wymagany zakres wsparcia technicznego

Transkrypt

wymagany zakres wsparcia technicznego
Nowa Sól, dnia 22 września 2014 roku
SĄD REJONOWY W NOWEJ SOLI
ODDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
ul. Piłsudskiego 24, 67-100 Nowa Sól
tel. (+48) 68 38 80 955
faks (+48) 68 35 69 702
[email protected]
OA-0400-INF-21/14
WYMAGANY ZAKRES WSPARCIA TECHNICZNEGO
Sąd Rejonowy w Nowej Soli informuje o stawianych minimalnych wymaganiach dot.
zakresu wsparcia technicznego na wskazane w zapytaniu ofertowym urządzenia:
• zapewnienie wsparcia telefonicznego w języku polskim
(nie musi być realizowane bezpośrednio przez oferenta),
• wsparcie telefoniczne realizowane w systemie 8x5
(czyli: przez 8 godzin w dni robocze),
• zapewnienie pozostałych usług, które są gwarantowane przez firmę Fortinet
w ramach wykupu wznowienia subskrypcji.
Strona 1 z 1

Podobne dokumenty