Nazwa jednostki Nieruchomości Ruchomości RAZEM: 81 583 065

Komentarze

Transkrypt

Nazwa jednostki Nieruchomości Ruchomości RAZEM: 81 583 065
Zestawienie sum ubezpieczenia jednostek Miasta i Gminy Krotoszyn
Do SIWZ Nr IR.271.19.2.2012
Nazwa jednostki
Nieruchomości
Ruchomości
Lp
RAZEM:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Biadkach
Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
Przedszkole nr 1
Szkoła Filiana w Brzozie
Przedszkole nr 2
Gimnazjum nr 2
Zespół Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Chwaliszewie
Zespół Szkół w Benicach
Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK w Krotoszynie
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Zakład Obsługi Placówek Oświatowych
Miasto i Gmina Krotoszyn
81 583 065,67 zł
15 984 520,47 zł
244 546,07
5 031 434,34
119 061,58 zł
106 546,21 zł
304 711,60 zł
1 787 449,75 zł
1 446 463,17 zł
1 547 184,31 zł
28 022 032,89 zł
- zł
- zł
14 083 993,10 zł
183 044,55 zł
378 107,44 zł
96 473,57 zł
23 067,56 zł
50 650,61 zł
278 423,87 zł
178 162,94 zł
331 416,46 zł
7 451 499,00 zł
- zł
96 630,16 zł
1 199 834,41 zł
Sprzęt elektroniczny Sprzęt elektroniczny
stacjonarny
przenośny
1 671 059,98 zł
240 753,44 zł
8 136,68
87 226,69 zł
- zł
- zł
- zł
35 444,00 zł
33 791,55 zł
- zł
67 925,69 zł
22 597,46 zł
32 379,66 zł
602 650,00 zł
3 996,00
16 830,68
- zł
- zł
- zł
10 125,32 zł
10 183,61 zł
- zł
22 564,14 zł
5 883,93 zł
8 700,00 zł
23 800,00 zł

Podobne dokumenty