięcia:
cięcie papieru, kart
plastikowych, spinaczy,
zszywek
szerokość cięcia (mm):
ilość arkuszy a4/ gr.80
g/m2:
automatyczny rewers w
przypadku zacięcia
papieru
przystosowana do pracy
ciągłej 24h/dobę
pojemność kosza (litry):
jednoelementowe
hartowane stalowe wałki
tnące
moc silnika (w):
wyjmowany pojemnik:
głośność urządzenia
kółka ułatwiające
przesuwanie urządzenia
Parametry
zaoferowane
urządzenia oraz
okres gwarancji
P-5/T-5/E-4/F-2
min. 3 lata
min. 20 lat
min. 240
ścinki
tak
nie większa niż 1,9
x 15
min. 11 sztuk kartek
A-4
tak
tak
min. 34 litry
tak
min. 500 W
tak
maks. 56 dB
tak
Cena jednostkowa za 1 szt niszczarki dokumentowej do ODN………………….. zł brutto
x 14 szt niszczarek co wynosi …………………… zł brutto.
Oświadczam, że w przypadku nie wypełnienia pozycji 2 i 3 udzielam gwarancji
minimalnej wskazane w kolumnie 3.
......................................................................
pieczęć i podpis czytelny osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
III.
L
p.
1
2
3
4
5
6
Niszczarka korytarzowa -20 sztuk
Minimalne wymagania techniczne
Wymagania
Nazwa
producenta i
model
Parametry
stopień bezpieczeństwa
wg normy din 66399
gwarancja producenta
sprzętu:
gwarancja na noże tnące:
szerokość wejścia (mm):
rodzaj cięcia:
szerokość cięcia (mm):
7
8
szybkość cięcia:
ilość arkuszy a4/ gr.80
g/m2:
9
cięcie dokumentów, kart
płatniczych, płyt cd/dvd
automatyczny start/stop
podstawa wykonana z
wysokiej jakości płyty
meblowej
zabezpieczenie przed
przegrzaniem:
pojemność kosza (litry):
moc silnika (w):
przystosowana do pracy
ciągłej 24h/dobę
jednoelementowe
(monolityczne) stalowe
wałki tnące
kółka ułatwiające
przesuwanie urządzenia
głośność urządzenia:
serwis w miejscu
posadowienia urządzenia
system automatycznego
oliwienia wałków tnących
5 litrów płynu czyszczącokonserwującego do noży
tnących
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Parametry
zaoferowane
urządzenia oraz
okres gwarancji
P-4/O-3/T-4/E-3/F1
min. 3 lata na
urządzenie
min. 25 lat na noże
min. 330
ścinki
nie większa niż 4,5
x 30 mm
min. 110 mm/s
nie mniej niż 31
sztuk A-4
jednorazowo
tak
tak
tak
tak
min. 144 litry
min. 1600 W
tak
tak
tak
maks. 59dB
tak
tak
tak
......................................................................
pieczęć i podpis czytelny osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Cena jednostkowa za 1 szt niszczarki korytarzowej ………………….. zł brutto x 20 szt
niszczarek co wynosi …………………… zł brutto.
Oświadczam, że w przypadku nie wypełnienia pozycji 2 i 3 udzielam gwarancji
minimalnej wskazane w kolumnie 3.
Łączna cena za realizację zamówienia wynosi ..................…………............... złotych brutto;
(słownie ...........................................................................……………………........................);
w tym podatek VAT ...... % (należy zsumować wartość zbiorczą dla każdego rodzaju niszczarek z punktu I,
II , III)
Łączna suma gwarancji (gwarancja sprzętu ) za cały zaoferowany asortyment wynosi
……………………...(należy zsumować pozycję 2 dla każdego rodzaju niszczarek punkt I, II , III)
Przykład : 24 m-ce za niszczarkę dokumentową + 24 m-ce za niszczarkę dokumentową do ODN + 36 m-cy za
niszczarkę korytarzową wynosi 84 m-ce.
......................................................................
pieczęć i podpis czytelny osoby uprawnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy