posiedzenie KNW 17.04.2011.

Transkrypt

posiedzenie KNW 17.04.2011.
Protokół z posiedzenia
Komisji Narciarstwa Wysokogórskiego PZA
w dniu 17.04.2011
Obecni:
Zofia Chruściel
Magdalena Zbrzeska
Justyna Żyszkowska
Marcin Zwoliński
Agnieszka Solik
1. Przyjeto program obrad zaproponowany przez Marcina Zwolinskiego.
2. Przyjeto wniosek o stworzenie regulaminu organizatorów zawodów (obowiązki
organizatora, przywijele, ewentualne sankcje).
3. Przyjęto wniosem o połączeniu PP i PPA z dekoracjami: generalną, PP i PPA.
4. Postanowiono podjąć próbę znalezienie sponsora głównego PP i PPA lub dwu sponsorów,
dla każdej klasyfikacji oddzielnego.
5. Przyjęto wniosek o wypłacie kol. Bilskiemu kwoty 500zł za udział w seminarium sędziego
w Karpatach Wschodnich.
6. Przyjęto wniosek, że polską edycją PEŚ 2012 będzie Puchar Pilska 11.02.2012.
Przyjęto wniosek o stworzenie regolaminu PEŚ i kalendarza tej imprezy.
7. Dyskutowano nad wyjazdem kol. Magdy Zbrzeskiej na forum ISMF do Barcelony i jej
kandydaturze na stanowisko sekretarza ISMF.
8. Postanowiono, że spotkanie organizatorów PP i PPA odbędzie się 17.09.2011 godz. 16.00
w Zakopanem. Do tego terminu musi powstać wstepny kalendarz imprez.
9. Przedstawiono datę Walnego Zjazdu Delegatów PZA w Podlesicach – 18-20.11.2011.
10. Zatwierdzono wniosem, że ostateczny termin podania nowego terminu lub odwołania
zawodów to środa przed majacymi się odbyć zawodami.
11. Przyjęto wniosek o przeprowadzeniu szkolenia sędziów przed sezonem 2011/2012.
Zatwierdzono wstępna liste kandydatów.
12. Przyjęto wniosek o przeprowadzeniu unifikacji sędziów krajowych oraz nawiazaniu
współpracy z TOPR-em i GOPR-em.
13. Postawoniowo rozeznać możliwości przeprowadzenia szkolenia insrtuktorów w dyscyplinie
narciarstwo wysokogórskie i w miarę możliwości przeprowadzic takie w przyszłym sezonie
zimowym.
14. Przyjęto wniosek o udziale w forum sędziów ISMF w Pelvoux tych sędziów, któzy
zadeklarują dalszą współpracą z KNW w sezonie 2011/2012.
15. Przyjęto wniosek o wypłacie zaległej delegacji kol. Maciejowi Głogoczowskiemu.
16. Przyjęto, że koordynatorem współpracy KNW z Marką Odlo będzie kolega Marcin
Zwoliński.
17. Postanowiono poszukać selekcjonera dla kadry narodowej.
18. Na tym obrady zakończono.
Sporządziła:
Agnieszka Solik